Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Maximera livstidsvärdet för dina tillgångar

Nästan en biljon dollar förloras av industriföretag varje år på grund av oplanerade driftstopp. För att minimera detta designar vi våra produkter för att leverera högsta möjliga tillförlitlighet, men precis som med all åldrande utrustning är det viktigt med korrekt underhåll.

Det primära målet med underhåll är att förlänga livslängden på dina tillgångar och förhindra att fel någonsin inträffar och att eliminera potentiella skador så snabbt och säkert som möjligt – och med optimerade kostnader.

Vanligtvis är tillvägagångssätt et tidsbaserat och korrigerande underhåll, vanligtvis kopplat till diagnostester / tekniska studier för att tydligt bestämma den lämpligaste handlingsvägen. Detta utvecklas med tillståndsbaserat underhåll och prediktivt underhåll genom digitaliserade och anslutna tillgångar.

Den bästa strategin är en optimerad kombination av schemalagda, selektiva och förberedda underhållsaktiviteter. Underhållsprogram behöver i allmänhet planeras på kundspecifik basis. Syftet med att skapa en plan är att definiera rekommenderade förebyggande underhålls aktiviteter.

Varför Hitachi Energy?
  • Hitachi Energy har en omfattande praktisk erfarenhet av förebyggande underhåll som kommer att öka tillgångens tillförlitlighet, minska livscykel kostnaderna och förlänga tillgångens livslängd.

  • Allt underhållsarbete som utförs baseras på en grundlig analys för att matcha lämplig intervention med den livscykelstrategi för tillgångar som valts.

  • Med vår omfattande erfarenhet kan vi erbjuda dig en paketerad lösning som tar hand om allt från logistik till testning, så att du kan fokusera på din verksamhet
  • Globalt supportnätverk med omfattande erfarenhet och konsulttjänster för att stödja individuella underhållsstrategier – underbyggt av våra kompromisslösa HSE-standarder
  • Expertis för att öka utrustningens tillförlitlighet under planerat eller akut underhåll.

Våra tjänsteerbjudanden