Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Features Oslo, Norway 18-10-2021

3 min read

Hitachi Energy inngår serviceavtale med Agder Energi Nett

Grimstad Vest Transformatorstasjon Agder Energi. Landvik, 2. juli 2013. Foto: Peter Tubaas - ABB
Sikrer økt forsyningssikkerhet og rask respons ved hendelser i kraftnettet

Hitachi Energy i Norge og Agder Energi Nett har signert en avtale som gir nettselskapet tilgang på support knyttet til transformatorer, brytere og vern- og kontrollanlegg.

Kortest mulig nedetid

Hitachi Energy og Agder Energi Nett har samarbeidet i mange tiår, og den nye avtalen bidrar til at kritisk utstyr i kraftnettet i den sørligste landsdelen i Norge blir tatt godt vare på. Fra NVE er det et krav om dokumentert beredskap, som skal sikre kritisk infrastruktur i energiforsyningen. En serviceavtale sikrer rask respons dersom det skjer en feil i nettet.

- Å unngå avbrudd i strømforsyningen og gjøre eventuell nedetid kortest mulig, er avgjørende. Derfor er det viktig for oss å ha serviceavtale med leverandører av kritisk materiell. Det gir oss en trygghet å vite at vi raskt kan få tilgang til ekspertise i en feilsituasjon. Videre vil en avtale sikre et tettere samarbeid og dialog som i mange tilfeller kan forlenge levetiden til vår installerte base, sier Jon Sverre Andersen Feyling, avdelingsleder transformatorstasjoner i Agder Energi Nett. 

Avtalen sikrer et tettere samarbeid og dialog, som i mange tilfeller kan forlenge levetiden til vår installerte base, sier Jon Sverre Andersen Feyling, avdelingsleder transformatorstasjoner i Agder Energi Nett. 

Grimstad Vest Transformatorstasjon Agder Energi. Landvik, 2. juli 2013. Foto: Peter Tubaas - ABB
En serviceavtale sikrer at kritiske komponenter i kraftforsyningen får nødvendig oppfølging og øker leveringssikkerheten i nettet.

- Det er gledelig å registrere at vi allerede har fått det første avropet på avtalen. For oss er det avgjørende å ta vare på infrastrukturen i kraftforsyningen, både med tanke på behovet for stabil drift og for å nå mål om økt bærekraft. Infrastrukturen utsettes kontinuerlig for store påkjenninger, og som teknologileverandør er vi glade for å kunne bidra til at vårt utstyr fungerer optimalt gjennom hele livssyklusen. En serviceavtale setter oss i stand til å yte best mulig service til enhver tid og gir en forutsigbarhet for netteier og bedre leveringssikkerhet til forbrukerne, sier Steffen Waal, landsjef i Hitachi Energy i Norge.

Rask respons med «digitale øyne»

Serviceavtalen omfatter både fjernoppkobling med VPN til vern- og kontrollsystem og fjernsupport via sikker videolink. Ved bruk av krypterte digitale tjenester vil serviceingeniører fra Hitachi Energy raskt kunne gjøre en første vurdering av feilsituasjonen.

- Med fjernoppkobling via VPN kan våre eksperter feilsøke og gjøre feilrettinger direkte i kontrollsystemet, sier Hilde Hollekim, som har ansvaret for oppfølging av avtalen hos Hitachi Energy.

- Ved hjelp av fjernsupport kan vi sette opp en sikker videolink sammen med kunden hvor våre eksperter får et visuelt innblikk i problemet. Vi kan på denne måten veilede de gjennom enkle feilrettinger. Ved behov kan våre fabrikker også koble seg på videolinken slik at de kan bidra inn i diskusjonen med kunden og servicepersonell. Dette er naturligvis ekstra viktig nå som det er mer krevende å reise.

- Vi kan også bruke våre «digitale øyne» til å avdekke behov for reservedeler slik at vi ved anleggsbesøk kan stille med riktig utstyr. At vi kan få et raskt overblikk over situasjonen digitalt vil potensielt gi færre mobiliseringer samtidig som man oppnår redusert nedetid, sier Hilde Hollekim.

Sirkulærøkonomi i praksis

En serviceavtale harmonerer godt med sirkulærøkonomiske prinsipper om å holde produkter i drift lengst mulig. Som et eksempel kan regelmessig tilstandsovervåkning av transformatorer avdekke feil før de inntreffer og legge grunnlaget for en rehabilitering som kan doble levetiden til transformatoren.

I Hitachi Energy sitt servicesenter i Drammen jobber landets fremste miljø på krafttransformatorer og en virksomhet som er helt essensiell for beredskapen i kraftforsyningen i Norge.

Flere artikler

Part of categoryFeatures
18-10-2021 | 3 min read

Hitachi Energy støtter LKAB Norge med ny serviceavtale

Part of categoryFeatures
18-10-2021 | 3 min read

Modernisert koblingsstasjon får 25 ekstra leveår

Hitachi Energy har fullført en omfattende service og oppgradering, samt utvidelse, av høyspenningsanlegget ved Statnett og Statkraft sin felles koblingsstasjon i Kvilldal. Det sikrer flere nye tiår med pålitelig drift ved et av landets viktigste kraftknutepunkt.