Choose your region and language

Go

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 01-07-2020

3 min read

Hitachi ABB Power Grids rozpoczyna działalność

Szerokie portfolio, doświadczenie i kompetencje w obszarze technologii zapewnią zwiększenie wartości dla klienta i możliwości rozwoju

Zgodnie z umową podpisaną 17 grudnia 20181 roku firmy Hitachi Ltd. i ABB Ltd. ogłosiły dzisiaj zgodnie z planem, zakończenie wszystkich wymaganych formalnie procedur oraz utworzenie spółki Hitachi ABB Power Grids Ltd. Hitachi będzie posiadać 80,1% udziałów w nowej spółce joint venture (której roczne obroty wynoszą około 10 mld USD2), reszta pozostanie w posiadaniu ABB.

Toshikazu Nishino, wiceprezes wykonawczy Hitachi, został przewodniczącym rady nadzorczej nowo utworzonej spółki, a Claudio Facchin dyrektorem generalnym (CEO). Siedzibą spółki Hitachi ABB Power Grids Ltd. jest Zurych w Szwajcarii, a jej obecny zarząd zagwarantuje kontynuację działalności biznesowej.

„Wiodące technologie cyfrowe Hitachi w połączeniu ze światowej klasy rozwiązaniami w zakresie sieci energetycznych pomogą nam odegrać aktywną rolę w globalnej transformacji i dekarbonizacji systemów energetycznych na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej. Inteligentne rozwiązania dla bardziej dynamicznej sieci energetycznej przyczynią się również do realizacji siódmego celu ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli zapewnienia wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie, powiedział Toshikazu Nishino.

Spółka joint venture łączy ze sobą dwie bardzo cenione firmy, tworząc nowego światowego lidera w dziedzinie energetyki. Współpraca z Hitachi rozszerzy możliwości ekspansji w obszarach, takich jak transport, inteligentne miasta, przemysł, magazynowanie energii i centra danych, jak również zapewni wsparcie finansowe niezbędne do realizacji ambitnych projektów, a także umożliwi dostęp do rynku japońskiego, trzeciej co do wielkości gospodarki świata.

„Portfolio Hitachi uzupełnia i wzmacnia naszą ofertę dla nowych, rosnących rynków i pomoże biznesowi Produktów i Systemów Energetyki (Power Grids business) osiągnąć kolejny etap rozwoju, wzmacniając jeszcze bardziej jego wiodącą pozycję”, powiedział Timo Ihamuotila, dyrektor finansowy Grupy ABB i członek rady nadzorczej Hitachi ABB Power Grids. „Hitachi wnosi długoterminowe zaangażowanie w nową spółkę joint venture i wzmacnia istniejące partnerstwo biznesowe między naszymi firmami”, dodał.

 „Połączenie naszych przewag konkurencyjnych i technologicznych przyniesie nowe możliwości rynkowe i zapewni większą wartość dla naszych klientów”, powiedział Claudio Facchin, dyrektor generalny Hitachi ABB Power Grids. „Pozostajemy zaangażowani w  kształtowanie przyszłości zrównoważonej energetyki, z wykorzystaniem pionierskich i cyfrowych technologii, jako preferowany dostawca mocniejszej, inteligentniejszej i bardziej ekologicznej sieci energetycznej.

O firmie Hitachi ABB Power Grids

Hitachi ABB Power Grids  jest światowym liderem technologicznym o wspólnym dorobku liczącym prawie 250 lat i zatrudniającym około 36 000 osób w 90 krajach. Firma, z główną siedzibą w Szwajcarii, wspiera przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, firmy przemysłowe oraz klientów infrastrukturalnych w całym łańcuchu wartości, a także rozwijające się sektory, takie jak zrównoważony transport, inteligentne miasta, magazynowanie energii i centra danych. Dysponując bogatym doświadczeniem, globalnym zapleczem i bezkonkurencyjną bazą zainstalowanych urządzeń, Hitachi ABB Power Grids tworzy wartość społeczną, środowiskową i gospodarczą, a także angażuje się w kształtowanie przyszłości zrównoważonej energetyki z wykorzystaniem pionierskich i cyfrowych technologii, jako preferowany dostawca mocniejszej, inteligentniejszej i bardziej ekologicznej sieci energetycznej. www.hitachiabb-powergrids.com

Uwaga dla wydawców

1. Link do oświadczenia Hitachi z grudnia 2018 r.: https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2018/12/f_181217.pdf

2. Na podstawie zgłoszonych rocznych przychodów za lata obrotowe 2017 - 2019 (Pion Sieci Energetycznych ABB)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:

Rebecca Bleasdale

Head of External Communications, Content & Media Relations

+41 78 643 26 13