Selecciona tu región e idioma

Menú

hand pointing different energy sectors

Webinaaritallenteita


Webinaareissamme esittelemme tuotteita, palveluja ja ratkaisuja ympäristömyönteisemmän, joustavamman ja luotettavamman energiajärjestelmän rakentamiseksi. Teknologian kehityksen edelläkävijänä teemme yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kestävän energiatulevaisuuden mahdollistamiseksi - nykyisille ja tuleville sukupolville. 

Syksyn 2021 webinaarien aiheina olivat muun muassa hyvä sähkönlaatu, loistehon hallinta, ratkaisut sähkönlaadun häiriöihin, sähköverkon tasapainon hallinta sekä sähkönlaatuun liittyvät palvelumme. 

Tutustu Laadukasta sähköä -esitteeseen

Tutustu sähkön laatu -webinaarisarjan tallenteisiin

Webinaaritallenne: Toimintavarmuutta ja pienempiä häviöitä hyvällä sähkönlaadulla

Mitä on hyvä sähkönlaatu, mitkä tekijät siihen vaikuttavat ja millaisia hyötyjä hyvä sähkönlaatu tuo. Tässä webinaarissa käydään läpi hyvän sähkönlaadun tuomia hyötyjä sekä tutustumme erilaisiin sähköilmiöihin, jotka vaikuttavat sähkönlaatuun ja millaisilla ratkaisuilla me voimme näitä haasteita ratkaista.

Webinaarissa asiantuntijana Björn Nyberg Hitachi Energyltä. 

Webinaaritallenne: Toimintavarmuutta ja luotettavuutta sähköverkon tasapainon hallinnalla

Energian tuotanto ja kulutus on pidettävä tasapainossa vakaan verkon ylläpitämiseksi. Mutta mitä tapahtuu, kun tämä tasapaino häiriintyy? Tässä webinaarissa keskustelemme verkon tasapainoon vaikuttavista tekijöistä ja millaisia ratkaisuja on olemassa vakaan sähköverkon ylläpitämiseksi.

Webinaarissa asiantuntijana Björn Nyberg Hitachi Energyltä. 

Webinaaritallenne:
Loistehon hallinta ja yliaallot

Webinaarissa käsitellään missä ja miten loisteho syntyy ja mikä on sen merkitys sähköverkoille ja sähköverkon kuormitukselle. Käymme myös läpi yliaaltojen syntymekanismia sekä sitä mitä ne aiheuttavat sähköverkoissa. 

Webinaarissa asiantuntijana Petri Ilves Hitachi Energyltä. 

Webinaaritallenne: Tehoelektroniset ratkaisut sähkönlaadun parantamiseksi

Tässä webinaarissa tutustumme modernin tehoelektroniikan suoman nopean ja tarkan aktiivisen säädön vaihtoehtoihin sähkönlaadun parantamiseksi.

Webinaarissa asiantuntijana Teemu Tossavainen Hitachi Energyltä. 

Webinaaritallenne: Ratkaisut sähkönlaadun häiriöihin

Sähköverkkoon kohdistuu päivittäin häiriöitä verkon erilaisista tapahtumista, koneiden ja laitteiden kytkemisistä satunnaisiin tapahtumiin, kuten salamaniskuihin. Tässä webinaarissa keskustelemme sähkön laatuun vaikuttavien häiriöiden tuomista haasteista sekä keinoista ja ratkaisuista, millä näitä hallitaan.

Webinaarissa asiantuntijana Björn Nyberg Hitachi Energyltä. 

Webinaaritallenne: Sähkönlaadun palvelut asiakkaidemme tukena

Sähkönlaatuun ja erityisesti verkon toimintavarmuuteen voidaan vaikuttaa laitteiden valinnoilla sekä hyvällä suunnittelulla kuin myös säännöllisellä kunnossapidolla. Sähkönlaadun kokonaiskuvan muodostamisessa voimme auttaa mittauspalveluillamme. Webinaarissa käsittelemme sähkönlaatujärjestelmien elinkaaren vaiheita ja niihin liittyviä palveluja.

Webinaarissa asiantuntijana Petri Ilves Hitachi Energyltä. 

Registration

Register for this event and take your seat.

Available on demand