Selecciona tu región e idioma

Menú

At Hitachi Energy our purpose is advancing a sustainable​ energy future for all. We bring power to our homes, schools, hospitals and factories. Join us and work with fantastic people, while learning and developing yourself on projects that have a real impact to our communities and society. Bring your passion, bring your energy, and be part of a global team that appreciates a simple truth: Diversity + Collaboration = Great Innovation

General information:

Firma Hitachi Energy Poland poszukuje doświadczonego kierownika budowy, który dołączy do naszego zespołu w celu nadzoru nad projektem budowlanym. Nasza firma jest liderem w branży energetycznej, specjalizując się w projektowaniu, budowie i utrzymaniu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki.

Jako Kierownik Budowy będziesz odpowiedzialny za kierowanie wszystkimi działaniami na miejscu projektu w celu zapewnienia opłacalnej realizacji rezultatów projektu zgodnie ze specyfikacjami kontraktu, standardami jakości, harmonogramem i wymogami bezpieczeństwa podczas rozruchu, budowy i/lub etapy montażu, uruchomienia, konserwacji.

Twoje obowiązki:

• Zaplanuj działania na miejscu projektu z Kierownikiem Projektu, uwzględniając niezbędne lokalne zasoby, sprzęt i kamienie milowe.

• Koordynacja uzgodnień między klientem a zasobami zewnętrznymi w zakresie celów budowlanych, wymagań BHP, organizacji i polityki na placu budowy.

• Prowadzenie działań zgodnie z Prawem Budowlanym: zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, dziennik budowy, pozwolenie na użytkowanie od władz lokalnych.

• Nadzór i realizacja robót budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.

• Bezpośredni nadzór nad realizacją prac na podstawie wymagań kontraktowych, dokumentacji technicznej, harmonogramów i planów organizacji pracy, jakości, kontroli i badań.

• Kontroluj koszty projektu związane z pracami w miejscu realizacji projektu, monitoruj rzeczywiste wydatki w porównaniu z prognozami i oszacuj ostateczny koszt tego samego.

• Koordynacja robót i odbiór robót budowlanych dostarczonych przez podwykonawców.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe elektryczne.

• Co najmniej 3 lata doświadczenia w roli kierownika budowy

• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

• Opracowywanie raportów z wykonanych prac operacyjnych.

• Znajomość zasad BHP, a także sposobów ich wdrażania i upewniania się, że są przestrzegane.

• Biegła pisemna i ustna znajomość języka angielskiego i polskiego.

• Znajomość programu MS Project.

• Znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel).

• Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i szybkiego rozwiązywania problemów.

• Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz zespołu podwładnych.

• Dostępność podróży.

• Prawo jazdy kat. B.

Información básica
Ubicación Krakow, Lesser Poland, Poland
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2023-04-18
Número de referencia PL55160415
Close-up Thumb Up and Mechanics Hand with Tool. Automobile Master Wearing Gloves Showing Positive Gesture after Finishing Work. Technic occupation. Automobile Repair Service Concept.

Interested in working with us?

The best jobs in a performing and growing company

More about us

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 40,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD. www.hitachienergy.com