Choose your region and language

Go

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 20-04-2021

4 min read

GE og Hitachi ABB Power Grids inngår avtale om å redusere miljøpåvirkningen fra energiforsyningen

Campaign portal background (stage)
  • For første gang har to globale ledere innen kraftteknologi inngått en ikke-eksklusiv krysslisensieringsavtale som gjør at de kan utvide sin portefølje av høyspenningsutstyr ved å bruke et alternativ til svovelheksafluorid (SF6)
  • SF6, en gass med god isolasjons- og bryteevne som ofte brukes i høyspenningsutstyr, er en klimagass
  • Denne historiske avtalen vil gjøre det mulig for kraftselskaper å redusere klimagassutslipp

GE Renewable Energy's Grid Solutions business (NYSE: GE) og Hitachi ABB Power Grids Ltd. kunngjorde i dag en ikke-eksklusiv krysslisensieringsavtale knyttet til bruken av en alternativ gass til svovelheksafluorid (SF6) brukt i høyspenningsutstyr.  Gassblandingen reduserer påvirkningen på miljøet betydelig sammenlignet med SF6.

De to globale lederne innen kraftteknologi vil, ifølge avtalen, dele komplementære immaterielle rettigheter relatert til deres respektive SF6-frie løsninger. Dette vil være et godt bidrag til å redusere bruken av SF6 som isolasjons- og slukkegass i høyspenningsutstyr. En nylig rapport fra EU-kommisjonen oppgir at fluornitrilbaserte gassblandinger kan være det eneste alternative isolasjons- og brytemediet til SF6 når plass er en begrensning.

Avtalen baner vei for neste generasjon av SF6-frie løsninger for høyspenningsutstyr og gjør det mulig for anleggseiere å møte kravene til reduksjon i klimautslipp. Standardiserte prosedyrer og verktøy vil samtidig gjøre det enklere å planlegge, drifte og vedlikeholde gassisolerte koblingsanlegg.

I nesten et halvt århundre har SF6-gass vært normen i utstyr for overføring og distribusjon av kraft på grunn av gassens unike fysiske egenskaper. Det er imidlertid en kraftig klimagass som bidrar til global oppvarming hvis den lekker ut. Av denne grunn har GE og Hitachi ABB Power Grids hver for seg investert i utvikling av alternativer til SF6.

«Som en del av vår satsing mot en energiomstilling og en karbonnøytral fremtid, har vi, via avtalen med GE, valgt å jobbe for en standardardisert løsning for å imøtekomme kundenes behov,» sier Markus Heimbach, global leder innen forretningsområde High Voltage Products i Hitachi ABB Power Grids. «Som teknologileder har vi alltid gått foran i bruken av gassisolerte koblingsanlegg (GIS) noe som har vært en viktig bidragsyter til urbaniseringen. Vi installerte det første SF6-frie koblingsanlegget, som reduserer karbonavtrykket betydelig,» legger han til.   

«Kraftselskaper blir stadig mer oppmerksomme på sine miljøavtrykk og innvirkningen det har på lokalsamfunnene og verden rundt dem. Dagens revolusjonerende avtale forsterker vårt engasjement for å hjelpe våre kunder med å redusere klimagassutslippene,» sier Heiner Markhoff, administrerende direktør i GEs Grid Solutions. «GE var avgjørende i utviklingen av denne fluoronitrilbaserte gassen, som vi ga navnet g3, og deretter utviklet vi et bredt SF6-fritt produktsortiment. Våre g3 SF6-frie produkter har vært tilgjengelig på markedet siden 2015 og har samme kompakthet og ytelse som tradisjonelt SF6-utstyr,» legger han til.

De to selskapene vil, helt uavhengige av hverandre, drive produktutvikling, produksjon, salgs-, markedsførings- og serviceaktiviteter. Hvert selskap vil uavhengig av den annen fortsette å gi lisenser og fastsette vilkårene for lisensene til sine respektive immaterielle rettigheter og dermed bevare det grunnleggende mangfoldet av leverandører i bransjen, slik at konkurransen i markedet ivaretas.

Om Hitachi ABB Power Grids Ltd

Hitachi ABB Power Grids er en global teknologileder med nesten 250 års samlet erfaring. Virksomheten sysselsetter rundt 36 000 mennesker i 90 land. Selskapet har hovedkontor i Sveits og bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur gjennom hele verdikjeden og innen vekstområder som bærekraftig mobilitet, smarte byer, energilagring og datasentre. Med velprøvd teknologi, global tilstedeværelse og en uovertruffen installert base balanserer Hitachi ABB Power Grids sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Selskapet har forpliktet seg til å levere gode energiløsninger for en bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende teknologi og digitale løsninger er vi din naturlige partner for et sterkere, smartere og grønnere kraftsystem. https://hitachienergy.com

Dette er en norsk oversettelse av Hitachi ABB Power Grids sin engelske pressemelding datert 21. april 2021, som kan leses i sin helhet på www.hitachiabb-powergrids.com. Om det oppstår usikkerhet knyttet til tolkning av teksten er det den engelske pressemeldingen som gjelder. 

About Hitachi Energy

 

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy