Choose your region and language

Go

Menu

Planner

Hitachi Energys serviceverksted for transformatorer og høyspenningsutstyr i Drammen er et senter for sirkulærøkonomi. Kjernevirksomheten har gjennom flere tiår vært å forlenge levetiden til eksisterende transformatorer og bryteranlegg, slik at kundene ikke trenger å kjøpe nytt materiell for tidlig. Transformatorservice har i overkant av 60 ansatte. Hovedoppgavene er service og reparasjon av ulikt omfang på transformatorer av alle typer. Se mer om hva vi driver med: Factory tour at Hitachi Energy in Drammen - Norway - YouTube  

Planlegger vil ha en sentral rolle innenfor Operations og Teknikk. Våre prosjekter og servicejobber har et stort spenn i omfang og varighet, hvor alle blir etablert med sine planer i vårt system for planlegging. Det er et stort antall prosjekter som pågår samtidig som krever god koordinering av ressurser.

Denne rollen fordrer et godt samarbeid med prosjektledere og ressurseiere. Vi bruker Microsoft sitt verktøy Project for the Web, med tilhørende PowerBI rapporter for å ha kontroll på framtidig belegg av ressurser. 

Ditt ansvar 

 • Sammen med prosjektledere sørge for at planer er etablert og oppdatert 

 • Sammen med ressurseiere sørge for at prosjektteam kommer på plass 

 • Ha kontroll på framtidig belastning på ressurser 

 • Lede ukentlige statusmøter med prosjektledere og ressurseiere 

 • Bidra til videreutvikling av verktøyet 

Din bakgrunn 

 • Teknisk fagskole eller bachelor, evt. relevant erfaring 

 • Kunnskap om Microsoft sine produkter 

 • Noe erfaring med planlegging, evt. som prosjektleder 

 • En fordel med noe kunnskap om transformatorer 

Vi kan tilby: 

 • Et uformelt og fleksibelt arbeidsmiljø 

 • Varierte og spennende oppgaver innenfor planlegging og prosjektgjennomføring 

 • Konkurransedyktig lønn, inkludert god pensjonsordning og forsikringsdekning 

 • Bransje som er i vekst 
   

Vi ser frem til å motta ditt søknadsbrev og CV gjennom vår jobbsøkerportal. Søknaden må være på norsk. 

 

For mer informasjon: 

Atle Valvik 

Tlf.: 916 35 086 

E-mail: atle.valvik@hitachienergy.com 

 
Vi gjør oppmerksom på at vi i samarbeid med Meditor AS utfører en bakgrunnssjekk av alle kandidater som tilbys fast ansettelse i Hitachi Energy Norge. Dette gjøres for å sikre at kvaliteten i vår utvelgelsesprosess er i samsvar med vår policy. 

Location Drammen, Viken, Norway
Job type Full time
Experience Experienced
Job function Engineering & Science
Contract Regular
Publication date 2024-05-02
Reference number R0047684

About Hitachi Energy

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. 

We employ more than 40,000 people in 90 countries who each day work with purpose and use their different backgrounds to challenge the status quo. We welcome you to apply today and be part of a global team that appreciates a simple truth: Diversity + Collaboration = Great Innovation.