Choose your region and language

Go

Menu

Монтьор, изпитване на електросъоръжения

В Хитачи Енерджи нашата цел е постигането на устойчиво енергийно бъдеще за всички. Ние осигуряваме енергия за нашите домове, училища, болници и заводи. Елате при нас и работете с прекрасни хора, докато учите и се развивате в проекти, които имат реално въздействие върху нашето общество. Донесете вашата страст, донесете вашата енергия и бъдете част от глобален екип, който цени една проста истина: Многообразие + Сътрудничество = Големи иновации

Вашите отговорности

 • Познава техническата документация на изделията и документацията, свързана с контрол и изпитване;
 • Подпомага свързването на изделието към тестовото оборудване, съгласно документацията и принципната електрическа схема и спазване на правилата за безопасност;
 • Изпитва 100% от готовите изделия, съгласно техническата документация;
 • Извършва функционален тест с измервателно оборудване;
 • Извършва тест за частични разряди под високо напрежение;
 • Извършва диелектричен тест;
 • Поставя обозначителен знак за извършен контрол и изпитване;
 • Познава и работи с всички необходими измервателни инструменти и приспособления;
 • Поддържа в изправност изпитвателните уреди и апарати и др.;
 • Контролира отстраняването на техническия проблем в оборудването;
 • Следи за изправността и наличността на инструментите и специализираното оборудване и създава документи при необходимост от бракуване на части, дефектирали по време на монтаж и изпитване.

Вашият опит

 • Завършено техническо образование - електро профил;
 • Работа с принципна ел. схема;
 • Умения за извършване на електрически измервания;
 • Умения за работа с компютър;
 • Владеене на английски език е предимство.

Повече за нас

Хитачи Енерджи е световен технологичен лидер, който развива устойчиво енергийно бъдеще за всички. Обслужваме клиенти от секторите на комуналните услуги, промишлеността и инфраструктурата с иновативни решения и услуги по цялата верига на стойността. Заедно с клиентите и партньорите си създаваме новаторски технологии и даваме възможност за цифрова трансформация, необходима за ускоряване на енергийния преход към въглеродно- неутрално бъдеще. Усъвършенстваме световната енергийна система, за да стане по-устойчива, гъвкава и сигурна, като същевременно балансираме социалната, екологичната и икономическата стойност. Хитачи Енерджи има доказан опит и несравнима инсталирана база в повече от 140 държави. Със седалище в Швейцария, ние осигуряваме работа на около 38 000 души в 90 държави и генерираме бизнес от приблизително 10 млрд. щатски долара. www.hitachienergy.com

Publication date

2023-02-28

Референтен номер

BG55171147_E1

Основна информация
Location Sevlievo, , Bulgaria
Job Type Пълен работен ден
Type of role Manufacturing/Production Workers
Contract Regular/Permanent

Related jobs

Job posting

Монтьор, изпитване на електросъоръжения

Sevlievo, Bulgaria
Production and Manufacturing
Manufacturing/Production Workers

Job posting

Монтажник, електрооборудване

Sevlievo, Bulgaria
Production and Manufacturing
Manufacturing/Production Workers

Job posting

Монтажник, електрооборудване

Sevlievo, Bulgaria
Production and Manufacturing
Manufacturing/Production Workers