Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Press Release Zurich, Switzerland 02-06-2021

4 min read

Hitachi ABB Power Grids lanserer Sustainability 2030

Hitachi Energy – Advancing a sustainable energy future for all
Sustainability 2030 er Hitachi ABB Power Grids’ strategiplan for bærekraft, basert på FNs bærekraftsmål og retter seg mot: Planeten, Mennesker, Fred og Partnerskap.

Hitachi ABB Power Grids lanserer i dag Sustainability 2030, selskapets strategiplan for bærekraft. Med Sustainability 2030 har vi beskrevet de viktigste forpliktelsene for hvordan vi skal opptre og drive virksomheten på en bærekraftig måte. 

Strategien bygger på fire grunnpilarer – Planeten (Planet), Mennesker (People), Fred (Peace) og Partnerskap (Partnership) – som er basert på FNs bærekraftsmål. Hver pilar henger sammen med flere bærekraftsmål som gjør at virksomheten bidrar til økte verdier både sosialt og innen miljø og økonomi. Hitachi ABB Power Grids støtter alle bærekraftsmålene og gjør et ekstra bidrag på følgende: 3 (God helse og livskvalitet), 4 (God utdanning), 5 (Likestilling mellom kjønnene), 6 (Rent vann og gode sanitærforhold), 7 (Ren energi til alle), 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon), 16 (Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner) og 17 (Samarbeid for å nå målene).

Målene som handler om å beskytte planeten inkluderer overgang til karbonnøytral drift for virksomheten innen 2030. Som et første skritt på veien forventes det at virksomheten har gått over til å bruke 100% utslippsfri elektrisitet innen utgangen av 2021. Virksomheten har også som mål å halvere CO2-utslippene1 i hele verdikjeden innen 2030 via tett samarbeid med leverandører.  Andre mål mot 2030 knyttet til planetens fremtid inkluderer å halvere avfallsmengden2 og redusere bruken av ferskvann med 25%.

Gjennom banebrytende teknologi og digitale løsninger er vi en naturlig partner for en bærekraftig fremtid. Vi bidrar til at kundene kan møte økt kompleksitet, forbedre effektiviteten og akselerere omstillingen mot en karbonnøytral fremtid. Som et eksempel lanserte vi i april 2021  EconiQ- selskapets portefølje av produkter, tjenester og løsninger med overlegne klima- og miljøegenskaper sammenlignet med konvensjonelle løsninger.

Med rundt 36.000 sysselsatte i mer enn 90 land har virksomheten satt seg som mål at de ansatte skal føle seg trygge og prestere på sitt beste. Gjennom Sustainability 2030 vil selskapet jobbe mot null skader og lave sykefraværstall. Virksomheten har nylig lansert sin Diversity 360-visjon for mangfold og inkludering. Den innebærer blant annet et mål om økt kvinneandel fra 19% til 25% innen 2025, og en livslang læringskultur, der virksomheten etablerer et integrert rammeverk for å gi økte muligheter for ansatte.  

I et fredsperspektiv har virksomheten en målsetting om å ha null saker relatert til korrupsjon og bestikkelser. 1. februar 2021 ansatte Hitachi ABB Power Grids Dominique Abrokwa som global leder innen Integrity. Hun skal følge opp programmer og strategier knyttet til å forhindre, avdekke og håndtere risiko relatert til integritet og handel. 

Partnerskap er avgjørende for at energiomstillingen skal gå raskt nok. I selskapet har vi en filosofi rundt teknologi basert på å skape gode løsninger sammen med våre kunder og partnere. Vi har, utover dette, et mål om å inngå i flere teknologisamarbeid fokusert på å akselerere omstillingen mot en karbonnøytral fremtid.

«En strategiplan for bærekraft som legger til rette for et nullutslipps samfunn er sentral for vår virksomhets vekst og langsiktige suksess», sier Claudio Facchin, CEO for Hitachi ABB Power Grids. «Med Sustainability 2030 har vi definert en strategiplan som kombinerer innovative løsninger med en kultur av mangfold og inkludering, for å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Sustainability 2030 understreker vårt ønske om å være  i front innen grønn innovasjon og en pådriver i utviklingen av en bærekraftig fremtid».

«Planeten, Mennesker, Fred og Partnerskap er de fire grunnpilarene for Sustainability 2030. Strategiplanen innebærer ambisiøse målsettinger som vil vise vei, bidra til å utvikle virksomheten vår og drive oss framover, samtidig som vi beveger oss mot et mer bærekraftig samfunn», sier Matthew North, Head of HSE and Sustainability i Hitachi ABB Power Grids.

Strategien til Hitachi, som har en aksjemajoritet på 80,1% i virksomheten, er å oppnå en bærekraftig verden gjennom å bli ledende innen sosial innovasjon. Hitachi har forpliktet seg til å gjøre sosiale, miljømessige og økonomiske forbedringer, og samtidig bidra til bedre livskvalitet og økt verdi for kundene. 

1 Minimal bruk av klimakvoter. Halvering i forhold til 2019-nivå.

2 I forhold til 2013-nivå. 

Om Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids er en global teknologileder med nesten 250 års samlet erfaring. Virksomheten sysselsetter rundt 36 000 mennesker i 90 land. Selskapet har hovedkontor i Sveits og bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur gjennom hele verdikjeden og innen vekstområder som bærekraftig mobilitet, smarte byer, energilagring og datasentre. Med velprøvd teknologi, global tilstedeværelse og en uovertruffen installert base balanserer Hitachi ABB Power Grids sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Selskapet har forpliktet seg til å levere gode energiløsninger for en bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende teknologi og digitale løsninger er vi din naturlige partner for et sterkere, smartere og grønnere kraftsystem. /content/pg/www/en