Choose your region and language

Go

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 27-01-2022

3 min read

Хитачи Енерджи постига 100% електроенергия без използването на изкопаеми горива в собствените си операции

Световният технологичен лидер в областта на електропреносните мрежи постигна целта на първата стъпка в своя план за Устойчиво развитие 2030 г. и ускорява темпото за постигане на въглеродна неутралност

Хитачи Енерджи обяви, че е постигнала първата цел, заложена в плана "Устойчиво развитие 2030" - използването на 100% електроенергия без изкопаеми горива в собствените си операции. Компанията се стреми да бъде въглеродно неутрална в собствените си операции до 20302 г. в съответствие със своята цел "Усъвършенстване на устойчивото енергийно бъдеще за всички".

"С постигането на 100% електроенергия без изкопаеми горива в собствените ни операции, ние намалихме емисиите си в еквивалент на CO2 с над 50% в сравнение с 2019 г.", казва Клаудио Фачин, главен изпълнителен директор на Хитачи Енерджи. Той продължава: "Предизвикателството "Нет Нула" е в световен мащаб и се състои в това да действаме сега, да правим иновации и да си сътрудничим с различни държави, индустрии и общества. Заедно с клиентите, партньорите и всички заинтересовани страни ние напредваме в развитието на световната енергийна система, за да бъде тя по-устойчива, гъвкава и сигурна."

Целевото 50% намаление, постигнато предсрочно, ще се равнява на приблизително 175 килотона  CO2 годишно, което е равносилно на премахването на над 35 000 леки автомобила от пътя.

За да постигне 100% електроенергия без изкопаеми горива в собствената си дейност - и в подкрепа на целта за въглеродна неутралност на концерна Hitachi - компанията следва редица пътища, включително подкрепа на проекти за генериране на собствена електроенергия без изкопаеми горива, като например инсталиране на слънчеви покривни панели, комбинирани с цифрови решения е-meshTM за разпределени енергийни ресурси, максимизиращи енергийната ефективност и минимизиращи емисиите на CO2. 

Фотоволтаична инсталация, Жонгшан, Китай
Фотоволтаична инсталация, Жонгшан, Китай

За да постигне 100% електроенергия без изкопаеми горива, Hitachi Energy също така премина към зелени тарифи, закупи сертификати за енергийни характеристики (EACs) и подписа споразумения за закупуване на електроенергия (PPAs) в своите операции и съоръжения в 90 държави.

В перспектива Хитачи Енерджи ще продължи да инвестира и да се развива по пътя  към въглеродна неутралност чрез повишаване на енергийната ефективност, както и чрез електрифициране на собствените си операции. В Лудвика, Швеция, компанията вече използва 100% възобновяема електроенергия, генерирана от водноелектрически централи и слънчеви панели, за да поддържа своите операции. Лудвика, която е едно от най-големите производствени съоръжения на Хитачи Енерджи, е излязла извън рамките на решаването на проблема с електроснабдяването и вече е близо до премахването на използването на всички изкопаеми горива от цялата си дейност.

Компанията има опит във внедряването на собствени технологии в дейността си, за да позволи интегрирането на възобновяема енергия. Например през 2015 г. нейните операции в Южна Африка инсталираха фотоелектрическа централа на покрива с мощност 750 kW и батерия PowerStoreTM с мощност 1 MVA/380 kWh за подобряване на използването на възобновяеми енергийни източници и осигуряване на непрекъснато електроснабдяване.

Чрез своя план и цели за устойчиво развитие 2030 г. компанията засилва ангажимента си за ускоряване на действията, стимулиращи бизнеса по устойчив начин. Базирана на четири стълба - Планета, Хора, Мир и Партньорство - стратегията се основава на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, като се обръща специално внимание на следните осем: 3 (Добро здраве и благосъстояние), 4 (Качествено образование), 5 (Равенство между половете), 6 (Чиста вода и канализация), 7 (Достъпна и чиста енергия), 12 (Отговорно потребление и производство), 16 (Мир, справедливост и силни институции); и 17 (Партньорство за постигане на целите). В съответствие с тези Цели за устойчиво развитие всеки стълб има съответни цели, които карат бизнеса да допринася за социалната, екологичната и икономическата стойност.

Notes
1. The contract for its South Korea operations (equivalent to 0.4% total electricity usage) is expected to be signed in February 2022 retrospectively through green tariffs.
2. Discover more about Hitachi Energy’s approach to Sustainability 2030 here
3. Hitachi Sustainability Report 2021

За Hitachi Energy

Хитачи Енерджи е световен технологичен лидер, който развива устойчиво енергийно бъдеще за всички. Обслужваме клиенти от секторите на комуналните услуги, промишлеността и инфраструктурата с иновативни решения и услуги по цялата верига на стойността. Заедно с клиентите и партньорите си създаваме новаторски технологии и даваме възможност за цифрова трансформация, необходима за ускоряване на енергийния преход към въглеродно- неутрално бъдеще. Усъвършенстваме световната енергийна система, за да стане по-устойчива, гъвкава и сигурна, като същевременно балансираме социалната, екологичната и икономическата стойност. Хитачи Енерджи има доказан опит и несравнима инсталирана база в повече от 140 държави. Със седалище в Швейцария, ние осигуряваме работа на около 38 000 души в 90 държави и генерираме бизнес от приблизително 10 млрд. щатски долара.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
 

За Hitachi, Ltd.

„Хитачи“ (TSE: 6501) със седалище в Токио, Япония, допринася за създаването на устойчиво общество с по-високо качество на живот и създаване на иновации чрез данни и технологии като Бизнес за Социални Иновации. Хитачи се фокусира върху увеличаване на приноса си към околната среда, устойчивостта на бизнеса и социалната инфраструктура, както и върху мащабната си програма за подобряване на Сигурността и Безопасността. Хитачи решава проблемите, пред които са изправени клиентите и обществото ни в шест области: ИТ, енергия, мобилност, индустрия, интелигентен живот и автомобилни системи чрез собствените си решения на Лумада. Консолидираните приходи на компанията за фискалната 2020 г. (завършваща на 31 март 2021 г.) възлиза на общо 8 729,1 милиарда йени (78,6 милиарда долара), с 871 консолидирани дъщерни дружества и приблизително 350 000 служители по целия свят. За повече информация относно Hitachi, моля, посетете уебсайта на компанията на адрес https://www.hitachi.com.

Contacts

Rebecca Bleasdale

Head of External Communications, Content & Media Relations

+41 78 643 26 13