Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Features Oslo, Norway 18-10-2021

3 min read

Modernisert koblingsstasjon får 25 ekstra leveår

joint switching station in Kvilldal
Hitachi Energy har fullført en omfattende service og oppgradering, samt utvidelse, av høyspenningsanlegget ved Statnett og Statkraft sin felles koblingsstasjon i Kvilldal. Det sikrer flere nye tiår med pålitelig drift ved et av landets viktigste kraftknutepunkt.

Siden 2018 har Hitachi Energy gjennom en felles kontrakt med Statnett og Statkraft oppgradert koblingsstasjonen til å vare i anslagsvis 25 nye år.

Hitachi Energy har jobbet i tre år med moderniseringen av koblingsstasjonen i Kvilldal.
Hitachi Energy har jobbet i tre år med moderniseringen av koblingsstasjonen i Kvilldal.

- 2021 har vært en historisk sommer her i Kvilldal. Vi har for første gang utvekslet strøm med England, og samtidig har vi fullført et tre år langt oppgraderingsprosjekt av bryteranlegget til tilknytningspunktet mot det norske kraftsystemet, sier prosjektleder Nils Ole Kristensen i Statnett. 

Hitachi Energy signerte i 2017 en felles kontrakt med Statnett og Statkraft på felles vilkår og betingelser for oppgradering og utvidelse av det nå 40 år gamle 420 kilovolt gassisolerte bryteranlegget.

Viktige parallelle prosjekter

Oppgraderingen av koblingsstasjonen var helt nødvendig for å realisere North Sea Link, som binder det norske og det engelske kraftnettet sammen. Tilknytningspunktet på norsk side ligger i Kvilldal. Hitachi Energy har levert omformerstasjonene i hver ende av den doble sjøkabelen, som med sine 720 kilometer er verdens lengste. HVDC-systemet konverterer vekselstrøm fra landnettet til likestrøm før den sendes energieffektivt gjennom kabelen og konverteres til vekselstrøm igjen i tilsvarende omformerstasjon i den andre enden.

- Kvilldal er med andre ord et godt utstillingsvindu for Hitachi Energy sin teknologi, kompetanse og kapasitet. Det å være en del av et slikt gigantprosjekt har vært veldig interessant, og samarbeidet med alle aktører har vært veldig godt, løsningsorientert og effektivt, sier Brede Slåtten, leder for High Voltage Products og Transformers i Hitachi Energy i Norge.  

- Det har vært et fruktbart samarbeid siden starten. Det er alltid utfordringer og grensesnitt som må tas hensyn til, men vi har klart å løse det fint i fellesskap, legger Nils Ole Kristensen i Statnett til.

Norges største vannkraftverk

Statnett eier linjeavgangene, mens Statkraft eier generatorfeltene i det gassisolerte høyspenningsanlegget. Anlegget har vært i drift siden det ble levert i 1981, og linjeavgangene gjennomgikk en full overhaling i 2012. Inne i fjellene i Kvilldal ligger Norges største vannkraftverk, med en total produksjonskapasitet på 1200 megawatt. All vannkraften må gjennom koblingsstasjonen før den distribueres videre ut på nettet. 

Gjenbruk av eksisterende komponenter og installasjon uten å legge beslag på nytt areal er en god sirkulærøkonomisk og bærekraftig løsning for anlegget som får rundt 25 års ekstra levetid.
Gjenbruk av eksisterende komponenter og installasjon uten å legge beslag på nytt areal er en god sirkulærøkonomisk og bærekraftig løsning for anlegget som får rundt 25 års ekstra levetid.

- I starten var vi innom mange løsninger, blant annet å bygge en helt ny stasjon. Men vi ønsket ikke å bruke mer areal enn nødvendig og har vært veldig fornøyd med driftspåliteligheten til det eksisterende anlegget. I dialogen med Hitachi Energy ble vi enige om å oppgradere Statnett sine brytere og skifte ut Statkraft sine med helt nye i en retrofitløsning. Grunnen er at generatorbryterne kobler mye oftere inn og ut enn transformator og linjebryterne, og har hatt en betydelig større mekanisk belastning siden de ble levert tidlig på 80-tallet, forteller Kristensen.

Nytt felt og økt kortslutningsytelse

Det var imidlertid ikke nok å modernisere bryterne. Statnett måtte også bygge en ny avgang til North Sea Link. Også dette fikk plass i det eksisterende bygget.

- For å kunne utveksle kraft med England måtte vi utvide med et nytt felt. Gjennom den nye bryteren skal likestrømsanlegget forsynes med vannkraft. I tillegg har vi oppgradert eksisterende komponenter til en høyere kortslutningsstrøm, fra 31,5 til 40 kiloampere. Det skyldes dels omformerstasjonen, men også spenningsoppgradering i regionen som har ført til et betraktelig høyere nivå på kortslutningsstrømmene, fastslår Statnetts prosjektleder.

- Dette har vært en stor og krevende jobb fordi ingen av kundene tillater mer nedetid enn nødvendig. Men det har vært et spennende oppdrag på et sted hvor man virkelig får se hvordan det norske kraftsystemet henger sammen, avslutter Brede Slåtten

Flere artikler

Part of categoryFeatures
New substation ensures power to Sørøya
14-04-2021 | 3 min read

Ny transformatorstasjon sikrer strømmen til Sørøya

Hammerfest Energi sikrer Breivikbotn i Hasvik kommune pålitelig strømforsyning med en ny transformatorstasjon. Til prosjektet på Sørøya har Hitachi ABB Power Grids levert 66 kV EDI-bryter og 10 MVA 66/22 kV transformator til hovedentreprenør Goodtech.
Part of categoryFeatures
09-04-2021 | 3 min read

Siste brikke på plass i STATCOM-leveransen til Skillemoen

Step-down-transformatoren fra Hitachi ABB Power Grids ble trygt fraktet de åtte kilometerne fra havnen i Alta til nye Skillemoen transformatorstasjon som bygges for å styrke forsyningssikkerheten i Finnmark.
Part of categoryFeatures
Transformatorservice, transformatorverksted. Trafoservice. ABB's transformer repair workshop, transformerservice. Drammen, Norway. 25 January 2010. Photo: Peter Tubaas - ABB
28-04-2021 | 4 min read

Transformatorservice – med sirkulærøkonomi i ryggmargen

I mer enn 20 år har Hitachi ABB Power Grids sin enhet for Transformatorservice hatt som kjernevirksomhet å forlenge levetiden til eksisterende transformatorer, noe som både reduserer ressursbruken og reduserer kostnader.
Part of categoryFeatures
05-05-2021 | 4 min read

Venter på høststormene for å få satt trådløs overvåking av overspenningsavledere på prøve

Sensorteknologi fra Hitachi ABB Power Grids testes ut av nettselskapet Lyse Elnett i et pilotprosjekt på Ullandhaug transformatorstasjon i Stavanger. Målet er å finne ut om overvåkningen kan effektivisere vedlikehold og styrke forsyningssikkerheten.
Part of categoryFeatures
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
11-06-2021 | 5 min read

Økende interesse for komposittstolper i distribusjonsnettet

Hitachi ABB Power Grids leverer sine første, miljøvennlige komposittstolper i det norske lavspenningsmarkedet til nettselskapet Elvia.