Selecciona tu región e idioma

Menú

Features Oslo, Norway 07-03-2023

6 min read

Hitachi Energy markerer kvinnedagen

Ingrid Mentzoni, Tove Østlid, Anita Seierstad Larsen og Ellen Lysaker Christiansen er alle kvinner som jobber i Hitachi Energy. 

Fire av våre kvinnelige ansatte deler sine refleksjoner om 8. mars. De er samstemte i at kvinnedagen fortsatt er viktig, og at kampen for likeverd er en kontinuerlig prosess

Hitachi Energy er opptatt av å markere kvinnedagen både globalt og nasjonalt. I en bransje som tradisjonelt er dominert av menn, er det ekstra viktig at kvinnene får slippe til. 

-At kvinner og menn skal ha like muligheter, for eksempel i arbeidslivet, er verdier vi setter høyt og som vi arbeider aktivt for å klare å realisere hver eneste dag. Vi har globale prosesser som skal sørge for at vi alltid er bevisste på likestilling og mangfold i alle deler av virksomheten vår, sier HR Manager i Hitachi Energy, Grethe Enerud. 

-Hitachi Energy i Norge har en økende kvinneandel som nå ligger på rundt 20 prosent. -Vi er enda mer ambisiøse enn det, og målet vårt er å nå 27 prosent kvinneandel i løpet av få år, og det har vi tro på, legger Enerud til.

Hitachi Energy sitt hovedkontor i Norge ligger på Valle/Vålerenga i Oslo, og på kvinnedagen har Hitachi Energy oppfordret alle kvinnelige ansatte til å gå på ishockeykamp i eliteserien for kvinner. 

- Vålerenga ønsker å sette tilskuerrekord når de møter Storhamar på kvinnedagen 8. mars. Og det håper vi selvsagt at flest mulig av våre ansatte har anledning til å bidra til, både kvinner og menn. Jeg skal i hvert fall ta turen, smiler Grethe Enerud. 

Ingrid Mentzoni

Ingrid Mentzoni
Document Specialist, Oslo 

Hvorfor er kvinnedagen fortsatt relevant?

Det viktig å ha en dag hvor vi fokuserer på bekjempelsen av vold, diskriminering og urettferdighet både her i Norge og i resten av verden. Selv om vi har kommet veldig langt med likestilling i Norge så finnes det fortsatt temaer som må belyses. Selv er jeg opptatt av mer fokus på kvinnehelse og kampen mot vold mot kvinner. Hvis vi kan takle disse problemene så vinner vi alle som samfunn.

Hva betyr 8. mars for deg?

For meg betyr kvinnedagen at det er rom for å ta opp utfordringer som kvinner opplever i dag. Det er ikke alltid man føler at det er rom for å løfte opp mange av kvinnedagens temaer. Det er temaer som gjerne ikke får plass i hverdagslige samtaler, fordi de kan være ubehagelige eller stille spørsmål som man ikke vil kjenne på. Ved å ha en slik dag skaper man et forum, der dette er fokuset.

Selv om vi har kommet veldig langt med likestilling i Norge så finnes det fortsatt temaer som må belyses.

Ingrid Mentzoni

Tove Østlid

Tove Østlid
Engineering Manager, Drammen

Hvorfor er kvinnedagen fortsatt relevant?

Dagen er fortsatt kjempeviktig fordi vi ikke har likestilling. Vi tror kanskje vi har kommet langt, men jeg mener vi har en lang vei å gå. Det er naturlig at likestillingen har kommet litt i skyggen av pandemi, krig og klimakamp, men likestilling er like viktig som før. Først nå ser det ut til at vi får en samtykkelov. Bare ja er ja. I rapporten som nylig kom om kvinners helse, ser vi dessuten at vi har et godt stykke igjen før vi er likestilt. For eksempel tar det i snitt sju år før kvinner får endometriosediagnose, og det er ikke bra nok. At mannen hele tida er gullstandarden, så kvinner får medisiner som ikke er testet på kvinner og dermed ikke tar hensyn til kroppslige forskjeller, er skremmende i 2023. Begge disse aktuelle sakene er eksempler på hvorfor det fortsatt er viktig å kjempe for like rettigheter for alle.

Hva betyr 8. mars for deg?

I symbolsk forstand går jeg med røde strømper hele tida, så for meg betyr dagen mye. Jeg benytter sjansen til å snakke litt ekstra med døtrene mine om likestilling og jeg deler saker i sosiale medier. Jeg er ikke veldig glad i den konfronterende kvinnekampen, men et aktivt valg jeg har gjort, er å melde meg inn i Norske kvinners sanitetsforening. Det er en arena hvor det kommuniseres positivt og konstruktivt på en rekke områder som angår kvinner, for eksempel forskning på kvinners helse. Så jeg oppfordrer alle til å melde seg inn der, enten som fullverdig medlem eller støttemedlem.

Vi tror kanskje vi har kommet langt, men jeg mener vi har en lang vei å gå.

Tove Østlid

Anita Seierstad Larsen

Anita Seierstad Larsen
Finance Manager, Oslo

Hvorfor er kvinnedagen fortsatt relevant?

Jeg synes kvinnedagen fortsatt fortjener fokus, og den hjelper oss å sette søkelyset på mange viktige saker. Vi har for eksempel fortsatt langt igjen før vi kan snakke om likelønn, både i offentlig og privat sektor. Kvinner skal selvsagt ha like muligheter som menn, men jeg er ikke noen stor tilhenger av kjønnskvotering. Jeg hadde ikke likt å vite at jeg fikk en jobb bare fordi jeg var kvinne, og ikke på grunn av kvalifikasjonene. Rapporten som nettopp ble lagt fram om satsingen på kvinnehelse, viser jo at vi trenger å bli tatt mer på alvor også på det området. Vi har mer enn nok kampsaker fortsatt.

Hva betyr 8. mars for deg?

Jeg har faktisk bursdag 8. mars, så det er en dag jeg har et veldig sterkt forhold til også av den grunn. Da jeg var veldig liten trodde jeg de gikk i tog på grunn av meg. Jeg står ikke fremst i rekken i kvinnekampen, men kan være veldig tydelig noen ganger. Jeg tror noen av kollegene mine kan oppleve meg som litt «rødstrømpe» i diskusjoner rundt lunsjbordet. Jeg pleier å si litt for spøk at jeg ikke er født 8. mars for ingenting. Men jeg er guttemamma og mener også at likestilling må gå begge veier. Jeg er bekymret for hvordan norsk skole ser ut til å ha blitt veldig godt tilpasset «flinke piker» mens guttas behov ikke i like stor grad blir tatt hensyn til. Det har blant annet ført til sterk overrepresentasjon av kvinnelige studenter innen fag som psykologi og medisin, noe jeg mener kan være uheldig på sikt. 

Kvinner skal selvsagt ha like muligheter som menn, men jeg er ikke noen stor tilhenger av kjønnskvotering. 

Anita Seierstad Larsen

Ellen Lysaker-Christiansen

Ellen Lysaker-Christiansen
Service Sales Specialist, Drammen

Hvorfor er kvinnedagen fortsatt relevant?

Kvinnedagen setter fokus og holder et viktig tema varmt. Vi trenger noen som brøyter vei, roper varsko og setter dagsordenen. Dagen sikrer oppmerksomhet rundt kvinnekamp og likestilling og har dermed ført til en bedre hverdag for både menn og kvinner og dermed skapt et bedre samfunn for oss alle å leve i. I dag nyter vi godt av resultatet av arbeidet til alle de som har stått på barrikadene før oss. Jeg vet at de som har banet vei, har gjort min jobb for egen likeverd enklere. Vi alle plikter å stå i kampen og inspirere alle menn og kvinner som lever i samfunn hvor likeverd har mer utfordrende kår enn i vårt eget.

Hva betyr 8. mars for deg?

Mye av essensen for meg i definisjonen av 8. mars, kan man finne i en diktstrofe i Arnulf Øverlands «Du må ikke sove» - «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!». For meg er 8. mars en dag for ettertanke, som ikke bare handler om likeverd for kvinner, men likeverd for alle som lever og jobber i sameksistens. Dessverre har vi fortsatt en vei å gå for både oss selv og kommende generasjoner. Det er derfor godt å ha kvinnedagen til å gi ny næring til en kamp som aldri må ta slutt. 

Jeg vet at de som har banet vei, har gjort min jobb for egen likeverd enklere.

Ellen Lysaker-Christiansen


Flere artikler

Part of categoryFeatures
18-10-2021 | 3 min read

Hitachi Energy støtter LKAB Norge med ny serviceavtale

Part of categoryFeatures
18-10-2021 | 3 min read

Modernisert koblingsstasjon får 25 ekstra leveår

Hitachi Energy har fullført en omfattende service og oppgradering, samt utvidelse, av høyspenningsanlegget ved Statnett og Statkraft sin felles koblingsstasjon i Kvilldal. Det sikrer flere nye tiår med pålitelig drift ved et av landets viktigste kraftknutepunkt.