Choisissez votre région et votre langue

Menu

LifeStretch - tillförlitlighetsstudie av äldre elkraftsanläggningar

jeudi, 29.04.2021, 11:00 - 11:00 CEST
Online

Vilken lösning är att föredra för äldre anläggningar – Livstidsförlängning, utbyte eller både och?

Tillförlitlighetstudien LifeStretchTM ger en djuplodande analys av nuläget samt ett antal potentiella förbättringsåtgärder för att höja anläggningens totala tillförlitlighet. 
 
Med hela anläggningen (systemet) som utgångspunkt beräknas och jämförs avbrottskostnad, avbrottslängd samt investerings- och totala livscykelkostnaden. Som indata såsom felfrekvens, underhållsintervall och underhållslängd, genomsnittlig reparationstid, etc. används antingen anläggningsägarens egna statistik eller de oberoende källorna Cigré, IEEE och CEA.  

Vi berättar mer!

Agenda

Presenters

Bo Malmros