Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Vi betjänar våra kunder genom global kompetens och lokal närvaro.

Vår verksamhet erbjuder sätt för att påskynda energiomställningen och leverera framgång till våra kunder. Vi är en global ledare inom kraftteknik och energisystem. Kunder inom sektorerna försörjning, transport, IT så som datacenter, industri och Smart Life litar på våra expertteam i världsklass för att leverera banbrytande och digitala lösningar till hela energivärdekedjan. Våra lösningar hjälper till att möta den växande efterfrågan på el - på ett prisvärt, tillförlitligt, hållbart och modernt sätt.

Våra kunder förlitar sig på våra lösningar genom hela värdekedjan. Vi hjälper dem att planera, bygga, driva, optimera och underhålla sin energiinfrastruktur, samtidigt som vi ökar den övergripande flexibiliteten och motståndskraften. Vår banbrytande teknik och våra tjänster möjliggör en säker och effektiv integrering, överföring och distribution av bulk- och distribuerad energi från både konventionella och förnybara källor.

Fyra globala affärsenheter och ett omfattande nätverk av lokala kontorFör att leverera maximalt värde har vi organiserat vår verksamhet kring fyra globala affärsenheter och har lokala kontor och forskningscenter i hela 90 länder. Denna utformning med ett starkt nätverk möjliggör för våra 38 000 experter att hålla sig nära kunderna samt främja en stark medvetenhet och kunskap om lokala marknadsförhållanden. Vi kopplar samman den senaste banbrytande utvecklingen och lösningarna genom kompetensen och referenspunkterna i våra globala affärsenheter.

 

Läs mer om Hitachi Energys fyra globala affärsenheter:

Hitachi Energys fyra globala affärsenheter

Grid Automation

Vår affärsenhet Grid Automation har en omfattande portfölj av lösningar. Dessa omfattar allt från automatisering av fördelningsstationer, kommunikationsnätverk, automatiseringstjänster för elnät, lösningar för elnätsgränssnitt till mjukvarulösningar för företag. Dessa lösningar omfattar alla viktiga segment som är kopplade till energisystemet, inklusive produktion, överföring, distribution, industri, transport och infrastruktur.

Hitachi Energys affärsenhet Grid Automation stöder 50 % av de 250 största globala elbolagen. Vår portfölj med hårdvara, mjukvara och tjänster för Grid Automation förenar djup domänkunskap och innovativ teknik som gör det möjligt för kunder över hela världen att optimera de kritiska system som driver, förflyttar och sammankopplar oss. Tillsammans bygger vi en mer produktiv och hållbar värld.

Grid Integration

Hitachi Energys affärsenhet Grid Integration har levererat mer än 4 000 projekt under de senaste 15 åren. Vår Grid Integration-portfölj omfattar ett brett utbud av applikationer för transmission och fördelningsstationer, som möjliggör tillförlitlig och effektiv systemintegration av det framtida digitala elnätet med minimal miljöpåverkan.

Vi införlivar de integrerade systemen, lösningarna och tjänsterna i vår verksamhets DC och AC fält, inklusive HVDC, fördelningsstationer, FACTS, nät- och elkvalitetslösningar som havsbaserade vindanslutningar och halvledare. Vi erbjuder Power Consulting för viktiga segment inom energisystemet, såsom förnybar energi, transmissionsdistribution såväl som e-transportlösningar.

High Voltage Produkter (högspänningsprodukter)

Hitachi Energy är ledande inom högspänningsteknik och erbjuder ett brett sortiment av högspänningsprodukter upp till 1 200 kilovolt (kV) för växelström och 1 100 kilovolt för likström. Vi bidrar till att öka säkerheten, tillförlitligheten och effektiviteten i kraftnäten samtidigt som vi minimerar miljöpåverkan med följande primära erbjudanden för ställverk, effektbrytare, generatorbrytare, elkvalitetsprodukter, ventilavdelare, frånskiljare, transformatorer och service för högspänningsprodukter.

Viktiga innovationer i vårt sortiment av högspänningsprodukter inkluderar aktiv teknik för elkvalitet och energilagring i batterier, miljöeffektiva ställverk, digitala generatoreffektbrytare, hybrida och integrerade ställverk. Vårt tekniska ledarskap fortsätter att underlätta innovationer inom områden som överföring av ultrahög spänning, vilket möjliggör flexibla smarta nät och förbättrar ekoeffektiviteten.

Transformatorer

Genom vårt innovativa och mångsidiga team på Transformers och vår banbrytande teknik omvandlar vi energi för att tillföra socialt, miljömässigt och ekonomiskt värde – vilket möjliggör en hållbar energiframtid för dagens och morgondagens generationer. Hitachi Energy erbjuder ett komplett utbud av krafttransformatorer, transformatorer till tågindustrin, isolering och komponenter, digitala sensorer och transformatortjänster.

Våra transformatorer har ett globalt försäljningsnätverk med cirka 100 länder och används för kraftproduktion, överföring och distribution, metaller och gruvdrift, olja och gas, kommersiella och infrastrukturprojekt samt mobilitet. Med ökande komplexitet i elnätet används våra transformatorer också alltmer för att förbättra elkvaliteten och nätverkshanteringen. Vi introducerade ekosystemet TXpert™ som lanserar nästa nivå för digitalisering av transformatorer.

Vår affärsenhet Grid Automation har en omfattande portfölj av lösningar. Dessa sträcker sig från automatisering av transformatorstationer, kommunikationsnät, tjänster för automatisering av elnätet, lösningar för nätgränser till programvarulösningar för företag. Dessa lösningar är avsedda för alla viktiga segment som är kopplade till energisystemet, inklusive produktion, överföring och distribution, industrier, transport och infrastruktur.

Hitachi Energys affärsenhet Grid Automation stödjer 50 % av de 250 största elbolagen i världen. Vår hårdvaru-, mjukvaru- och tjänsteportfölj för Grid Automation förenar en djup sakkunskap med innovativ teknik och möjliggör för kunder över hela världen att optimera de kritiska system som driver, förflyttar och förbinder oss. Tillsammans bygger vi en mer produktiv och hållbar värld.

 Hitachi Energy Case Studies

Kundcase

Läs mer om hur Hitachi Energy arbetar med kunder och partners för att leverera flexibla, effektiva och hållbara lösningar för hela energisystemet.