Choose your region and language

Go

Menu

Features Zurich, Switzerland 09-02-2023

2 min read

Hitachi Energy wprowadza pionierskie rozwiązanie dla elektrowni szczytowo-pompowej w Europie

Malta-Oberstufe Galgenbichl (Source: ©VERBUND)

To pierwsze na świecie wdrożenie minimalizuje straty mocy, zwiększa przychody oraz umożliwia integrowanie z siecią większej ilości energii słonecznej i wiatrowej, dla bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Firma Hitachi Energy ukończyła i przekazała firmie VERBUND, największemu austriackiemu producentowi energii, pierwszy na świecie system statycznego przemiennika częstotliwości (SFC) wykorzystujący wielopoziomową modułową technologię w elektrowni szczytowo-pompowej.  

Ta przełomowa innowacja umożliwia Grupie VERBUND Malta-Reisseck optymalizację procesu magazynowania szczytowo-pompowego w Malta Oberstufe, należącej do niej elektrowni, której łączna moc turbin wynosi 1 500 megawatów.

Rozwiązanie Hitachi Energy umożliwia przełączenie w 45-letniej elektrowni dwóch jednostek pompowo-turbinowych z tradycyjnej stałej prędkości obrotowej na nowoczesną pracę ze zmienną prędkością. Turbiny pompowe automatycznie dostosowują ją do warunków sieciowych i poziomu wody w zbiorniku. Dzięki temu znacznie poprawia się efektywność procesu magazynowania pompowego.

Rozwiązanie to umożliwia operatorowi elektrowni Malta-Oberstufe aktywny udział w bilansowaniu austriackiej sieci elektroenergetycznej. Ponadto usprawnia integrację większej ilości zielonej energii, takiej jak wiatr i słońce, z siecią europejską.

- Ten przełom technologiczny jest wynikiem bliskiej i głębokiej współpracy z firmą VERBUND w celu zwiększenia wydajności i wydłużenia okresu eksploatacji jednego z jej najważniejszych aktywów - powiedział Marco Berardi, dyrektor globalnej grupy produktowej Rozwiązań ds. Jakości Sieci i Energii w Hitachi Energy. - Dzięki zwiększeniu wydajności elektrowni i stabilizacji sieci energetycznej, nasza unikalna technologia i know-how w zakresie aplikacji przyczynia się do rozwoju światowego systemu energetycznego, aby był bardziej zrównoważony, elastyczny i bezpieczny.

- Rozwiązanie Hitachi Energy cechuje się niskimi stratami, solidną konstrukcją modułową, ograniczonymi wymaganiami konserwacyjnymi i trwałością - powiedział Karl Zikulnig, kierownik Działu Elektrotechniki w VERBUND. - Kluczowa jest również jego wbudowana redundancja - potrzebujemy wyjątkowej niezawodności, ponieważ zakład jest trudno dostępny podczas obfitych zimowych opadów śniegu.

Hitachi Energy od ponad 40 lat wprowadza innowacje w zakresie rozwiązań statycznych przemienników częstotliwości. SFC mają unikalną zdolność do regulowania napięcia, częstotliwości i przepływu mocy. Technologia ta sprawia, że są one kluczowe dla wielu zastosowań energetycznych, w szczególności dla kolei, połączeń sieciowych, połączeń brzegowych ze statkami oraz szczytowo-pompowych elektrowni wodnych. SFC bazują na wysokowydajnych półprzewodnikach mocy Hitachi Energy, które stanowią integralną część wielu technologii energetycznych firmy, w tym wysokonapięciowych systemów prądu stałego (HVDC) i elastycznych systemów przesyłu prądu przemiennego (FACTS).

Informacja dla redakcji

Co to jest elektrownia szczytowo-pompowa?

W elektrowniach szczytowo-pompowych woda jest przepompowywana z jednego zbiornika do drugiego, położonego wyżej. Gdy sieć energetyczna potrzebuje więcej energii, często w okresach szczytowych, woda jest wypuszczana z górnego zbiornika. Płynie ona z dużą prędkością w dół do elektrowni, gdzie siła wody obraca turbiny i wytwarza energię elektryczną, która jest wprowadzana do sieci. Proces ten jest następnie powtarzany.

Strona internetowa na temat elektrowni szczytowo-pompowych