选择您的地区和语言

菜单

Tietosuojailmoitus

ABB Privacy Policy - Marketing & Sales

Tietosuojasi kunnioittaminen on yksi ABB:n prioriteeteista. Tässä ilmoituksessa kerrotaan miksi ja miten ABB kerää ja käyttää sinun henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla niihin liittyen on.   

Kuka on rekisterinpitäjä

ABB Asea Brown Boveri Ltd ja sen tytäryhtiöt ovat vastuussa henkilötiedoistasi. Sovellettavan lain alla rekisterinpitäjänä toimii se ABB-yhtiö, joka toimittaa palveluita sinulle tai on sinuun yhteydessä. Jokainen tällainen yhtiö toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä sinun henkilötietojesi suhteen ja tämä ilmoitus koskee kaikkia näitä yhtiöitä.

Ne rekisterinpitäjät, jotka sijoittuvat EU:n ulkopuolelle, ovat nimittäneet edustajan EU:n tietosuoja-asioille. Jos haluat lisätietoja tästä EU-edustajasta, voit pyytää niitä osoitteessa  www.abb.com/privacy.

Henkilötiedot, joita keräämme ja kuinka ne saamme

Keräämme seuraavia henkilötietoja:

 • Yritysyhteystiedot, joita annat meille: nimi, titteli, asema, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero
 • Muita tietoja, joita annat meille liikesuhteemme aikana, kuten esimerkiksi: kiinnostuksesi ABB-tuotteisiin, markkinointipreferenssit, tapahtumien ja messujen ilmoittautumistiedot, sopimus- ja tilaustiedot, laskut, maksut, liiketoimintakumppanihistoria jne.
 • Tiedot, jotka saamme selaimestasi, kun vierailet ABB:n Internet-sivustolla: IP-osoite, sivu, jolta tulit ABB-sivustolle, aika, jonka vietit sivustollamme tai tietyllä sivulla, linkit, joita klikkasit, kommentit, joita jaoit, selaimen tyyppi, vierailun aika ja päivä jne.
 • Siinä määrin kuin se on tarpeen velvollisuuksiemme suorittamiseksi: tietoja, jotka on saatu julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai jotka on laillisesti saatu kolmansilta osapuolilta (esim. luottotietoyritys): kaupparekisteritiedot, yhdistysrekisteritiedot, luottotiedot.

Mihin käytämme henkilötietojasi

Käytämme henkilötietojasi:

 • käsitelläksemme ja täyttääksemme tilauksia ja pitääksemme sinut ajan tasalla sinun tai yrityksesi tilauksen tilanteesta;
 • toimittaaksemme ja hallinnoidaksemme tuotteitamme ja palveluitamme;
 • antaaksemme asiakastukea ja käsitelläksemme, arvioidaksemme ja vastataksemme pyyntöihin ja tiedusteluihin;
 • suorittaaksemme asiakastyytyväisyyskyselyitä;
 • suorittaaksemme markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä (mukaan lukien liidien luonti, markkinointimahdollisuuksien tavoitteleminen, markkinointitutkimuksien suorittaminen, mainos- ja markkinointikampanjoidemme tehokkuuden analysointi ja hallinta ja brändimme hallinta);
 • lähettääksemme sinulle markkinointiviestintää (kuten ilmoituksia, myynninedistämismateriaalia, uutiskirjeitä jne.);
 • suorittaaksemme data-analytiikkaa (kuten markkinatutkimusta, trendien analysointia, taloudellista analyysia ja asiakassegmentointia).

Jotta voisimme tarjota sinulle räätälöityä markkinointiviestintää ja mainoksia, käytämme automatisoituja menetelmiä rakentaaksemme profiilin perustuen siihen tietoon, jonka olemme keränneet siten, kuin tässä ilmoituksessa on kerrottu. Voit vastustaa profilointia lähettämällä siitä pyynnön osoitteessa www.abb.com/privacy.

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme yllä mainittuihin tarkoituksiin.  Saatamme myös anonymisoida henkilötietosi niin, että niistä ei enää voida tunnistaa sinua ja käyttää niitä erilaisiin tarkoituksiin, kuten palveluidemme parantamiseen ja IT-järjestelemiemme testaukseen. 

MItä tapahtuu, jos et anna meille pyytämiämme tietoja tai jos pyydät meitä lopettamaan tietojesi käsittelyn

Tietyt henkilötiedot ovat tarpeen, jotta voimme perustaa, hoitaa tai päättää liikesuhteen kanssasi. Tarvitsemme sinulta ne henkilötiedot, jotka vaaditaan sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai jotka olemme lain mukaan velvollisia keräämään. Ilman näitä henkilötietoja emme pysty tekemään, toteuttamaan tai päättämään sopimusta kanssasi. Emme myöskään pysty suorittamaan vaadittuja, sopimusta edeltäviä toimenpiteitä, jotta voisimme solmia sopimuksen kanssasi tai luodaksemme tai jatkaaksemme haluamaasi liikesuhdetta.

Laillinen peruste, johon henkilötietojesi käsittely perustuu

Käytämme henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, jotka on kuvattu tässä ilmoituksessa, perustuen yhteen tai useampaan seuraavista laillisista perusteista, mikä kulloinkin soveltuu:  

 • Voimme käsitellä henkilötietojasi sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa sinä tai yrityksesi olette osapuolena, tai osana sellaisia sopimusta edeltäviä toimenpiteitä, joita meidät on pyydetty tekemään;
 • Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, kuten esimerkiksi vero- tai raportointivelvollisuuksien noudattamiseksi, viranomaisen kanssa tehtävään yhteistyöhön tai lakisääteisten säilytysaikojen noudattamiseksi;
 • Pyydämme suostumustasi tässä tietosuojailmoituksessa kuvatuille toimille silloin, kun sovellettava laki sitä vaatii, esimerkiksi kun käsittelemme tietojasi markkinointitarkoituksiin tilanteissa, joissa meillä ei ole olemassa olevaa liikesuhdetta sinun eikä edustamasi yrityksen kanssa; tai
 • Luotamme oikeutettuun etuumme käsitellä sinun henkilötietojasi meidän ja sinun tai edustamasi yrityksen välisen liikesuhteen edellyttämässä laajuudessa. Meidän oikeutettu etumme kerätä ja käsitellä henkilötietoja tähän tarkoitukseen perustuu liiketoimintamme johtamiseen ja edistämiseen. Voit saada arviomme siitä, miksi me voimme käsitellä henkilötietojasi näihin perusteisiin nojaten lähettämällä siitä pyynnön osoitteessa www.abb.com/privacy.

Kuinka jaamme henkilötietojasi

Jaamme henkilötietojasi muiden ABB-konserniin kuuluvien yhtiöiden tai kolmansien osapuolten kanssa vain siten, kuin on tarpeellista tässä ilmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin. Kun jaamme henkilötietojasi EU:n ulkopuolella sijaitsevalle osapuolelle, huolehdimme aina tarvittavista suojatoimenpiteistä suojataksemme henkilötietojasi kuten alla on kerrottu.

Vastaanottajan nimi tai (EU:n ulkopuolisessa maassa) ryhmä

Vastaanottajan sijainti

Tarkoitus

Suojatoimenpiteet henkilötietojesi turvaamiseksi

ABB-konserniyhtiöt

Katso lista ABB-yhtiöistä

Tässä selosteessa kuvatut tarkoitukset

EU:n mallilausekkeet

ABB:n liiketoiminta-kumppanit, jälleenmyyjät ja agentit

EU ja ei-EU

Tässä selosteessa kuvatut tarkoitukset

EU:n mallilausekkeet

Palveluntarjoajat

EU ja ei-EU

IT-palvelut, markkinointipalvelut, maksujen käsittely ja asiakastuki ABB:n lukuun

EU:n mallilausekkeet ja sopimukset, joilla varmistetaan, että tietojasi käytetään vain ABB:lle tarjottavien palvelujen toimittamiseen

Mahdolliset ja todelliset ABB:n liiketoiminnan tai omaisuuden ostajat

EU ja ei-EU

Kyseessä olevan liiketoiminnan ja omaisuuden arvon määrittäminen tai tässä selosteessa kuvatut tarkoitukset

EU:n mallilausekkeet ja sopimukset, joilla varmistetaan, että tietojasi käytetään vain liiketoiminnan tai omaisuuden arvon määrittämiseen tai tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin

Sovellettevan lain tai juridisen prosessin vaatimat vastaanottajat, lainvalvontaviran-omaiset tai muut valtion viranomaiset jne.

EU ja ei-EU

Kun sovellettava laki niin vaatii tai valtion viranomainen esittää lakiin perustuvan vaatimuksen tai jos vaatimus muutoin perustuu lakiin

Varmistamme, niin pitkälle kuin mahdollista, että tiedoillesi annetaan riittävää suojaa kun ne siirretään EU:n ulkopuolelle näissä olosuhteissa

Saat lisätietoa käyttämistämme suojatoimenpiteistä lähettämällä pyynnön osoitteessa www.abb.com/privacy.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin, tai niin kauan, kunnes sinä ilmoitat meille, että et halua enää vastaanottaa ABB:n markkinointimateriaalia. Sen jälkeen poistamme henkilötietosi turvallisesti, paitsi jos meidän täytyy säilyttää ne täyttääksemme lainmukaiset velvollisuutemme tai ratkaistaksemme mahdollisia riitoja.  

Sinun tietosuojaoikeutesi

Riippuen lainkäyttöalueesta, jolla asut ja missä henkilötietojasi käsitellään, sinulla voi olla seuraavat oikeudet:  

Rekisteröidyn oikeudet

Mitä se tarkoittaa

Pääsy tietoihin

Sinulla on tietyin poikkeuksin oikeus saada kopio niistä henkilötiedoista, joita meillä sinusta on.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on aina oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojesi välitöntä oikaisua.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että henkilötietosi poistetaan, kun niitä ei enää tarvita, kun sovellettava laki velvoittaa meidät poistamaan tiedot tai jos henkilötietojen käsittely on lainvastaista. Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi myös, jos olet peruuttanut antamasi suostumuksen tai vastustanut käsittelyä. Huomaathan kuitenkin, että tietojen poistaminen ei ole yleisluontoinen oikeus – siihen on poikkeuksia.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Kun näin on, me voimme silti säilyttää tietosi, mutta emme enää käyttää niitä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada omat henkilötietosi jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa itsellesi tai pyytää meitä siirtämään ne kolmannelle osapuolelle.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa sellaista meidän tekemäämme henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun ja edellyttäen, että sinun henkilötietojen suojaa edellyttävät oikeutesi syrjäyttävät meidän perustelumme oikeutetulle edulle.

Voit tehdä rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyyntösi osoitteessa www.abb.com/privacy. Joissakin tilanteissa meidän täytyy ehkä rajoittaa edellä mainittuja oikeuksia yleisen edun (esimerkiksi rikoksen ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi) ja meidän etujemme turvaamiseksi (esimerkiksi laillisten oikeuksien säilyttämiseksi).

Yhteystiedot ja lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen siihen, kuinka me käsittelemme henkilötietojasi tai jos haluat tehdä valituksen siitä, kuinka olemme käsitelleet henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä ABB-yhtymän tietosuojavastaavaan osoitteessa privacy@abb.com, tai lähettää valituksesi osoitteeseen www.abb.com/privacy. Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme tai uskot, että käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, voit myös ottaa yhteyttä sen maan tietosuojaviranomaiseen, jossa asut tai työskentelet tai missä arvelet tietosuojalakeja rikotun.

Tietosuojailmoitus