Choose your region and language

Go

Menu

Web Story Zurich, Switzerland 24-02-2021

3 min read

Sähköbusseja ja puhtaampaa ilmaa Pakistanin kaupunkeihin

Hitachi ABB Power Grids on yhdistänyt voimansa sähköbussivalmistaja Skywellin ja bussioperaattori Daewoon kanssa tarjotakseen täysin päästöttömän sähköbussiratkaisun, jolla tuetaan Pakistania sähköisen liikenteen tavoitteiden saavuttamisessa ja parannetaan kaupunkien ilmanlaatua.

 

Sähköbussiliikenne on käynnistymässä Pakistanissa. Viime vuonna hallitus julkaisi kunnianhimoisen tavoitteen; vähintään 30 prosenttia kaikista moottoriajoneuvoista käy sähköllä vuoteen 2030 mennessä, mukaan lukien kuorma-autot, bussit, autot, riksat ja moottoripyörät.

Pakistanin väestöntiheys on maailman viidenneksi korkein. Ilman saastuminen on kasvava ongelma kaupungeissa johtuen pääasiassa bensiini- ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöistä, jotka vaikuttavat ilmanlaatuun, terveyteen ja hyvinvointiin.

Daewoo, Skywell ja Hitachi ABB Power Grids tarjoavat yhteistyössä Pakistanin kaupunkiliikenteen suunnittelijoille kokonaisratkaisun sisältäen sähköbussit, reittioperaattorit ja latausinfrastruktuurin siirtymiseksi dieselkäyttöisestä julkisesta liikenteestä päästöttömiin sähköbusseihin. Hitachi ABB Power Grids on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG) kestävän yhteiskunnan toteuttamiseksi. Tällä yhteistyöllä on keskeinen rooli hiilineutraaliin energiajärjestelmään siirtymisessä ja sen nopeuttamisessa. 

Daewoo, Skywell ja Hitachi ABB Power Grids allekirjoittivat aiesopimuksen Islamabadissa 25.2.2021.

Kattava kokonaisratkaisu kolmelta sähköisen liikenteen johtavalta yhtiöltä

Daewoo, Skywell ja Hitachi ABB Power Grids tarjoavat lyömättömän yhdistelmän sähköbussiratkaisuja ja julkisen liikenteen osaamista.

Daewoo on Pakistanin suurin julkisen liikenteen bussioperaattori, jolla on kalustoa, reittejä ja asemia suuressa osassa maata. Skywell on johtava globaali sähköbussien ja sähköajoneuvojen valmistaja, jolla on kattava valikoima sähköbusseja vastaamaan kaupunkiliikenteen vaihteleviin vaatimuksiin. Hitachi ABB Power Grids tarjoaa kattavan latausinfrastruktuuriratkaisun, joka sisältää Grid-eMotionTM -tuotevalikoiman latausteknologiat sekä energian- ja kalustonhallintaratkaisut.

Verkkolatausinfrastruktuuri on avainasemassa sähköbussiliikenteelle. Sujuva liikenne edellyttää mahdollisuutta ajaa mahdollisimman pitkään yhdellä latauksella, mikä säästää myös käyttökustannuksissa merkittävästi. Grid-eMotion sisältää innovatiiviset Fleet- ja Flash-ratkaisut, jotka täyttävät nämä vaatimukset. Grid-eMotion Fleet on verkkoliityntä ohjeen mukainen ja tilaa säästävä latausratkaisu, joka voidaan asentaa olemassa oleville latausasemille, ja joka skaalautuu sähköisen ajoneuvokaluston määrän kasvaessa. Se säästää tilaa ja parantaa toiminnan tehokkuutta sekä edistää turvallisen, kestävän ja älykkään liikenteen murrosta maailmanlaajuisesti. Samalla se mahdollistaa puhtaamman ilman ja paremman elämänlaadun nykyisille ja tuleville sukupolville. Grid-eMotion Flash antaa operaattoreille mahdollisuuden ladata busseja sekunneissa bussipysäkeillä. Reittiterminaaleissa bussit saadaan ladattua täyteen muutamassa minuutissa ajoaikataulun häiriintymättä.

e-meshTM EMS on myös osa Grid-eMotion-tuotevalikoimaa. Sitä käytetään latausinfrastruktuurin hallintaan ja optimointiin sisältäen sähköbussien lataukseen ja energian varastointiin liittyvät tiedot.Grid-eMotion-ratkaisuja on tällä hetkellä käytössä tai kehitteillä Australiassa, Kanadassa, Kiinassa, Euroopassa, Intiassa ja Lähi-Idässä.

Flash-latauksen edut Grid-eMotion Flash -sovelluksella.

Electric bus transportation is taking off in Pakistan. In mid-2020, the government announced an ambitious target to make at least 30 percent of all motor vehicles electric by 2030, including trucks, buses, cars, rickshaws and motorcycles.

Pakistan is the world’s fifth most populous country. Air pollution is increasingly a problem in its cities, due largely to greenhouse gas emissions from petrol and diesel fueled vehicles, which impact air quality and the health and well-being of people.

By working together Daewoo, Skywell and Hitachi ABB Power Grids will provide Pakistan’s urban transportation planners with a complete solution – e-buses, route operator and charging infrastructure – to enable them to transition from diesel-fueled public transportation to emission-free electric buses. Hitachi ABB Power Grids considers the UN's Sustainable Development Goals (SDGs) as an important initiative for realizing sustainable society and with this collaboration is playing a key role in accelerating the national transition towards a carbon-neutral energy system.