地域と言語を選択してください

メニュー

Press Release Zurich, Switzerland 19-10-2021

3 min read

Hitachi Energy signerer rammeavtale med BKK Nett som vil bidra til at Norge når sine nullutslippsmål

Bergen, Norway. View of historical buildings in Bryggen- Hanseatic wharf in Bergen, Norway. UNESCO World Heritage Site
BKK Nett vil installere miljøvennlige EconiQ™ effektbrytere (Live Tank Breaker, LTA) og med dette introdusere miljøvennlige alternativer i det norske nettet

Hitachi Energy har signert en rammeavtale med nettselskapet BKK Nett, som innebærer at EconiQ 145 kV effektbrytere (Live Tank Breakers, LTA) vil bli installert i mer enn ti transformatorstasjoner på Vestlandet. For Hitachi Energy er dette første rammeavtale globalt for den miljøvennlige porteføljen av EconiQ-brytere. 

Norge har som mål å kutte minimum 50 prosent av sine klimagassutslipp innen 2030 og oppnå full karbonnøytralitet innen 2050. For å nå dette målet, tar landet i bruk flere miljøvennlige teknologier. 

Det første prosjektet i rammeavtalen er Askøy transformatorstasjon, vest for Bergen. BKK Nett vil bygge om stasjonen til å møte økende etterspørsel etter elektrisitet fra næringsliv og husstander. 

- Rammeavtalen med BKK Nett er en viktig milepæl da det er den første rammevtalen for den nye EconiQ bryterteknologien. Vi ønsker å jobbe sammen med våre kunder for å redusere karbonfotavtrykket og øke farten i det grønne skiftet, sier Markus Heimbach, Managing director innen forretningsområde High Voltage Products. - Vi setter pris på samarbeidet med BKK Nett med tanke på å sammen bidra til en bærekraftig fremtid.

- Vi er fornøyde med å kunne samarbeide med Hitachi Energy om ny og innovativ EconiQ-teknologi, som harmonerer med vår bærekraftsstrategi, sier Atle Isaksen, Leder for Nettforvaltning og Utvikling, i BKK Nett. – Med denne typen miljøvennlig teknologi kan vi bygge fremtidsrettede transformatorstasjoner med lavere miljøpåvirkning. 

Den nye EconiQ LTA 145 kV bryteren bruker karbondioksid (CO2) og oksygen (O2) som isolasjonsgass i stedet for den tradisjonelle svovelheksafluorid (SF6), klimagassen som har vært industristandard i mange tiår på grunn av en enestående isolasjons- og bryteevne. EconiQ-porteføljen av høyspenningsteknologi eliminerer CO2 -ekvivalente utslipp knyttet til isolasjonsgass. Det er dokumentert at EconiQ-porteføljen reduserer karbonfotavtrykket betydelig gjennom hele livstidssyklusen.

Nylig annonserte Hitachi Energy at selskapet vil øke tempoet i utviklingen av miljøvennlige løsninger, ved å presentere sitt omfattende EconiQ roadmap bestående av koblingsanlegg og effektbrytere på ulike spenningsnivåer.

EconiQ er Hitachi Energys miljøvennlige portefølje av produkter, løsninger og tjenester med eksepsjonelt gode klima- og miljøegenskaper. Hitachi Energy er helt i front når det gjelder grønn innovasjon og en pådriver i utviklingen av en bærekraftig fremtid. 

Om Hitachi Energy

Hitachi Energy er en global teknologileder som jobber for en bærekraftig energifremtid for alle. Vi bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur med innovative løsninger og tjenester gjennom hele verdikjeden. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere leverer vi banebrytende teknologier og muliggjør den digitale overgangen til en karbonnøytral fremtid. Vi er pådrivere for et mer bærekraftig, fleksibelt og sikkert energisystem samtidig som vi balanserer sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Hitachi Energy har en lang historie og stor installert base i mer enn 140 land. Med hovedkontor i Sveits sysselsetter vi rundt 38 000 mennesker i 90 land og omsetter for omlag 10 milliarder dollar årlig.

/content/pg/www/en
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Dette er en norsk oversettelse av engelsk pressemelding publisert 19.10.2021 som kan leses i sin helhet via www.hitachienergy.com. Om tolkningsspørsmål skulle oppstå, gjelder den engelske pressemeldingen.