Choisissez votre région et votre langue

Menu

World environment day concept: Two human hands holding earth globe over blurred blue sky and water background. Elements of this image furnished by NASA

HydMet. Produkter og løsninger.


Kontroll og overvåking av magasiner og vannvei er en viktig del av kraftprodusenters hverdag. Verdien av den regulerbare vannkraften øker med ett stadig større innslag av uregulerbar kraft som vind og sol i markedet. God kvalitet på måledata sammen med automatiske funksjoner bidrar til økt verdiskapning i vannveien og enklere kjøring og planlegging.

 

Webinaret gir et innblikk i våre løsninger innen HydMet:
- Magasinvannstandsmålinger
- Luke og ventilstyring i vannveien
- Automatisk vannstand og vannføringsregulering
- Lekkasjemålinger
- Meteorologimålinger
- Damovervåking

I kraftstasjonen:
- Temperatursentraler
- Oppgradering av kontrollanlegg for kraftstasjonen

Tilgjengelig ved forespørsel

Kontakt

Åsulv Vrålstad

Sales Specialist, Grid Automation, Hydro Power

+47 95 29 13 61

Informasjon