Choose your region and language

Go

Menu

Web Story Finland 31-05-2021

2 min read

Mentorointiohjelmasta innostusta energia-alaan

Mentori-aktori -pari Marko Viitala ja Sari Uitto

Miten voin kehittyä työelämässä? Miten isossa globaalissa organisaatiossa työskennellään käytännössä? Muun muassa näihin kysymyksiin Marko Viitala ja Sari Uitto hakevat vastauksia mentorointimatkansa aikana.

Hitachi ABB Power Gridsin mentorointiohjelma käynnistyi lokakuussa 2020. Yksi ohjelman mentori-aktori -pareista on kehityspäällikkö Marko Viitala sekä Vaasan yliopistossa kauppatieteitä opiskeleva Sari Uitto.

”Mentorointiohjelma on täysin uusi kokemus niin minulle kuin myös yhtiöllemme. Tämä on mainio ja käytännöllinen tapa työelämä- ja oppilaitosyhteistyön tekemiseen,” sanoo Marko.

Marko työskentelee Grid Automation -liiketoiminnassa MicroSCADA-tuotelinjan vetäjänä tuotekehityksessä. ”Teemme työtä ohjelmistokehityksen tehtävissä globaalina organisaationa,” sanoo Marko.

Marko ja Sari ovat kohdanneet säännöllisesti etäpalavereissa ja keskustelleet innovaatioista sekä tuotteen ja palvelun kehittämiseen liittyvistä prosesseista. ”Keskustelujen sisältö on perustunut Sarin mielenkiinnon kohteisiin ja kysymyksiin. Omia odotuksiani ohjelmalle oli lähinnä päästä kertomaan, kuulemaan ja oppimaan molemmin puolin ja siinä olemme onnistuneet”, Marko kertoo.

Työelämästä takaisin koulunpenkille ja mentorointiohjelmaan

Sari työskentelee IT-alalla. Tällä hetkellä hän on opintovapaalla ja opiskelee Vaasan yliopistoon Strategic Business Development -maisteriohjelmassa. Opinnot ovat loppuvaiheessa ja työn alla Pro Gradu -tutkielma, joka keskittyy energia-alaan liiketoiminnan näkökulmasta. Hitachi ABB Power Gridsin mentorointiohjelma vaikutti hänelle täydelliseltä tilaisuudelta. ”Se liippasi niin läheltä sydäntä”, Sari sanoo.

Ennen mentorointiohjelman alkua Sari toivoi saavansa tietää, miten Hitachi ABB Power Gridsin kaltaisessa isossa organisaatiossa toimitaan. ”Erityisesti projektijohtaminen kiinnostaa minua, ja olemme käyneet läpi sitä myös keskusteluissamme. Tähän mennessä olen saanut todella paljon oppeja innovaatioista sekä projektipuolelta”, Sari kertoo.

Sarilla on pitkä lista teemoja, joista hän haluaa vielä keskustella, kuten johtamistaidoista, laadunhallinnasta, strategian implementoinnista käytäntöön sekä ylipäänsä prosesseista syvemmin.

Mentoriohjelma Marko ja Sari Teams-palaveri screenshot

Hänen tärkein antinsa mentorointiohjelmasta on ollut ymmärryksen kasvaminen organisaation toiminnasta. ”Vaikka olen ollut jo pitkään työelämässä, niin mentoroinnin myötä ymmärrän yhä selkeämmin sen, miten opintojen teoria käytännössä toteutuu globaalissa organisaatiossa. Parasta on ollut jo pelkkä mahdollisuus osallistua mentorointiohjelmaan ja päästä keskustelemaan yrityksen sisällä työskentelevän henkilön kanssa,” Sari kertoo.

Hitachi ABB Power Gridsin mentorointiohjelma kestää yhdeksän kuukautta. Ohjelmassa 12 yhtiön mentoria ohjaavat Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoita.