Choose your region and language

Go

Menu

Press Release Oslo, Norway 15-10-2020

3 min read

Tensio velger Hitachi ABB Power Grids for prosjektering, design og bygging av miljøeffektiv, heldigital transformatorstasjon

Ved å ta i bruk VR (Virtual Reality) i designfasen har man optimalisert en fulldigital transformatorstasjon som vil bidra til et smartere, sterkere og grønnere kraftsystem nord for Trondheim

Oslo, 15. oktober 2020 – Tensio samarbeider med Hitachi ABB Power Grids om prosjektering og bygging av en miljøeffektiv, digital, 145 kV transformatorstasjon på Sutterø for å utvide kapasiteten og øke påliteligheten til strømnettet rundt Stjørdal. Bygningen skal stå ferdig sommeren 2021, med drift av stasjonen fra påsken 2022.

Regionen har behov for å øke forsyningskapasiteten på grunn av befolkningsvekst, flere elbiler og elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

For å møte den økende etterspørselen etter elektrisk kraft samhandler Hitachi ABB Power Grids med Tensio og den valgte byggleverandøren ved å bruke ny VR-teknologi til å utforme en transformatorstasjon med optimalt fysisk og miljømessig fotavtrykk. Dette inkluderer miljøvennlig, gassisolert koblingsanlegg (GIS) med AirPlus isolasjonsgass som erstatter SF6-gass. Utstrakt bruk av fiberoptiske kabler erstatter store mengder kobberkabler. Denne innovasjonen er i tråd med Hitachi ABB Power Grids lovnad om å jobbe med alternative miljøeffektive løsninger for å redusere karbonavtrykket.

- Å jobbe tett med kunder for å lage effektive og miljøvennlige løsninger er svært viktig for oss, sier Steffen Waal, administrerende direktør i Hitachi ABB Power Grids i Norge. - Vårt samarbeid med Tensio i dette prosjektet er et eksempel på denne tilnærmingen, og vi er glade for å bidra med nye løsninger for et sterkere, smartere og grønnere kraftsystem i området nord for Trondheim.

- Med en økende befolkning og tilhørende elektrifiseringskrav trenger området økt kapasitet og et bunnsolid nett, nå og for fremtiden, sier Trygve Kvernland, konsernsjef i Tensio. - Vi er opptatt av å effektivisere gjennom digitalisering, forenkle kontroll og drift, samtidig som vi reduserer vårt fysiske og miljømessige fotavtrykk.

Prosjektet la vekt på sikkerhet, miljøeffektivitet og kompakte, fysiske mål, i tillegg til å forbedre design og drift av transformatorstasjonen gjennom digitalisering. Det kompakte designet med Hitachi ABB Power Grids GIS-løsning muliggjør en plassreduksjon på opptil 70 prosent, sammenlignet med et luftisolert koblingsanlegg.

Installasjonen inkluderer også det ypperste innen ny digital teknologi som muliggjør sikker datainnsamling og -deling, noe som resulterer i raskere beslutningsstøtte. Dette omfatter Hitachi ABB Power Grids MicroSCADA X lokalkontrollanlegg, Relion® 670-serien Intelligent Electronic Devices (IEDs) for forbedret utstyrsbeskyttelse, kommunikasjonssikkerhet (Cybersecurity) og avanserte kommunikasjonsløsninger. I tillegg vil RelCare digitale verktøy for serviceprosessen muliggjøre tilstandsbasert vedlikehold (RCM). Transformer Analyzer reduserer risikoen for transformatorfeil ved intelligent analyse av data fra vern som overvåker og beskytter transformatoren.

For å sikre en god leveranse gjennomføres prosjektet av våre best kvalifiserte ressurser innen engineering og prosjektledelse med spisskompetanse på denne avanserte teknologien.

Om Hitachi ABB Power Grids Ltd.
Hitachi ABB Power Grids er en global teknologileder med nesten 250 års samlet erfaring. Virksomheten sysselsetter rundt 36 000 mennesker i 90 land. Selskapet har hovedkontor i Sveits og bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur gjennom hele verdikjeden og innen vekstområder som bærekraftig mobilitet, smarte byer, energilagring og datasentre. Med velprøvd teknologi, global tilstedeværelse og en uovertruffen installert base balanserer Hitachi ABB Power Grids sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Selskapet har forpliktet seg til å levere gode energiløsninger for en bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende teknologi og digitale løsninger er vi din naturlige partner for et sterkere, smartere og grønnere kraftsystem.
/content/pg/www/en

Modell, Sutterø digitale transformatorstasjon
Modell, Sutterø digitale transformatorstasjon
Malin Estelli

Kommunikationschef, Sverige

+46107385076