Choose your region and language

Go

Menu

Web Story Finland 24-02-2021

3 min read

Uuden teknologian kompensointi parantaa sähkön laatua Yaran tehtaalla

Yaran Uudenkaupungin tehdas

Hitachi ABB Power Grids toimitti Yaran tehtaalle Uuteenkaupunkiin loistehon kompensointilaitteiston vanhan tilalle. Uusi teknologia ja optimoitu sijoituspaikka paransivat sähkön laatua tehdasverkossa.

Kun Yaran lannoitetehtaalla suunniteltiin uutta varastoa, kaksi vanhaa rakennusta sai väistyä. Yhdessä sijaitsi jo aikansa palvellut laitteisto, joka kompensoi loistehoa tehtaan keskijänniteverkossa. Oli aika selvittää, mitä etuja uusi laitteisto voisi tuoda mukanaan.

Yaran lähtökohtana oli estokelallinen kompensointilaitteisto, jotta laite kestäisi aiempaa paremmin yliaaltoja, eikä myöskään vahvistaisi niitä. Sähkön laatuun haluttiin vaikuttaa myös valitsemalla laitteiston sijainti huolella. Tämän vuoksi Yara kutsui Hitachi ABB Power Gridsin asiantuntijat mittaamaan sähköverkkoa ja ehdottamaan parhaita asennuspaikkoja kolmen megavarin ABBACUS-kompensointilaitteistolle.

”Tämä oli tilaajan kannalta helppo ja sujuva projekti. Valitsimme paikan mittausten jälkeen suositusten perusteella. Käyttöönoton jälkeen mittaukset osoittivat, että häiriöt vähenivät eli saimme jännitesäröä pienemmäksi. Laite siis kannatti uusia”, sanoo sähkö- ja automaatiotekniikan projekteista vastaava Sami Huuskonen Yaralta.

Huuskonen piti myös asennusta sujuvana. Tehtaan oma väki rakennutti perustukset ja valmisteli liitännät kevätseisokin aikana. Tämän jälkeen Hitachi ABB Power Grids toi laitteen, asensi sen tehtaan pihaan ja liitti sen sähköverkkoon ilman, että ympärivuorokautista tuotantoa piti keskeyttää.

”Meillä on vireillä monenlaisia laajennusprojekteja, joten haluamme ehkä siirtää laitetta vielä tulevaisuudessa. Siksi valitsimme helposti siirrettävän konttiratkaisun”, Huuskonen kertoo.

Monia hyötyjä hyvästä sähkön laadusta

Hitachi ABB Power Gridsin huoltoinsinööri Ilkka Kesäläinen pitää huolella mitoitettua ja sijoitettua loistehon kompensointia erinomaisena keinona parantaa sähkön laatua tehtaissa – monestakin syystä.

”Jos induktiivista loistehoa ei kompensoida riittävästi, sitä pitää ottaa alueellisesta sähköverkosta, mikä maksaa. Toisaalta suuri loistehon määrä syö verkon kapasiteettia pätöteholta ja kuormittaa siten niin tehdasverkkoa kuin sitä syöttävää jakeluverkkoakin”, Kesäläinen sanoo.

Kesäläinen pitää myös entistä tärkeämpänä, että kompensointilaitteistoa hankittaessa selvitetään, miten laitteisto vaikuttaa verkon yliaaltoihin, jotka ovat tyypillisiä syitä laitevioille.

”Vaikka kokonaisvaikutuksia on vaikea laskea, on selvää, että hyvä sähkön laatu tuo hyötyjä. Lämpöhäviöt ja pätötehohäviöt laskevat ja laitteet pysyvät pidempään kunnossa. Samalla herkimpien laitteiden toimintavarmuus kasvaa.”

Loisteho kannattaa kompensoida lähellä syntypaikkaa

Koko Suomessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat yhä vahvemmin teollisuuden sähkönkäytön vaatimuksiin, muun muassa loistehon oton ja annon osalta, joilla pyritään optimoimaan jakeluverkkojen käyttöä ja siirtokykyä. Vuonna 2016 Fingrid julkaisi tätä tavoitetta tukemaan uuden hinnoittelumallin loissähkön siirrolle, jonka tarkoituksena on ohjata loistehon käyttöä entistä tarkemmin.

Osalla käyttäjistä tämä tarkoittaa sitä, että loistehon oton pienentäminen eli kompensointiasteen parannus on taloudellisesti järkevämpää kuin olla parantamatta sitä.

Joillakin käyttäjillä puolestaan saattaa olla tilanne, jossa esimerkiksi jakeluverkon suuri kaapelointimäärä on aiheuttanut loistehon annon kasvun, jolloin tätä joudutaan pienentämään.

”Loistehon siirto kuormittaa kuitenkin aina verkkoa, oli se sitten induktiivista tai kapasitiivista, joten loisteho kannattaa kompensoida aina lähellä sen syntypaikkaa, esimerkiksi loistehon ottoa aiheuttavan laitteiston yhteydessä pienjänniteverkossa tai tehtaan keskijänniteverkossa tarkasti valituissa paikoissa”, Kesäläinen sanoo.

ABBACUS, keskijänniteverkon kompensointilaitteisto

-          Kompakti modulaarinen rakenne

-          Saatavilla 1-24 kV jännitetasoille

-          Loistehon tuotto 13,2 MVAr asti

-          Asennus sisään tai ulos

-          Tehonsäätö yksi- tai moniportaisena

-          Estokelattomana tai estokelaparistona

-          Helppo siirtää

-          Helppo liitettävyys

Lisää aiheesta

Lisätietoja

Petri Ilves henkilökuva
Petri Ilves
+358 50 335 7592