Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Features Oslo, Norway 18-10-2021

3 min read

Hitachi Energy støtter LKAB Norge med ny serviceavtale

Gjennom en ny serviceavtale tar Hitachi Energy vare på kraftforsyningen til LKAB Norge sin viktige utskipningshavn i Narvik, hvor oppetid er kritisk for å opprettholde leveransene av malm.

Serviceavtalen gir LKAB tilgang på teknisk støtte til driften av høyspenningsinstallasjonen, inkludert transformatorer, brytere, vern og kontrollanlegg. Serviceavtalen ble signert i første kvartal 2021.

- Det er viktigere enn noen gang å holde produksjonen oppe i industrien, og vi er veldig glade for at LKAB ser at en serviceavtale vil kunne bidra til å holde nedetiden på et minimum. Vi setter pris på at LKAB viser oss denne tilliten, som betyr at vi tar ansvaret for å følge opp vår egen installerte base ved havna i Narvik. En serviceavtale er en trygg og kostnadseffektiv måte å ta vare på investeringene sine på, sier Steffen Waal, landsjef for Hitachi Energy i Norge. 

Verdifull serviceavtale

I gruveindustrien vil elektroutstyret typisk stå i et utfordrende miljø. Med slike rammebetingelser blir det ekstra viktig å ha en serviceavtale som gir rask feilsøking og problemløsing dersom en hendelse skulle inntreffe. Hitachi Energy har nettopp fullført oppgraderingen av en stor del av høyspenningsanlegget til utskipingshavna. 

Narvik er en viktig utskipningshavn for LKAB, som er avhengig av at høyspenningsutstyret virker som det skal for å holde driften i gang. FOTO: Fredric Alm/LKAB
Narvik er en viktig utskipningshavn for LKAB, som er avhengig av at høyspenningsutstyret virker som det skal for å holde driften i gang. FOTO: Fredric Alm/LKAB

- Det er svært viktig for oss å ha en avtale som gjør at vi kan drifte elektroutstyret med minst mulig avbrytelser, sier driftsleder, høyspenning, Harald Strømsnes i LKAB Norge.

- Vi begynte å jobbe for en serviceavtale allerede under prosjektperioden. Det er svært viktig for oss å ha en avtale som gjør at vi kan drifte elektroutstyret med minst mulig avbrytelser. Det skal ikke mange timene stans til før kostnadene blir store, i tillegg til at det får konsekvenser for logistikken vår. Vi har redundante elektrosystemer, men vi må kunne stole på at de fungerer, sier driftsleder, høyspenning, Harald Strømsnes i LKAB Norge.

I avtalen inngår tilgang til rask respons via telefon, sikker videolink eller ved fjerntilkobling til LKAB sitt MicroSCADA-system. Lokal tilstedeværelse, via vårt regionskontor i Harstad, gir muligheter for å komme seg raskt ut på anlegg.

I fordelingsstasjonene til LKAB står nyinstallerte UniGear gassisolerte bryteranlegg, som vil bli godt tatt vare på gjennom serviceavtalen.
I fordelingsstasjonene til LKAB står nyinstallerte UniGear gassisolerte bryteranlegg, som vil bli godt tatt vare på gjennom serviceavtalen.

Praktisk fjernstøtte

I logistikkoperasjonen til LKAB i Narvik er for eksempel elektriske motorer kritiske for å sikre transporten av malm gjennom anlegget. Dersom effektbryteren til en motor skulle havarere, vil fjernstøtte være nyttig.

- Vi var klare på at vi ville ha en avtale som innebar at leverandøren kunne koble seg opp mot vårt MicroSCADA-system. Fjerntilkobling bidrar til at Hitachi Energy og LKAB sine eksperter sammen kan sørge for at vi raskt er i gang igjen etter en hendelse. Via avtalen har vi fått opplæring i bruk av videolink og har sett at det også fungerer veldig godt. I en tid med reiserestriksjoner er fjernstøtte praktisk. Ellers er det slik at vi tilegner oss stadig mer kompetanse internt, men vil alltid trenge en tett dialog med leverandørene våre, sier Strømsnes.

- Industrien begynner virkelig å få øynene opp for verdien av å ha en serviceavtale. Den bidrar til stabil drift, forutsigbare kostnader og er ikke minst med på å gjøre virksomheten mer bærekraftig. Utstyr som blir tatt vare på får lenger levetid, og akkurat dette er et viktig element på veien mot en sirkulær økonomi, sier Steffen Waal i Hitachi Energy i Norge. 

Flere artikler