Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Features Oslo, Norway 05-06-2023

4 min read

Reservetransformatorer styrker beredskapen i kraftnettet

Transformatorer fra Norsk Transformator. 29. juni 2012. Foto: Peter Tubaas - ABB

Å ha distribusjonstransformatorer på lager har vært vanlig lenge. Nå kan det bli vanligere også for større transformatorer.

Hitachi Energy har inngått en avtale med REN Transformatorberedskap om å levere fire fleksible reservetransformatorer som skal stå klare til innsats i nettet. De kan brukes ved mange transformatorstasjoner og i beste fall være i drift i løpet av få uker. 

Om en transformator havarerer, haster det alltid å sette den i drift igjen. På distribusjonsnivå har det lenge vært vanlig å ha reservemateriell på lager eller avtaler med leverandører. For større transformatorer er bildet mer komplisert med hensyn til både kostnader og miljø. Etter et grundig forarbeid i bransjen, har REN Transformatorberedskap nå bestilt de fire første reservetransformatorene med høyere spenningsnivå fra Hitachi Energy.

- Vi er veldig fornøyde med å bli valgt til å levere disse fire, helt spesielle transformatorene. De er fleksible og kompakte, slik at de raskt kan gå inn og gjøre en jobb mange steder i kraftnettet. Å ha transformatorer i beredskap er avgjørende for leveringssikkerheten, som er viktigere enn noen gang, sier Marianne Bergflødt i transformatorvirksomheten til Hitachi Energy.

Tindevegen

Hvis en feil oppstår på en viktig transformator i nettet kan kraftforsyningen gjenopprettes raskere dersom man har reservetransformatorer tilgjengelig.  Bildet viser kraftlinjer langs Tindevegen, som går mellom Øvre Årdal og Turtagrø i Jotunheimen. 

Skal dekke mange behov
Hitachi Energy skal produsere transformatorene i sin fabrikk i Finland for levering i 2024. Transformatorene er spesialkonstruerte slik at færrest mulig enheter kan dekke flest mulig behov. Jo færre transformatorer som står ubrukt på lager, desto bedre bedrifts- og samfunnsøkonomi.

- At vi har holdt på i sju år, viser at det har vært et krevende prosjekt. Vi startet med en grundig kartlegging av behovene hos produksjons- og nettselskapene. Deretter diskuterte vi med leverandørene hvordan vi kunne dekke behovene med så få transformatorer som mulig og hvordan disse kan bygges. Viktige kriterier var funksjonalitet, fleksibilitet og størrelse, siden transporten er avgjørende, sier Magnus Johansson, teamleder for beredskap i REN.

Bakgrunnen for arbeidet med reservemateriell er at nettselskapene opptatt av høyest mulig forsyningssikkerhet og naturligvis kraftberedskapsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2013. Den sier at hvis et nettselskap opplever en feil i nettet sitt, skal funksjonen “gjenopprettes uten ugrunnet opphold”. I dag er 17 nettselskap en del av sameiet. Dersom ett av selskapene trenger en reservetransformator får de leie den gratis i ett år.

- Det er fint at vi kan markere tiårsjubileet for beredskapsforskriften ved å nå denne milepælen i arbeidet med reservetransformatorer i kraftnettet. I praksis er reservemateriell den eneste måten å møte det kravet på.

Det er utfordrende å samordne og organisere innkjøp og logistikk, slik at kostnader står i forhold til nytteverdien, sier Johansson. Men med et aktivt styre fra bransjen går dette bra. 

Komplisert standardiseringsarbeid

Å finne en konfigurasjon som alle nettselskapene kunne stille seg bak, skulle egentlig være en nesten umulig oppgave. 

- Det er en stor satsing å kjøpe transformatorene, men den viktigste og vanskeligste jobben er å bli enige om ytelse, størrelse og funksjonalitet og hvilke transformatorer vi skulle gå for. Ser vi på den ene transformatoren vi kaller T2, så dekker den faktisk behovet til fem ulike transformatorer. Det er ganske heftig, sier Johansson.

Det umulige ble mulig med transformatorveteraner som Erik Oppegaard (Eo-Konsult) og Asgeir Mjelve (Elvia) som kyndige rådgivere og et nært samarbeid med leverandører og transformatoreiere, alt koordinert og ført i pennen av REN.

- Transformatorene har flere spenningsnivåer enn en normal transformator. Det vil si at de har flere omkoblingsmuligheter. Det er også gjort en standardisering av eksterne komponenter som gjennomføringer, radiatorer, vifter og andre ting, sier Bergflødt.

Raskt klare til innsats
I forskriften peker også NVE på viktigheten av et omfattende vedlikeholds- og overvåkningsprogram for de viktigste komponentene i kraftnettet. Det gjelder også de største transformatorene. 

- Reservetransformatorene blir utstyrt med den nyeste teknologien for tilstandsovervåking, både for tiden de står på lager, men også når de blir satt i drift. De vil stå på et lager med riktig temperatur og luftfuktighet og vil i tillegg ha et årlig ettersyn, sier Marianne Bergflødt. 

Leveringstiden på en ny transformator kan være to år, mens reparasjonstid på en havarert transformator kan være over et halvt år. Det holder ikke i forhold til å innfri kravene i beredskapsforskriften.

- Hvis alt klaffer kan en reservetransformator bli satt i drift bare i løpet av et par uker. Det er mulig hvis nettselskapene har gjort jobben med beredskapsplanene sine. Og uansett er leveringstiden på en beredskapstransformator vesentlig kortere enn om man venter på ny eller på reparasjon, sier Magnus Johansson. 

Som verdens største transformatorprodusent, spiller Hitachi Energy en avgjørende rolle i å skape et bærekraftig, fleksibelt og sikkert energisystem. Forretningsområdet transformatorer har jobbet med transformatorberedskap i flere tiår allerede. 

- Vårt servicesenter for transformatorer i Drammen er i praksis et senter for sirkulærøkonomi og beredskap. Ved å reparere og rehabilitere kan vi sette transformatorer i drift igjen raskere enn om man kjøper ny. Ved å holde liv i transformatorer lenger kan man også redusere den totale materialbruken. Og når transformatoren ikke kan repareres lenger går nesten alle materialene til gjenvinning lokalt. I tillegg har vi lang erfaring med å produsere reservetransformatorer til spesifikke prosjekter, ofte basert på vårt arkiv med mer enn en million historiske konstruksjonstegninger, forklarer Marianne Bergflødt. 

Flere artikler

Part of categoryFeatures
Transformatorservice, transformatorverksted. Trafoservice. ABB's transformer repair workshop, transformerservice. Drammen, Norway. 25 January 2010. Photo: Peter Tubaas - ABB
28-04-2021 | 4 min read

Transformatorservice – med sirkulærøkonomi i ryggmargen

I mer enn 20 år har Hitachi ABB Power Grids sin enhet for Transformatorservice hatt som kjernevirksomhet å forlenge levetiden til eksisterende transformatorer, noe som både reduserer ressursbruken og reduserer kostnader.
Part of categoryFeatures
New substation ensures power to Sørøya
14-04-2021 | 3 min read

Ny transformatorstasjon sikrer strømmen til Sørøya

Hammerfest Energi sikrer Breivikbotn i Hasvik kommune pålitelig strømforsyning med en ny transformatorstasjon. Til prosjektet på Sørøya har Hitachi ABB Power Grids levert 66 kV EDI-bryter og 10 MVA 66/22 kV transformator til hovedentreprenør Goodtech.