Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Rösttillämpning inom olika branscher

Röstkommunikation förblir det viktigaste sättet att samverka, i synnerhet i nödsituationer och viktig verksamhet. Rösttillämpningen utgör ett viktigt undersystem i de flesta uppdragskritiska nätverken, inklusive drift, nödsamtal, underhåll och fellösning. Användningsfallen för rösttillämpningar kan variera över olika branscher. Som exempel kan nämnas att kraven för telefoni på spåret i järnvägsindustrin, röstkommunikation mellan marken och luften i flygledning eller röstkommunikation inom kraftbolag är annorlunda. FOX615 och XMC20 är utformade för att uppfylla dessa krav.

Röstkommunikationsnätverk

Tillämpningar

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er