Selecciona tu región e idioma

Menú

Press Release Oslo, Norway 20-08-2021

3 min read

Hitachi ABB Power Grids akselererer bærekraftig mobilitet i Sverige og legger til rette for flere elektriske busser

Grid-eMotionTM Fleet charging
Den banebrytende ladeinfrastrukturløsningen Grid-eMotionTM Fleet bidrar til flere stillegående og eksosfrie busser i Västerås – en av landets største byer.

Hitachi ABB Power Grids annonserte i dag tildeling av en ordre på leveranse av smart Grid-eMotionTM Fleet ladeinfrastruktur for flåter av kjøretøy til Västerås - en av landets største byer. Dette gjør det mulig for byen å utvide flåten av elektriske busser på en bærekraftig måte. Kontrakten er inngått med Holmbergs EL AB, som vil levere prosjektet til den offentlige kollektivtransportoperatøren, Svealandstrafiken AB.

Overgangen til en elektrifisert transportsektor er avgjørende for å øke farten mot en karbonnøytral energiframtid for Sverige. Den svenske regjeringen tilstreber å redusere utslipp knyttet til transport med 70 prosent innen 2030 (sammenliknet med 2010), som et delbidrag for å innfri forpliktelsene fra Paris-avtalen, som sier at man skal oppnå nullutslipp senest innen 20451.

Hitachi ABB Power Grids vil levere et system fra nett-til-plugg, som er modulært, skalerbart og kompakt og basert på selskapets banebrytende Grid-eMotion Fleet-teknologi for lading av flåter av elektriske kjøretøy. Ordren inkluderer innovativ ladeinfrastruktur koblet til nettet og et digitalt kontrollsystem for å overvåke ladingen av flåten. 

- Sverige har et ambisiøst program for å fjerne drivhusgasser fra veitrafikken og gjøre lufta renere og sunnere for sine innbyggere, - sier Niklas Persson, Managing Director for Hitachi ABB Power Grids’ Grid Integration-virksomhet. – Vi er stolte over å levere vår smarte Grid-eMotion Fleet ladeinfrastruktur, som vil bidra til at en av landets største byer når sine bærekraftsmål.

Grid-eMotion Fleet vil gi Svealandstrafiken en skalerbar og fleksibel ladeløsning som gjør at de kan utvide sin flåte av elektriske busser i Västerås for dagens og fremtidige generasjoner. Takket være modulariteten vil den innovative ladeløsningen Grid-eMotion Fleet være lett å flytte til en annen plassering for et eventuelt nytt bussdepot i Västerås i fremtiden. 

Svealandstrafiken har allerede en fossilfri, karbonnøytral flåte på mer enn 300 busser, hvor de aller fleste drives av biogass. De 10-17 nye elektriske leddbussene, som vil rulle i Västerås i 2022, er første trinnet i en elektrifiseringsstrategi for Svealandstrafiken. Målet er å forbedre bærekraften ytterligere, med mindre støy og vibrasjoner på lavere hastigheter, ingen eksosutslipp og mye høyere energieffektivitet per kilometer2. Elektriske busser innebærer at den offentlige kollektivtransportøren, i samarbeid med byen, får muligheten til å åpne nye ruter med holdeplasser som tidligere ikke var aktuelle på grunn av utslipp og støybegrensninger. I tillegg blir det mulig å etablere holdeplasser innendørs for eksempel i nærheten av jernbanestasjonen, universitetet eller sykehuset.

Grid-eMotion solutions are already operating or under development in Europe, UK, Australia, China, India, Pakistan and the Middle East.

Grid-eMotion Fleet

Den globale teknologilederen Hitachi ABB Power Grids lanserte Grid-eMotion Fleet for rundt ett år siden. Våre kunder ser flere fordeler ved Grid-eMotion Fleet, en løsning tilpasset nettkoder og et kompakt nett-til-plugg-system. Det kan lett installeres i eksisterende eller nye kjøretøydepot og skaleres fleksibelt etter hvert som flåten blir grønnere. Den er en del av Grid-eMotion-porteføljen, som også inkluderer Grid-eMotion Flash, verdens raskeste lynladingssystem for busser i trafikk, og
e-meshTM,  et digitalt kontrollsystem for ladeinfrastruktur som kalkulerer bussenes energiforbruk, overvåker batterilevetiden og trasédata, samt optimaliserer kraftforbruk, energilagring og lading over natt.

Grid-eMotion-løsninger er allerede i drift eller under utrulling i Europa, Storbritannia, Australia, Kina, India, Pakistan og Midtøsten.

(1)   Swedish Environmental Protection Agency: https://www.naturvardsverket.se/en/topics/climate-transition/sveriges-klimatarbete/swedens-climate-act-and-climate-policy-framework

(2)   International Journal of Sustainable Transportation, Vol. 14, Issue 12, 2020: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15568318.2019.1666324

About Hitachi Energy

 

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy