Choisissez votre région et votre langue

Menu

Features Finland 18-08-2021

2 min read

Kun sähköjärjestelmän toimintavarmuus ratkaisee

Service tiimikuva

Hitachi ABB Power Gridsin asiantuntijat tarjoavat monipuolisia palveluja niille, joille sähkön tuottaminen, jakaminen tai siirtäminen on liiketoiminnan ydintä, sekä niille, joille laadukas sähkö on kriittinen hyödyke.

Kun käytössä on suurjännitelaitteita, muuntajia tai pitkälle automatisoitu sähköverkko, toimintavarma sähköjärjestelmä ja sen kunnossapito ovat liiketoiminnan menestymiselle kriittisiä.

”Monelle asiakkaallemme sähkö on välttämätön tuotantohyödyke. Me otamme tämän huomioon palvelutarjonnassamme”, Hitachi ABB Power Gridsin myyntipäällikkö Petri Ilves sanoo.

Hitachi ABB Power Gridsin asiantuntijat tukevat asiakasta laitteen tai järjestelmän asennuksen ja käyttöönoton jälkeen käyttö- ja kunnossapitopalveluilla toiminta- ja käyttövarmuuden turvaamiseksi.

”Haluamme varmistaa, että sähköjärjestelmien toimintavarmuus ja sähkön laatu pysyvät erinomaisella tasolla, oli ympäristönä sitten tehdas, datakeskus, alueverkko, sähkövarasto tai vaikkapa sähköbussien latauspiste. Meillä on lukuisia keinoja tukea asiakkaita, ja meille on kertynyt kokemusta laitteista ja järjestelmistä vuosikymmenten ajalta. Kehitämme myös jatkuvasti uutta”, Ilves sanoo.

Uusia ratkaisuja energiamurroksen keskellä

Ilves pitää tärkeänä, että sähkön laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota, koska yrityksissä on käytössä yhä herkempiä laitteita, joiden moitteeton toiminta edellyttää moitteetonta sähkönjakelua. Lisäksi sähkön tuottaminen ja kuluttaminen ovat osa yhä monimutkaisempaa kokonaisuutta.

”Sähköä varastoidaan ja uusiutuvaa sähköä tuotetaan hajautetusti, ja usein etävalvontaa hyödyntäen. Lisäksi sähkön tuottamiseen ja kysynnän joustoon osallistuvat myös kotitaloudet teollisuuden lisäksi. Samalla liikenne sähköistyy ja teollisuuden rakenne muuttuu siten, että sähköverkon inertiaa ylläpitävät suuret sähkökoneet vähenevät. Energiamurros koskee kaikkia.”

Perusteellinen kartoitus sekä kunnossapito 24/7

Hitachi ABB Power Gridsin asiakkaiden palautteen perustella yksi eniten lisäarvoa tuottavista palveluista on sähköjärjestelmien tilan perusteellinen kartoitus. Hitachi ABB Power Gridsin asiantuntijat esimerkiksi mittaavat sähkön laadun tehtaan jakeluverkossa tai selvittävät sähköaseman kunnon tuulipuistossa ja suosittelevat tarvittaessa toimenpiteitä.

Kartoituksen ohella Ilves on havainnut kasvavaa tarvetta sähköjärjestelmien laajemmille käyttö- ja ylläpitopalveluille, ei pelkästään yksittäisten komponenttien ylläpidolle.

”Voimme vastata yksittäisen laitteen kunnossapidosta tai koko sähköjärjestelmän elinkaaresta riippumatta siitä, mistä laitteet ovat peräisin”, Ilves kertoo.

Hän pitää tuulipuiston ja sähkövaraston sähköasemia hyvinä esimerkkeinä, koska molemmat toimivat tyypillisesti etävalvonnan varassa ja yksi taho voi valvoa, operoida ja ylläpitää koko järjestelmää.

”Meidän asiantuntijamme ovat käytettävissä 24/7 ja avaavat etäyhteyden esimerkiksi tuulipuiston sähköjärjestelmään tarpeen niin vaatiessa. He ovat taitavia sähkötekniikan moniosaajia ja heillä on tarvittaessa myös nopea pääsy syvemmän asiantuntemuksen äärelle, jota meillä riittää kaikissa tilanteissa.”

Kunnossapitoa tarpeen mukaan – ei kalenterin

Kunnossapidon ja elinkaaren hallintaa vahvistaa uusi RelCare-palvelu. Se yhdistää vuosikymmenten kokemuksen ja laitetiedon tuoreeseen, ajantasaiseen valvontatietoon.

”RelCare-palvelun avulla esimerkiksi sähköasemilla on helppo siirtyä aikatauluun perustuvasta kunnossapidosta tarveperusteiseen kunnossapitoon. Tavoitteena on huoltaa ja uusia laitteita vain tarpeen mukaan ja säästää siten kunnossapitokustannuksia.”

Get to know more

Contacts

Petri Ilves henkilökuva
Petri Ilves
+358 50 335 7592