Choisissez votre région et votre langue

Menu

hand pointing different energy sectors

Webinaaritallenteita

mardi, 07.09.2021, 09:00 - mardi, 30.11.2021, 09:30 EET
Online

Webinaareissamme esittelemme tuotteita, palveluja ja ratkaisuja ympäristömyönteisemmän, joustavamman ja luotettavamman energiajärjestelmän rakentamiseksi. Teknologian kehityksen edelläkävijänä teemme yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kestävän energiatulevaisuuden mahdollistamiseksi - nykyisille ja tuleville sukupolville. 

Syksyn 2021 webinaarien aiheina olivat muun muassa hyvä sähkönlaatu, loistehon hallinta, ratkaisut sähkönlaadun häiriöihin, sähköverkon tasapainon hallinta sekä sähkönlaatuun liittyvät palvelumme. 

Syksyn 2021 webinaarien tallenteet

Webinaaritallenne: Toimintavarmuutta ja pienempiä häviöitä hyvällä sähkönlaadulla
Webinaaritallenne: Toimintavarmuutta ja luotettavuutta sähköverkon tasapainon hallinnalla
Webinaaritallenne: Loistehon hallinta ja yliaallot
Webinaaritallenne: Tehoelektroniset ratkaisut sähkönlaadun parantamiseksi
Webinaaritallenne: Ratkaisut sähkönlaadun häiriöihin
Webinaaritallenne: Sähkönlaadun palvelut asiakkaidemme tukena

Syksyn 2021 webinaarien kuvaukset

Toimintavarmuutta ja pienempiä häviöitä hyvällä sähkönlaadulla

Mitä on hyvä sähkönlaatu, mitkä tekijät siihen vaikuttavat ja millaisia hyötyjä hyvä sähkönlaatu tuo. Tässä webinaarissa käydään läpi hyvän sähkönlaadun tuomia hyötyjä sekä tutustumme erilaisiin sähköilmiöihin, jotka vaikuttavat sähkönlaatuun ja millaisilla ratkaisuilla me voimme näitä haasteita ratkaista.

Loistehon hallinta ja yliaallot

Webinaarissa käsitellään missä ja miten loisteho syntyy ja mikä on sen merkitys sähköverkoille ja sähköverkon kuormitukselle. Käymme myös läpi yliaaltojen syntymekanismia sekä sitä mitä ne aiheuttavat sähköverkoissa. 

Ratkaisut sähkönlaadun häiriöihin

Sähköverkkoon kohdistuu päivittäin häiriöitä verkon erilaisista tapahtumista, koneiden ja laitteiden kytkemisistä satunnaisiin tapahtumiin, kuten salamaniskuihin. Tässä webinaarissa keskustelemme sähkön laatuun vaikuttavien häiriöiden tuomista haasteista sekä keinoista ja ratkaisuista, millä näitä hallitaan.

Toimintavarmuutta ja luotettavuutta sähköverkon tasapainon hallinnalla

Energian tuotanto ja kulutus on pidettävä tasapainossa vakaan verkon ylläpitämiseksi. Mutta mitä tapahtuu, kun tämä tasapaino häiriintyy? Tässä webinaarissa keskustelemme verkon tasapainoon vaikuttavista tekijöistä ja millaisia ratkaisuja on olemassa vakaan sähköverkon ylläpitämiseksi.

Tehoelektroniset ratkaisut sähkönlaadun parantamiseksi

Tässä webinaarissa tutustumme modernin tehoelektroniikan suoman nopean ja tarkan aktiivisen säädön vaihtoehtoihin sähkönlaadun parantamiseksi.

Sähkönlaadun palvelut asiakkaidemme tukena

Sähkönlaatuun ja erityisesti verkon toimintavarmuuteen voidaan vaikuttaa laitteiden valinnoilla sekä hyvällä suunnittelulla kuin myös säännöllisellä kunnossapidolla. Sähkönlaadun kokonaiskuvan muodostamisessa voimme auttaa mittauspalveluillamme. Webinaarissa käsittelemme sähkönlaatujärjestelmien elinkaaren vaiheita ja niihin liittyviä palveluja.