Choose your region and language

Go

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 01-07-2020

3 min read

Hitachi ABB Power Grids starter sin virksomhet

Utfyllende produkt- og system-portefølje og teknologisk styrke skal sikre kontinuitet, økt kundeverdi og nye vekstmuligheter

I samsvar med avtalen som ble inngått 17. desember 20181, kunngjorde Hitachi Ltd. og ABB Ltd. i dag at alle forberedelser for dannelsen av Hitachi ABB Power Grids Ltd. er fullført som planlagt. Hitachi vil eie 80,1 prosent av dette nye joint venture (som har driftsvolum på cirka 10 milliarder dollar2) og ABB vil fortsette å eie de resterende aksjene.

Toshikazu Nishino, Executive Vice President for Hitachi, vil være styreleder for den nye enheten og Claudio Facchin blir CEO. Den nye enheten vil fortsatt ha hovedkontor i Zürich, Sveits, og den nåværende ledergruppen vil sikre kontinuitet i virksomheten.

"Hitachis ledende digitale teknologi kombinert med kraftsystemløsninger i verdensklasse vil hjelpe oss å spille en aktiv rolle i den globale transformasjonen og avkarboniseringen av energisystemer for en bærekraftig fremtid. Intelligente løsninger som gjør kraftsystemet mer dynamisk, vil også bidra til FNs bærekraftsmål nr 7 om ‘å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle’, sa Toshikazu Nishino.

Dette Joint Venture forener to høyt respekterte selskaper som sammen utgjør en ny global leder innen energibransjen. Alliansen med Hitachi vil gi den nye enheten den økonomiske styrken som er nødvendig for finansiering av ambisiøse prosjekter og fremme tilgang til verdens tredje største økonomi, Japan. I tillegg vil det være lettere å utvide virksomheten innen områder som mobilitet, smarte byer, industri, energilagring og datasentre.

"Synergier og tilgang til nye og voksende markeder som Hitachi bidrar med, vil hjelpe Power Grids til å ta det neste trinnet i utviklingen og ytterligere styrke sin ledende posisjon," sa Timo Ihamuotila, CFO, ABB og Director of the Board, Hitachi ABB Power Grids. "Hitachi engasjerer seg langsiktig i den nye enheten og styrker det eksisterende forretningssamarbeidet mellom selskapene våre," la han til.

 "Kombinasjonen av våre respektive teknologiske styrker vil gi oss nye markedsmuligheter og gjøre oss i stand til å levere større kundeverdi", sa Claudio Facchin, CEO, Hitachi ABB Power Grids. "Vi er fortsatt forpliktet til å levere gode energiløsninger for en bærekraftig fremtid, gjennom banebrytende teknologi og digitale løsninger, som den foretrukne partneren for et sterkere, smartere og grønnere kraftsystem."

Om Hitachi ABB Power Grids, Ltd.

Hitachi ABB Power Grids er en global teknologileder med en samlet historie på nesten 250 år som sysselsetter rundt 36 000 mennesker i 90 land. Virksomheten har hovedkontor i Sveits med kraft-, industri- og infrastrukturkunder over hele verdikjeden og er aktiv i nye områder som bærekraftig mobilitet, smarte byer, energilagring og datasentre. Med velprøvd teknologi og global tilstedeværelse er Hitachi ABB Power Grids uten sidestykke med en installert base som balanserer sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Selskapet er forpliktet til å levere gode energiløsninger for en bærekraftig fremtid, gjennom banebrytende teknologi og digitale løsninger, som den foretrukne partneren for et sterkere, smartere og grønnere kraftsystem.

https://hitachienergy.com

Noter

1. Link til Hitachis annonsering i desember 2018: https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2018/12/f_181217.pdf

2. Basert på rapporterte årlige inntekter for regnskapsår 2017 - 2019 (ABBs Power Grids Division)

For ytterligere informasjon:

Media Relations

Hitachi Energy