Selecciona tu región e idioma

Menú

Features Zurich, Switzerland 25-10-2023

2 min read

Hitachi Energy støtter EUs foreløpige avtale om ny F-gassregulering, noe som bidrar til dekarbonisering av det elektriske distribusjons- og transmisjonsnettet, samtidig som det ivaretar behovet for pålitelighet

Hitachi Energy ønsker den foreløpige avtalen om F-gassregulering som Europarådet og Europaparlamentet kunngjorde 5. oktober velkommen. Den gir veiledning om veien vekk fra svovelheksafluorid (SF6), en kraftig drivhusgass som bidrar til 0,2 prosent av global oppvarming1, og som brukes i kraftsystemene fordi den har gode isolasjonsegenskaper og muliggjør kompakt utstyr.

Avtalen understreker behovet for å redusere F-gass-utslipp, samtidig som den ivaretar behovet for at transformatorstasjoner på et høyt spenningsnivå forblir sikre, pålitelige og kompakte.

Avtalen gir mandat til å fase ut SF6 i nytt høyspenningsutstyr opp til 145 kilovolt innen 2028 og for høyere spenningsnivåer innen 2032. Etter den tid vil det ikke være noen spesielle begrensninger, da isolergassen vil ha minimal innvirkning på global oppvarming. Det betyr at man bruker naturlige gasser som nitrogen, oksygen eller karbondioksid.

Innen høyspenning vil avtalen tillate bruk av miljøvennlige gassblandinger, som typisk består av
3-5 prosent av en F-gass, for å innfri spesielle tekniske krav eller om plassen er begrenset. I tillegg vil den ta hensyn til det totale karbonfotavtrykket i hele produktets levetid, for å stimulere til redusert bruk av råvarer.

I jakten på å akselerere dekarboniseringen, har Hitachi Energy nylig levert bryteranlegg uten SF6 for 420 kV og vil fortsette å utvikle en komplett produktportefølje uten SF6  for alle spenningsnivåer. Denne porteføljen minimaliserer karbonfotoavtrykket uten at det går på bekostning av sikkerhet, pålitelighet eller størrelse.

 

Simmonds et al., The increasing atmospheric burden of the greenhouse gas sulfur hexafluoride (SF6), Atmospheric Chemistry and Physics (2020)