Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Web Story Finland 30-01-2020

2 min read

ABB Power Grids Finland liittyi energiatehokkuussopimukseen

ABB Power Grids Finland Oy on liittynyt tammikuussa 2020 energiatehokkuussopimukseen. Osana sopimusta yhtiön tavoitteena on vuoteen 2025 mennessä vähentää käytetyn energian määrää 7,5 prosenttia eli 1465 megawattituntia (MWh).

Energiansäästötavoitteet koskevat pääasiassa sähkön ja lämmön kulutusta Vaasan muuntajatehtaalla, joka on yhtiön suurin sähkön ja lämmön käyttäjä. Lähtökohtana säästölaskelmassa on tehtaan vuoden 2016 energiankäyttö.

”Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino ilmastonmuutoksen torjunnassa. ABB Power Grids Finland haluaa tehdä oman osansa hiilijalanjäljen pienentämisessä. Olemme teknologioillamme edistämässä ympäristömyönteistä kehitystä asiakkaidemme kohteissa ympäri maailman. Energiatehokkuussopimuksella osoitamme tahtotilamme vastuullisena energiankäyttäjänä myös omissa toiminnoissamme”, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara ABB Power Grids Finlandista sanoo.

ABB Power Grids Finland liittyi energiatehokkuussopimukseen 2020
Kuvassa vasemmalta asiantuntija Patrick Frostell Teknologiateollisuus ry:stä, ABB Power Grids Finlandin toimitusjohtaja Matti Vaattovaara, toimitusjohtaja Jaakko Hirvola Teknologiateollisuus ry:stä, ABB Power Gridsin Transformers-liiketoiminnan johtaja Bruno Melles sekä ABB Power Gridsin Transformers-liiketoiminnan Euroopan johtaja Kieran Kenealy.

Sopimus velvoittaa yhtiön sisällyttämään energiatehokkuuden parantamisen osaksi käytössä olevia johtamisjärjestelmiä. Käytännössä tämä tarkoittaa energiatehokkuustoiminnan organisointia ja suunnittelua, energiakäytön tehostamismahdollisuuksien selvittämistä ja toteuttamista, vuosittaista raportointia energiasäästöistä, henkilökunnan koulutusta ja energiatehokkuusasioiden viestintää.

Power Grids on teknologia- ja innovaatiojohtaja ja digitaalisten sähköverkkojen edelläkävijä sekä globaali markkinajohtaja vahvempien, älykkäämpien ja ympäristöystävällisempien sähköverkkojen rakentamisessa.

Suomessa ABB Power Grids Finland valmistaa, suunnittelee, toimittaa ja kunnossapitää muuntajia ja reaktoreita, sähköverkon hallinnan ohjaus-, automaatio- ja valvontajärjestelmiä ja -projekteja sekä siirto- ja jakeluverkon ratkaisuja, kuten sähköasemakokonaisuuksia energia- ja sähköyhtiöille, teollisuuteen, liikenteeseen ja infrastruktuurikohteisiin. ABB Power Grids Finland käynnisti toimintansa itsenäisenä osakeyhtiönä 1.11.2019.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa. Vapaaehtoiset sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet.

Energiatehokkuussopimuksen osapuolina ovat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Energiavirasto sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä kahdeksan toimialaliittoa. ABB Power Grids Finland Oy on mukana Teknologiateollisuuden jäsenenä.