Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Press Release Oslo, Norway 08-11-2022

3 min read

Hitachi Energy og Equinor signerer strategisk samarbeidsavtale for å øke farten i energiomstillingen

Fra venstre: Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør og Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, og Niklas Persson, global leder for Grid Integration og Thomas Stenberg, kundeansvarlig for Equinor i Hitachi Energy.

Avtalen omfatter Hitachi Energys komplette portefølje av løsninger for et bærekraftig energisystem

Hitachi Energy kunngjorde i dag at selskapet har signert en strategisk samarbeidsavtale med Equinor. Avtalen innebærer et globalt samarbeid innen elektrifisering, fornybar kraftproduksjon og lavutslippsinitiativer.

Avtalen er et eksempel på de to selskapenes bestrebelser for å akselerere energiomstillingen og fremme et mer bærekraftig, fleksibelt og sikkert energisystem. Avtalen bygger på de to selskapenes gode samarbeid over mange tiår, med flere banebrytende leveranser, som Dogger Bank A, B og C, verdens største havvindpark når den står ferdig, og Troll A, verdens første HVDC kraft-fra-land-forbindelse. 

Samarbeidet vil blant annet ta sikte på å utvikle standardiserte design for høyspent overføringssystemer (likestrøm (DC) og vekselstrøm (AC)) til bruk i havvindprosjekter og elektrifisering av Equinors anlegg på land og på kontinentalsokkelen.

- Vi setter stor pris på å kunne forsterke vårt langvarige forhold til en av verdens ledende energiselskaper og hjelpe Equinor å nå sine ambisiøse mål om å være et klimanøytralt selskap innen 2050, sier Niklas Persson, global leder for Hitachi Energy’s Grid Integration-virksomhet. - Sammen utgjør vi et sterkt lag som kan bidra til at vi når målene i Paris-avtalen og skape en bærekraftig energifremtid for alle. 

- Hitachi Energy og Equinor har bidratt betydelig til landets industriutvikling, sier Steffen Waal, administrerende direktør i Hitachi Energy i Norge. - Ved å gå inn i et enda tettere samarbeid, styrker vi vår felles innsats for å redusere klimagassutslippene i de viktige årene som ligger foran oss.

- Hitachi Energy har vært en pålitelig leverandør til Equinor i mange år. Dette strategiske samarbeidet signaliserer våre felles ambisjoner om å øke konkurransekraften i energiomstillingen. Standardisering av tekniske løsninger vil være en nøkkel til suksess, og vi ser fram til å videreutvikle oss sammen med Hitachi Energy, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Equinor har en klar strategi om å utvikle et tettere samarbeid med nøkkelleverandører. Vi er veldig glade for å etablere en enda nærmere relasjon til Hitachi Energy. Avtalen vil danne basis for hvordan vi jobber sammen i mange år framover, sier Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør i Equinor. 

Avtalen dekker hele spekteret av Hitachi Energy’s teknologi og løsninger innen kraftsystemer. Det inkluderer blant annet IdentiQ™, Hitachi Energys digitale tvilling for HVDC (høyspent likestrøm) og løsninger for spenningskvalitet, som gir betydelige fordeler gjennom hele anleggets livssyklus, fra planlegging og bygging, til drift og vedlikehold. Avtalen omfatter også Grid-eXpand™, modulerbare og prefabrikerte nettilknytninger for bruk både offshore og onshore, og som gjør det raskere, enklere og mer effektivt å koble anlegg til nettet. Videre omfattes OceaniQ™-løsninger, slik som transformatorer og høyspenningsprodukter som kan operere feilfritt på land, offshore og under havoverflaten, samt løsninger for nettautomatisering som sikrer pålitelig og sikker drift av de elektriske anleggene. 

Om Hitachi Energy

Hitachi Energy er en global teknologileder som jobber for en bærekraftig energifremtid for alle. Vi bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur med innovative løsninger og tjenester gjennom hele verdikjeden. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere leverer vi banebrytende teknologi som muliggjør overgangen til en karbonnøytral fremtid. Vi er pådrivere for et mer bærekraftig, fleksibelt og sikkert energisystem, samtidig som vi balanserer sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Hitachi Energy har en lang historie og installert base i mer enn 140 land.Vi har levert mer enn 150 GW via HVDC-linker som gjør det mulig for våre kunder å integrere mer vind- og sol-kraft i kraftsystemet. Med hovedkontor i Sveits sysselsetter vi rundt 40 000 mennesker i 90 land og omsetter for omlag 10 milliarder dollar årlig. 

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Om Hitachi, Ltd.

Hitachi bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Som en sosialt ansvarlig virksomhet driver Hitachi innovasjon gjennom bruk av data og kontinuerlig teknologiutvikling. Vi hjelper kundene våre og samfunnskritiske funksjoner med løsninger som utnytter informasjons- og operasjonsteknologi (IT/OT) under den digitale merkevaren Lumada, samt produkter innen forretningsområdene Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries og Automotive Systems. Motivert av det grønne skiftet, behovet for digital omstilling og innovasjon, sikter vi mot vekst gjennom tett samarbeid med våre kunder. Selskapets samlede inntekter for finansåret 2022 (avsluttet 31. mars 2023) endte på 10.881,1 milliarder yen). Virksomheten har 696 datterselskaper og sysselsetter omlag 320.000 mennesker over hele verden. For mer informasjon om Hitachi, besøk selskapets hjemmeside via
https://www.hitachi.com.

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy