Choisissez votre région et votre langue

Menu

Press Release Prague, Czech Republic 13-10-2021

6 min read

Společnost Hitachi Energy zahajuje provoz

Světový lídr v oblasti technologií s vedoucím postavením na energetickém trhu se zavázal k rozvoji udržitelné energetické budoucnosti pro všechny

V návaznosti na tiskové prohlášení ze dne 1. července 2021 dnes společnost Hitachi ABB Power Grids, globální lídr v oblasti technologií, oznámila realizaci dalšího stupně transformace, v jehož rámci začíná tato společnost fungovat pod názvem Hitachi Energy. V souvislosti s touto změnou dochází také ke změně cíle společnosti, jímž je nově „rozvoj udržitelné energetické budoucnosti pro všechny".

Claudio Facchin, generální ředitel společnosti Hitachi Energy, tento krok komentoval z ústředí společnosti ve švýcarském Curychu takto: „Společnost Hitachi Energy si uvědomuje naléhavost přechodu na čistou energii a je připravena jej pomocí inovací a spolupráce maximálně podporovat. K uhlíkově neutrální budoucnosti vede mnoho cest. My ke zvládnutí této globální výzvy využíváme a dále rozvíjíme rozmanité globální týmy, které do této snahy vnášejí autentické nadšení a trvalou odpovědnost.“ Dále dodal: „Do roku 2050 se celosvětová poptávka po elektrotechnických výrobcích téměř zdvojnásobí1 a elektřina bude páteří celého energetického systému. Společnost Hitachi Energy je průkopníkem řady technologií potřebných pro rozvoj udržitelné energetické budoucnosti pro všechny a je odhodlána posouvat hranice inovací ještě dále. Abychom splnili slib a vytvořili podmínky pro uhlíkově neutrální budoucnost, budeme potřebovat nadšení, důvěru a inovace. Ovoce naší snahy pak bude sklízet jak naše generace, tak především generace budoucí. Začínáme s novým názvem - Hitachi Energy, jímž dále rozšiřujeme náš závazek přinášet pozitivní změny jak našim zákazníkům a partnerům, tak i našim zaměstnancům a společnosti obecně.“

Energetický systém s nulovými emisemi uhlíku bude mít podobu vysoce propojeného systému. Jednou z klíčových technologií umožňující integraci obnovitelných zdrojů energie a spolehlivého propojení zemí, regionů a kontinentů, bude technologie HVDC2, kterou jsme jako první na světě představili a uvedli na trh před více než 60 lety. Společnost Hitachi Energy, která je lídrem na trhu v oblasti HVDC, přispívá k realizaci řady významných propojení, například nedávno oznámená zakázka na propojení Saúdské Arábie a Egypta pomocí HVDC vedení (6. října 2021), což je vůbec první dálkové propojení na Blízkém východě a v severní Africe. Dalším takovým projektem je zahájení provozu vedení North Sea Link (1. října 2021), které propojuje Norsko s Velkou Británií a umožňuje výměnu obnovitelné energie mezi těmito zeměmi. S délkou 720 kilometrů je nejdelším podmořským propojením na světě.

Abychom uspokojili vzrůstající poptávku po flexibilních energetických systémech, nabízí společnost Hitachi Energy svým zákazníkům i doplňková řešení, jako jsou mikrosítě a systémy pro skladování energie. Mezi projekty tohoto druhu z poslední doby patří projekt pro aljašskou Cordovu, v jehož rámci se podařilo snížit závislost na fosilních palivech a získat energetickou nezávislost. 

V rámci oslav zahájení provozu společnosti Hitachi Energy dnes Claudio Facchin povede zajímavý rozhovor se Stevenem Chuem, 12. ministrem energetiky USA, vědcem a spoludržitelem Nobelovy ceny za fyziku (1997), a Lullym Miurou, japonským odborníkem na mezinárodní politiku a členem Výboru pro strategii růstu Úřadu vlády Japonska.

Diskuse na téma „Energetické technologie a inovace, které přispívají k uhlíkově neutrální budoucnosti" bude přenášena jako stream z fóra Hitachi Social Innovation Forum 2021 JAPAN. Pozornost bude zaměřena na problematiku realizace ambiciózního cíle – dosažení bezuhlíkové budoucnosti, jejž přijala za svůj řada zemí světa, a na to, jak společnosti Hitachi a Hitachi Energy přispívají k vytvoření udržitelnější, flexibilnější a bezpečnější společnosti.

Jedním ze souvisejících témat bude význam digitalizace. Ta představuje zcela zásadní prvek, který umožní vyřešit problémy jak s komplexitou systému, tak s kapacitou, které přináší integrace větších objemů proměnlivé obnovitelné energie do světového energetického systému. Například systém pro řízení výkonnosti aktiv Lumada Asset Performance Management (LAPM) v sobě kombinuje pokročilá digitální řešení a služby, díky nimž je schopen poskytovat informace o stavu a výkonu. Tyto informace pak provozovatelům umožňují předcházet kritickým poruchám zařízení a zároveň optimalizovat náklady na životní cyklus. Zákazníci mohou díky tomuto systému využívat online i offline poskytovaná data k inteligentnější správě aktiv založené na hodnocení rizik.

Společnost Hitachi Energy podporuje spolupráci se zákazníky a partnery s cílem nalézt celosvětově platné řešení, umožňující vytvoření inkluzivní a spravedlivé budoucnosti bez emisí uhlíku. Začátkem letošního roku společnost uvedla na trh EconiQ - ekologicky efektivní portfolio, které ve srovnání s konvenčními řešeními nabízí vynikající environmentální vlastnosti. Toto portfolio vysokonapěťových výrobků prokazatelně snižuje uhlíkovou stopu v průběhu celého životního cyklu. Společnost také nedávno uvedla na trh portfolio transformátorů pro větrné elektrárny na moři. Transformátory jsou navrženy tak, aby odolaly náročným podmínkám panujícím na moři a účinně využívaly a integrovaly vítr do globálního energetického systému, čímž přímo podporují přechod k udržitelné energetické budoucnosti.

Společnost Hitachi Energy považuje udržitelnost za základ veškeré své činnosti a významnou součást svého cíle.

Hitachi Energy – Podporujeme rozvoj směrem k udržitelné energetické budoucnosti dostupné pro všechny

Podporujeme rozvoj světového energetického systému tak, aby byl udržitelnější, flexibilnější a bezpečnější. Jako průkopník a lídr v oblasti technologií spolupracujeme se zákazníky a partnery na tom, abychom zajistili udržitelnou energetickou budoucnost pro dnešní i budoucí generace.

Naléhavost globální energetické transformace se odráží také ve strategickém plánu společnosti Hitachi Power nazvaném Sustainability 2030. Společnost si v něm stanovila jasné cíle v oblastech, jako je planeta, lidé, mír a partnerství. Jedním z cílů je také uhlíkově neutrální vlastní činnost společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost již nyní ve vlastních provozech 100% vyloučila využívání fosilní energie, očekává, že stanového cíle uhlíkové neutrality dosáhne do roku 2022.

Hitachi Energy si plně uvědomuje rychlý vývoj energetického prostředí a registruje příležitosti vytvářet ekonomické, environmentální a sociální hodnoty. Nový název umožňuje společnosti efektivně prezentovat své průkopnické technologie a služby stávajícím i budoucím zákazníkům, působícím nyní i mimo energetiku. Společnosti se tak otevírá široká škála příležitostí v oblastech, jako je udržitelná mobilita a “smart” život.

Společnost Hitachi Energy Ltd. byla formálně zaregistrována 30. června 2021
a v současné době probíhá formální proces změny názvu po celém světě s výjimkou Číny, kde dojde k přechodu později. Společnost Hitachi Ltd. má ve společném podniku podíl 80,1 %, zbývající podíl v tomto společném podniku, který začal fungovat 1. července 2020, drží společnost ABB Ltd.

Poznámky

1. Zpráva IEA Net Zero 2050 (květen 2021) - V této stěžejní zprávě se uvádí, že cesta k nulovým emisím a čisté energetice je úzká: udržet se na ní vyžaduje okamžité a masivní nasazení všech dostupných čistých a účinných energetických technologií.

2. Společnost Hitachi Energy vynalezla komerční HVDC technologii téměř před sedmi desetiletími. 

O společnosti Hitachi Energy

Společnost Hitachi Energy je přední technologický lídr usilující o udržitelnou energetickou budoucnost pro dnešní i budoucí generace. Díky inovativním řešením a portfoliu pokrývá celý hodnotový řetězec v oblasti energetiky, průmyslu a infrastruktury. Společně se zákazníky a obchodními partnery tvoří průkopnickou misi v oblasti technologií se zaměřením na digitální transformaci, nezbytnou k urychlení přechodu energetiky na uhlíkově neutrální. Mění světový energetický systém v udržitelný, flexibilní a bezpečnější s důrazem na rovnováhu sociálních, environmentálních a ekonomických hodnot.

Prokazatelné výsledky i bezkonkurenční stabilní základnu společnosti Hitachi Energy lze najít ve více než 140 zemích. Společnost sídlí ve Švýcarsku a má přibližně 38 tisíc zaměstnanců v 90 zemích. Objem obchodní činnosti dosahuje přibližně 10 miliard USD.

Dle údajů společnosti Hitachi dosáhl ve fiskálním roce 2020 objem naší obchodní činnosti přibližně 10 miliard USD.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

Contacts

Media Relations Hitachi Energy

Rebecca Bleasdale / Head of External Communications, Content & Media Relations

Mobile phone number: +41 78 643 26 13

E-mail addresses: rebecca.bleasdale@hitachienergy.com