Choose your region and language

Go

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 02-06-2021

3 min read

Hitachi ABB Power Grids julkistaa Sustainability 2030 -strategian

Hitachi Energy – Advancing a sustainable energy future for all

Sustainability 2030 on yhtiön strateginen kestävän kehityksen suunnitelma, joka perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja keskittyy luontoon, ihmisiin, rauhaan ja kumppanuuksiin (Planet, People, Peace and Partnerships).

Hitachi ABB Power Grids julkisti tänään yhtiön kestävän kehityksen strategisen Sustainability 2030 -suunnitelman. Sen avulla globaali teknologiajohtaja esittelee tärkeimmät sitoumuksensa liiketoiminnan edistämiseen kestävällä tavalla.

Neljän pilarin - luonnon, ihmisten, rauhan ja kumppanuuksien - strategia perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG), joissa jokaisen pilarin osalta on määritelty tavoitteet sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten arvojen edistämiseksi. Hitachi ABB Power Grids tukee kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita ja vahvistaa panostustaan niihin: 3 (Terveys ja hyvinvointi), 4 (Laadukas koulutus), 5 (Sukupuolten tasa-arvo), 6 (Puhdas vesi ja jätehuolto), 7 (Kohtuuhintainen ja puhdas energia), 12 (Vastuullinen kulutus ja tuotanto), 16 (Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot) ja 17 (Kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi).

Luonnon suojeluun liittyviin tavoitteisiin kuuluu siirtyminen hiilineutraaliuuteen omassa toiminnassa vuoteen 2030 mennessä. Ensimmäisenä askeleena tavoite on siirtyä koko yhtymässä 100-prosenttisesti fossiilittomaan sähköön vuoden 2021 loppuun mennessä. Tavoitteet sisältävät myös hiilidioksidipäästöjen puolittamisen (1) arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä. Hitachi ABB Power Grids tekee tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Muita vuoden 2030 tavoitteita ovat jätteen määrän puolittaminen (2) sekä veden käytön vähentäminen 25 %:lla.

Luotettavana kumppanina kestävän energiatulevaisuuden rakentamisessa Hitachi ABB Power Grids toimii edelläkävijänä kehittämässä digitaalisia ja energia-alustoja, joilla tuetaan asiakkaita energiajärjestelmän kompleksisuuden lisääntyessä, parannetaan tehokkuutta ja nopeutetaan siirtymää kohti hiilineutraalia energiatulevaisuutta. Esimerkiksi huhtikuussa 2021 Hitachi ABB Power Grids lanseerasi ekotehokkaan EconiQ-tuotevalikoiman, joka sisältää kestävän kehityksen mukaisia ympäristötehokkaita tuotteita, palveluja ja ratkaisuja.

Hitachi ABB Power Grids työllistää noin 36 000 ihmistä yli 90 maassa. Yhtiö on asettanut tavoitteen, jolla edistetään henkilöstön turvallisuutta ja henkilökohtaista kehittymistä. Tavoitteena on nolla tapaturmaa ja sijoittuminen sairaspoissaoloissa yhtiöiden parhaaseen neljännekseen. Yhtiö julkisti äskettäin Diversity 360 -vision, joka korostaa monimuotoisuutta ja osallisuutta. Tavoitteena on nostaa naisten osuus henkilöstön määrästä 19 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö vahvistaa myös elinikäisen oppimisen kulttuuria. Tätä tarkoitusta varten luodaan jatkuvan oppimisen viitekehys kehittymismahdollisuuksien lisäämiseksi.

Yhteiskuntarauhan näkökulmasta tavoitteena on nolla korruptio- ja lahjontatapausta. Hitachi ABB Power Grids nimitti 1.2.2021 Dominique Abrokwan Global Head of Integrity -tehtävään vastaamaan ohjelmista ja strategioista integriteettiin ja kaupankäyntiin liittyvien riskien ehkäisyyn, havaitsemiseen ja ratkaisemiseen.

Yhteistyö on ratkaisevassa asemassa, jotta vihreä energiansiirtymä on mahdollista vaaditussa nopeassa tahdissa. Yhtiö on asettanut yhdessä asiakkaidensa kanssa kehitetyt ratkaisut teknologiafilosofiansa ytimeen, ja tavoitteena on vahvistaa sidosryhmäkumppanuuksia. Painopiste on sellaisten kumppanuuksien luomisessa, jotka tukevat siirtymistä kohti hiilineutraalia energiatulevaisuutta.

"Kestävän kehityksen suunnitelma on olennainen osa liiketoimintaamme, kasvuamme ja pitkän tähtäimen menestystämme. Sen kautta olemme määrittäneet strategiamme, joka yhdistää innovatiiviset ratkaisut monimuotoisuutta korostavaan ja osallistavaan yrityskulttuuriin kestävämmän yhteiskunnan luomiseksi. Sustainability 2030 tukee toimintamme tarkoitusta, joka on yhteiskunnallisen hyvän edistäminen rakentamalla kestävän kehityksen mukaista energiatulevaisuutta”, Hitachi ABB Power Gridsin toimitusjohtaja Claudio Facchin sanoo.

"Luonto, ihmiset, rauha ja kumppanuudet ovat Sustainability 2030 -strategian neljä pilaria. Ne sisältävät kunnianhimoisia tavoitteita, jotka ohjaavat ja edistävät toimintaamme pyrkiessämme kohti kestävämpää yhteiskuntaa”, Matthew North, Head of HSE & Sustainability Hitachi ABB Power Gridsistä sanoo.

Hitachin, jolla on 80,1 prosentin enemmistöomistus Hitachi ABB Power Gridsistä, strategisena tavoitteena on kestävällä tavalla toimivan maailman saavuttaminen ja globaali johtoasema yhteiskunnallisten innovaatioiden liiketoiminnassa. Hitachi on sitoutunut parantamaan yhteiskunnallista, ympäristöllistä ja taloudellista arvoa sekä myötävaikuttamaan ihmisten elämänlaatuun ja parantamaan asiakasarvoa.

1 Minimal use of carbon offsets 2019 baseline.
2 2013 baseline. 

About Hitachi Energy

 

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy