Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Vår verksamhet

Vi betjänar våra kunder genom global kompetens och lokal närvaro.

Vår verksamhet erbjuder sätt för att påskynda energiomställningen och leverera framgång till våra kunder. Vi är en global ledare inom kraftteknik och energisystem. Kunder inom sektorerna försörjning, transport, IT så som datacenter, industri och Smart Life litar på våra expertteam i världsklass för att leverera banbrytande och digitala lösningar till hela energivärdekedjan. Våra lösningar hjälper till att möta den växande efterfrågan på el - på ett prisvärt, tillförlitligt, hållbart och modernt sätt.

Våra kunderna förlitar sig på våra lösningar genom hela värdekedjan. Vi hjälper dem att planera, bygga, driva, optimera och underhålla sin energiinfrastruktur, samtidigt som vi ökar den övergripande flexibiliteten och motståndskraften. Vår banbrytande teknik och våra tjänster möjliggör en säker och effektiv integrering, överföring och distribution av bulk- och distribuerad energi från både konventionella och förnybara källor.

Fyra globala affärsenheter och ett omfattande nätverk av lokala kontorFör att leverera maximalt värde har vi organiserat vår verksamhet kring fyra globala affärsenheter och har lokala kontor och forskningscenter i hela 90 länder. Denna utformning med ett starkt nätverk möjliggör för våra 38 000 experter att hålla sig nära kunderna samt främja en stark medvetenhet och kunskap om lokala marknadsförhållanden. Vi kopplar samman den senaste banbrytande utvecklingen och lösningarna genom kompetensen och referenspunkterna i våra globala affärsenheter.

 

Läs mer om Hitachi Energys fyra globala affärsenheter:

Vårt erbjudande

Hitachi Energy's Four global Business Units

Grid Automation

Our Grid Automation business unit has a comprehensive portfolio of solutions. These range from substation automation, communication networks, grid automation services, grid edge solutions to enterprise software solutions. These solutions address all key segments connected to the energy system including generation, transmission distribution, industries, transportation and infrastructure sectors.

Hitachi Energy's Grid Automation business unit supports 50% of the top 250 global electric utilities. Our Grid Automation hardware, software and services portfolio unites deep domain knowledge and innovative technologies that enable customers across the globe to optimize the critical systems that power, move and connect us. Together, we’re building a more productive and sustainable world.

Grid Integration

Hitachi Energy's Grid Integration business unit has delivered more than 4,000 projects over the last 15 years. Our Grid Integration portfolio spans a wide range of transmission and substation applications, which facilitate reliable and efficient system integration of the future digital electric network with minimum environmental impact.

We incorporate the integrated systems, solutions and services of our business' DC and AC fields, including HVDC, Substations, FACTS, Grid and Power Quality solutions such as offshore wind connections, and Semiconductors. We offer Power Consulting for key segments in the energy system, such as renewables, transmission distribution and as well as e-transportation solutions.

High Voltage Products

Hitachi Energy is a leader in high-voltage technology, offering a wide range of high-voltage products up to 1,200-kilovolt (kV) for AC and 1,100-kilovolt for DC. We help to enhance the safety, reliability and efficiency of power networks while minimizing environmental impact with following primary offerings for switchgears, circuit-breakers, generator circuit breakers, power quality products, surge arresters, disconnectors, instrument transformers and high-voltage service.

Key innovations in our High Voltage Products portfolio include active technology power quality & battery energy storage, eco-efficient switchgear, digital generator circuit-breaker, hybrid and integrated switchgear. Our technology leadership continues to facilitate innovations in areas such as ultra-high-voltage power transmission, enabling flexible smart grids and enhancing eco-efficiency.

Transformers

Through our innovative and diverse Transformers team and pioneering technology, we transform energy to add social, environmental and economic value – enabling a sustainable energy future for today's generations and those to come. Hitachi Energy offers a complete range of power transformers, traction transformers, insulation and components, digital sensors and transformer services.

Our transformers have a global sales network of about 100 countries spanning applications for power generation, transmission and distribution, metals and mining, oil and gas, commercial and infrastructure projects, and mobility. With increasing complexity in the grid, our transformers are also increasingly used for improving power quality and network management. We introduced our TXpert™ Ecosystem launching the next level for digitalization of transformers.

Vår affärsenhet Grid Automation har en omfattande portfölj av lösningar. Dessa sträcker sig från automatisering av transformatorstationer, kommunikationsnät, tjänster för automatisering av elnätet, lösningar för nätgränser till programvarulösningar för företag. Dessa lösningar är avsedda för alla viktiga segment som är kopplade till energisystemet, inklusive produktion, överföring och distribution, industrier, transport och infrastruktur.

Hitachi Energys affärsenhet Grid Automation stödjer 50 % av de 250 största elbolagen i världen. Vår hårdvaru-, mjukvaru- och tjänsteportfölj för Grid Automation förenar en djup sakkunskap med innovativ teknik och möjliggör för kunder över hela världen att optimera de kritiska system som driver, förflyttar och förbinder oss. Tillsammans bygger vi en mer produktiv och hållbar värld.

Case Studies

Learn more about how Hitachi Energy is working with customers and partners to deliver flexible, efficient and sustainable solutions across the energy system.