Choose your region and language

Go

Menu

Blog Post Finland 07-06-2020

2 min read

Sähköön voimme luottaa myös kriisiaikoina

Power Grid Sahkoasema

Sähkön merkitys yhteiskunnan ja arkemme toimivuudelle on valtava; niin työssä kuin vapaalla, vuorokaudet ympäri. Kun se toimii, emme sitä huomaa. Sen menettäminen taas pysäyttäisi koko yhteiskunnan. Nyt koronakriisissä, vakaan ja toimivan yhteiskunnan ja infrastruktuurin merkitys vain korostuu.

Sähkö on hiipinyt kaikkiin toimintoihimme. Uusiutuvan energian myötä, yhä suurempi osa energian tuotannosta ja kulutuksesta on sähköä.  Sähköverkko on kaikessa kompleksisuudessaan maailman suurin järjestelmä.  Sen jokaisen osan on toimittava vuorokauden jokaisena hetkenä luotettavasti, ilman katkoksia, ilman virheitä. Sähkön laadun vaihteluun ei ole mahdollisuutta.

Koronakriisin myötä yleistynyt etätyö konkretisoi sen, miten riippuvaisia me olemme nykyaikaisesta tietotekniikasta, tiedon siirrosta, sähköposteista ja videoyhteyksistä.  Koronan myötä olemme ottaneet valtavan digiloikan. Tätä ennen, etätyö ja virtuaalisuus oli mahdollisuus, nyt hetkessä siitä on tullut arkipäivää ja elämänlanka, jota ilman emme voisi työskennellä.

Etätyön mahdollistamiseksi ei riitä, että läppärissämme ja kännykässä on virtaa, vaan myös koko digitaalisen maailman on toimittava.  Tietoliikenneverkot, globaalit datakeskukset, internet ja kaikki pilvessä kulkevat sovellukset ovat täysin riippuvaisia sähköstä.  Luotettava sähköverkko on nykyaikaisen infrastruktuurin sydän ja ydin.

Pitkien etäisyyksien, energiaintensiivisyyden ja korkean osaamisen Suomessa olemme jo pitkään osanneet panostaa sähköverkkoihin ja niiden luotettavuuteen.  Suomalaisten sähköyhtiöiden luotettavuus on tutkitusti korkeinta maailmassa ja Suomessa kehitetty ja testattu teknologia on käytössä kaikkialla maailmalla. 

Energian vihreän vallankumouksen myötä sähkön merkitys kasvaa.  Uusiutuvan, säästä riippuvan tuotannon myötä kohtaamme myös uusia haasteita laadun ja luotettavuuden varmistamisessa.  Samaan aikaan, vaatimukset luotettavuudelle kasvavat.  Panostuksia teknologiseen osaamiseen siis tarvitaan.  Luotettavuus on kokonaisuus, jonka perusta on sähkötekniikan osaamisessa, tuotekehitystyössä, tuotannon ammattitaidossa, ja automaation ja tietotekniikan yhä paremmassa hyödyntämisessä.  Yhteiskunnan tarpeet sähkön suhteen kasvavat ja meidän tehtävämme on ratkaista sen ongelmat – jo etukäteen – jotta yhteiskunnan rattaat pysyvät pyörimässä!

 

Matti Vaattovaara
Toimitusjohtaja
ABB Power Grids Finland Oy

Matti Vaattovaara
Toimitusjohtaja Matti Vaattovaara, ABB Power Grids Finland Oy