Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Fakturahantering och leverantörsbetalning

Hur skickas faktura till Hitachi Energy?

E-faktura

Inom Hitachi Energy vill vi i första hand ha e-fakturor till oss och vår samarbetspartner i Sverige är Strålfors AB. Om e-faktura inte är möjligt kan vi också under vissa förutsättningar ta emot fakturor i pdf-format.

För att komma igång med e-faktura mot Hitachi Energy Sweden AB  anmäler du dig till tjänsten genom att fylla i sidan 2 i blanketten nedan ”Registration of Part” och mailar dessa till kontaktpersonen inom Hitachi Energy. Vi kompletterar därefter formulären och vidarebefordrar till Strålfors.

Kontaktpersoner för e-fakturor

Du kan naturligtvis även kontakta dina vanliga kontaktpersoner på Hitach Hitachi Energy.

VAT-nummer

SE556029702901

GLN-kod för e-fakturor

7320500000007

Mailadress för anmälan, test, produktion och allmänna frågor

se-pgleveltwo@hitachienergy.com

Mailadress för pdf-fakturor

pdf-invoice.seabb@hitachienergy.com

Mailadress till Strålfors AB för frågor om mappning och EDI-avtal med Strålfors samt teknisk kommunikation

customer.service@stralfors.se

Att tänka på

1. En faktura per mail och en faktura per pdf-fil

2. Fakturabilagor måste vara inkluderade i samma pdf-fil som grundfakturan

3. Fakturanumret måste framgå antingen i mailets ämnesrad eller i namnet på pdf-fakturan

Andra generella fakturakrav måste vara uppfyllda, till exempel att fakturan måste innehålla korrekt faktureringsadress, FE-nummer och en korrekt fakturareferens. Vid eventuella fel kan fakturan komma att rejektas och returneras per post.