Choose your region and language

Go

Menu

Businessman using smart devices with global network connection and cyber security business data protection technology

Kybernetické partnerství Hitachi Energy
a trutnovské průmyslovky

Společnost Hitachi Energy se Střední průmyslovou školou v Trutnově spolupracuje dlouhodobě. V poslední době část této spolupráce věnuje aktuální problematice digitalizovaného světa – zvyšující se hrozbě kybernetických útoků. Moderní společnost musí čelit stále rozsáhlejším a sofistiokovanějším incidentům, které svými vážnými dopady přesouvají celou problematiku do globálního měřítka. 

Zajistit bezpečný a efektivní chod důležitých institucí a podniků vyžaduje stále větší úsilí. V České republice jsou důkazem tohoto tvrzení například známá napadení nemocnic nebo státního podniku Ředitelství silnic a dálnic, při kterých tyto organizace přišly o svá data a jejich provoz byl výrazně omezen. Také v energetickém sektoru došlo k několika rozsáhlým výpadkům dodávek elektrické energie (tzv. „black-out“), způsobených kybernetickým útokem. Mezinárodní energetická agentura (IEA) pokládá za největší hrozby světové energetiky extrémy počasí, a právě kybernetické útoky na své systémy. V oblasti průmyslu dochází k odstavení výroby, úniku informací, ale třeba i k záměrným změnám výrobních parametrů nebo cílenému zhoršování kvality výrobků. Právě v energetice a průmyslu působí společnost Hitachi Energy a pomáhá svým zákazníkům těmto nástrahám čelit.

Kybernetické hrozby v číslech

Globální škody způsobené kyberkriminalitou v roce 2021 dosáhly podle odhadů 145 bilionů CZK. Uvedením do kontextu s HDP by se jednalo o třetí největší ekonomiku světa po USA a Číně. Předpokládá se, že v roce 2025 budou škody způsobené kybernetickými útoky dosahovat 250 bilionů CZK. Tyto skutečnosti zvyšují poptávku po pracovní síle v oblasti kybernetické bezpečnosti. Udává se, že v roce 2021 bylo v tomto sektoru evidovaných téměř 3,5 milionu neobsazených pracovních míst. Různorodost profesí je velice rozmanitá od IT vývojářů, bezpečnostních inženýrů, auditorů, konzultantů, analytiků až po penetrační testery a další. Míra nezaměstnanosti těchto odborníků je nulová a tento trend navíc poroste. 

Odborníkem už na škole

SPŠ Trutnov se touto problematikou zabývá dlouhodobě a otázky kybernetické bezpečnosti tvoří nedílnou součást odborných předmětů. Při výuce je řešeno například zabezpečení komunikací v rámci vlastní laboratoře vybavené síťovými prvky (routery apod.). V oblasti operačních systémů se výuka zaměřuje na funkce a nastavení vzhledem ke zvýšení odolnosti proti kybernetickým útokům. Přímo na škole mohou studenti získat všechny stupně certifikace CCNA (Cisco Certified Network Associate), jehož součástí je modul kybernetické bezpečnosti. Díky tomu se mohou stát už na střední škole certifikovanými odborníky v tomto zajímavém a “trendy” oboru.

Příklady z praxe 

Hitachi Energy se zapojuje do výuky, mimo jiné, formou odborných prezentací z praxe. Cílem je podpořit zájem studentů o tuto problematiku a ukázat, jak konkrétně se případné problémy reálně řeší nebo poskytnout návod, kde najít potřebné informace. Tyto přednášky jednoduchou formou shrnují nebezpečí kybernetického prostředí a základní kroky ke zvýšení bezpečnosti. Takováto forma spolupráce pomáhá studentům nejen v profesním, ale i v osobním životě. Ti nejnadanější studenti se mohou i při studiu stát součástí týmu Hitachi Energy a přímo se tak podílet na zabezpečení kritické infrastruktury v České republice. 

Nadstandartní přístup jako samozřejmost

Střední průmyslová škola v Trutnově i v dalších směrech odvádí perfektní práci
v přípravě studentů technických oborů na jejich budoucí profesionální působení. „V rámci naší spolupráce se nezaměřujeme pouze na kybernetickou bezpečnost. Díky nadstandardnímu přístupu učitelů se nám společně daří profilovat nadané studenty s konkrétníme zájmem a aktivně je zapojovat do různých projektů. Pomáhat zatraktivnit tuto cestu potenciálním budoucím studentům bereme jako samozřejmost,“ uvedl Jakub Schwarz, ředitel realizace trutnovské pobočky Hitachi Energy. 

Cenné partnerství

Společnost Hitachi Energy se za tento aktivní a mimořádný přístup rozhodla ocenit školu jako partnera v rozvoji kompetencí v oblasti kybernetické bezpečnosti. „Díky tomuto strategickému partnerství se nám daří do našich řad obsadit celou řadu mladých nadšenců, které jejich práce baví a je pro ně posláním. Tento výjimečný přístup se následně projeví i u našich zákazníků a díky tomu zvládáme úspěšně plnit jejich očekávání,“ dodal Jakub Schwarz. 

Proč na „průmku“?

Střední průmyslovou školu v Trutnově navštěvuje v průměru přes 600 studentů ročně, což z ní dělá největší střední školu v okrese a druhou největší odbornou školu v Královéhradeckém kraji. Studentům nabízí řadu různých studijních oborů od elektrotechniky, přes strojírenství a automatizaci, až po informační a komunikační technologie. Škola využívá moderní vybavení a těží z rozvinuté spolupráce s významnými zaměstnavateli regionu.

Práce plná energie

Hitachi Energy představuje významnou technologickou společnost, která zaměstnává téměř 40 tisíc lidí a její pobočky nebo výrobní závody lze najít ve více než 140 zemích světa. Na českém trhu společnost nabízí produkty, systémy a komplexní řešení v oblasti energetiky, průmyslu a dopravy. Nedávné spojení s japonským lídrem Hitachi přineslo k tradičnímu portfoliu navíc nové unikátní možnosti. Tým Hitachi Energy se neustále rozšiřuje, a to nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti. Momentálně v týmu postrádáme pracovníky do výroby, specialisty testování, inženýry řídicích systémů, elektroprojektanty, servisní techniky nebo projektové manažery.