Choose your region and language

Go

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 11-01-2022

3 min read

Hitachi Energy i Arteche podpisały umowę o utworzeniu spółki joint venture oferującej przekładniki w izolacji gazowej

Spółka joint venture ma poszerzyć ofertę Hitachi Energy w zakresie przekładników w izolacji gazowej i przyspieszyć rozwój nowych ekoefektywnych innowacyjnych technologii.

Hitachi Energy i Arteche podpisały umowę o przejęciu przez Hitachi Energy mniejszościowego pakietu udziałów w Arteche Gas Insulated Transformers S.L., firmie produkującej przekładniki w izolacji gazowej. Oczekuje się, że transakcja, na mocy której powstanie spółka joint venture, zostanie zamknięta w pierwszej połowie 2022 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych.

Hitachi Energy i Arteche to globalni gracze na rynku przekładników z długą historią udokumentowanych osiągnięć w zakresie innowacji technologicznych i doskonałości produkcyjnej. 

Zgodnie z umową, po zakończeniu transakcji, nowa spółka joint venture będzie miała swoją siedzibę w Vitorii, w Hiszpanii. Arteche będzie posiadać 51 procent udziałów większościowych, podczas gdy Hitachi Energy będzie właścicielem pozostałych 49 procent. Po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych zarządzanie spółką będzie odbywać się w ramach nowego, niezależnego zarządu, w którym obie firmy będą reprezentowane w równym stopniu.

W wyniku tego porozumienia firma Hitachi Energy będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę przekładników w izolacji gazowej dla rozdzielnic z izolacją powietrzną i gazową (GIS), aby sprostać rosnącemu rynkowi GIS i wzmocnić swój udział w łańcuchu wartości. Przyspieszy to również rozwój nowych rozwiązań dla naszej oferty wysokiego napięcia EconiQ, która eliminuje wykorzystanie sześciofluorku siarki (SF6) dzięki skalowalnym rozwiązaniom zapewniającym najniższy ślad węglowy. 

‒ Umowa ta stanowi kamień milowy dla obu firm. Pomoże nam w rozwoju w tym segmencie i przyspieszy ekoefektywne innowacje, które przyczynią się do rozwoju bardziej elastycznego, zrównoważonego i bezpiecznego systemu energetycznego ‒ powiedział Markus Heimbach, dyrektor zarządzający biznesu Produktów Wysokiego Napięcia w Hitachi Energy. 

O Hitachi Energy

Hitachi Energy jest światowym liderem technologicznym, który dąży do zapewnienia zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich. Obsługujemy klientów z sektorów użyteczności publicznej, przemysłu i infrastruktury, oferując innowacyjne rozwiązania i usługi w całym łańcuchu wartości. Wspólnie z klientami i partnerami tworzymy pionierskie technologie i umożliwiamy cyfryzację niezbędną do przyspieszenia procesu transformacji energetycznej w kierunku neutralnej węglowo przyszłości. Udoskonalamy światowy system energetyczny tak, aby stał się bardziej zrównoważony, odporny i bezpieczny, równoważąc jednocześnie korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Hitachi Energy może poszczycić się udokumentowanym doświadczeniem i niezrównaną bazą zainstalowanych rozwiązań w ponad 140 krajach. Nasza siedziba główna znajduje się w Szwajcarii, a w 90 krajach zatrudniamy około 38 000 osób, generując obroty o wartości około 10 mld USD.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

O Grupie Arteche

Założona w 1946 roku, Grupa Arteche działa w sektorze energii elektrycznej - od jej wytwarzania do dystrybucji, specjalizując się w branży urządzeń, komponentów i rozwiązań elektrycznych. Należy do pierwszej trójki światowych liderów na rynku przekładników, zajmuje wiodącą pozycję na rynku przekaźników pomocniczych oraz utrzymuje pozycję regionalnego lidera w zakresie pozostałych produktów przeznaczonych na rynki o wysokich wymaganiach i o wysokiej wartości dodanej, takie jak energetyka odnawialna i sektor kolejowy. Działalność Grupy Arteche koncentruje się na umożliwieniu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej z każdej elektrowni do odbiorcy końcowego z zachowaniem wydajności, jakości i niezawodności. W tym celu firma konsekwentnie inwestuje w działania badawczo-rozwojowe, aby poprawiać jakość i wydajność swoich produktów, wprowadzać innowacje w rozwoju nowych produktów i zapewnić swoim klientom zróżnicowaną wartość dodaną. Obecnie Arteche dystrybuuje produkty w ponad 175 krajach, posiada 13 fabryk w Europie, Ameryce i Azji (w tym 6 centrów badawczych) oraz zatrudnia ponad 2400 pracowników na całym świecie.

Kontakt

Jacek Pielka

dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej