Choose your region and language

Go

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 01-07-2021

5 min read

Hitachi ABB Power Grids се развива и се превръща в Hitachi Energy, надграждайки ангажимента си към едно устойчиво енергийно бъдеще

Global technology and market leader - Hitachi Energy
Съвпадайки с едногодишния юбилей на компанията, глобалният лидер на енергийния пазар и основен технологичен производител обявява промяната на името си и корпоративната си идентичност, считано от октомври 2021

Hitachi ABB Power Grids обявява днес, че се развива и става Hitachi Energy от октомври 2021. Решението за промяна на името е получило одобрението на борда на директорите и на акционерите и съвпада с първата годишнина, откакто фирмата започна оперативна дейност на 1ви юли 2020. Hitachi Ltd. Притежава 80,1 процента дялово участие в общото дружество и АВВ Ltd. поддържа баланса.

Със седалище в Цюрих, Швейцария, световният технологичен и пазарен лидер носи със себе си богато наследство от революционни нововъведения, които са помогнали да се увеличи достъпността на сигурно, безопасно и надеждно електричество в продължение на повече от век. Тези нововъведения варират от пионерни иновации като търговската технология HVDC1 за дълги разстояния, която позволява на държавите ефективно да подават големи количества енергия на хиляди километри, търпейки минимални загуби, като същевременно намалява въглеродния отпечатък, до предоставянето на микромрежи и решения за съхранение на енергия, които в съчетание с най-съвременните интелигентни системи за управление осигуряват надеждна разпределена наличност на енергия. Бизнесът играе ключова роля, правейки възможна една глобална енергийна система, която е по-силна, по-умна и по-екологично чиста.

Днес, борбата с промените в климата е от изключителна важност и е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени.  Според доклада на Международната агенция по енергетика (МАЕ) „Нулеви нетни емисии до 2050 г.“2 „пътят към нулеви нетни емисии е труден“ и поддържането му изисква увеличаване на инвестициите в инфраструктурата и по-специално „незабавно и масово внедряване на всички налични чисти и ефективни енергийни технологии“. Към 2030 г. се очаква световната икономика да нарасне с около 40 процента, свивайки същевременно потреблението  електроенергия със седем процента, като целта е през 2050 г. да се достигне до нулева нетна консумация. До тогава се очаква „енергийният сектор да бъде доминиран от възобновяеми източници на електроенергия“ и „електроенергията, придобита по този начин, да представлява 50 процента от глобалната консумация на електроенергия“, повишавайки нивото си от 20те процента, които тази енергия представлява днес2.  В центъра на това глобално предизвикателство е справедливият и устойчив енергиен преход, при който електричеството ще бъде гръбнакът на цялата енергийна система.   

Hitachi ABB Power Grids поставя устойчивостта в основата на своята работа: добро електроснабдяване за устойчиво енергийно бъдеще. Преименуването в Hitachi Energy отразява бързо развиващата се ситуация на енергийния пазар и възможността за създаване на икономическа, екологична и социална стойност. Така Hitachi дава възможност на бизнеса да позиционира своите пионерски и цифрови технологии, за да обслужва съществуващите и бъдещите клиенти, излизайки извън рамките на мрежата - откривайки широки възможности в области като устойчива мобилност, интелигентен живот и центрове за данни. Съчетавайки усъвършенствани дигитални решения и услуги, като Hitachi Lumada, с енергийна платформа, изградена на базата на уникални експертни познания и опит в областта, бизнесът обслужва клиенти и партньори, които съвместно създават глобални решения за решаване на общото предизвикателство за приобщаващо и справедливо бъдеще с неутрални въглеродни емисии.  

Тошиаки Хигашихара, изпълнителен председател на борда на директорите и главен изпълнителен директор на Hitachi, заяви: „С изменението на климата и нарастващите природни бедствия е необходимо да се решат три социални проблема в световен мащаб: околна среда, гъвкавост и сигурност и безопасност.“ И продължи с думите: „Hitachi ABB Power Grids предоставя богата палитра от продукти, които решават тези социални проблеми, а променяйки името на Hitachi Energy, ние допълнително засилваме нашия ангажимент към реализирането на целта ни за устойчиво развиващо се общество. Hitachi и Hitachi Energy ще допринесат за решаването на социалните проблеми и подобряването на качеството на живот на хората, като осъществят социална иновация в енергийния сектор, работейки рамо до рамо с клиентите и партньорите.“ 

Кейджи Коджима, президент и главен директор „Оперативна дейност“, заяви: „За да реализираме идеята за устойчиво общество, използването на цифровите технологии става неизбежно във всички области.“ И допълни: „В енергийния сектор, електрическите мрежи се очаква да бъдат в основата на иновациите, тъй като те имат много допирни точки с цифровите технологии. Аз съм уверен, че Hitachi Energy ще поведе този вид иновации. Hitachi ще комбинира цифрови технологии като Lumada с усъвършенстваните енергийни технологии на Hitachi Energy, за да предостави иновативни енергийни решения, които създават добавена стойност от социално, екологично и икономическо значение.“  

„Енергийният сектор продължава да се развива, точно както и ние,“ заяви Клаудио Факин, главен изпълнителен директор на Hitachi ABB Power Grids. И допълни: „С новото ни име Hitachi Energy ние разширяваме ангажимента си към създаването на добавена стойност за клиентите ни, служителите ни и обществото. Последната година беше предизвикатерлство за всички, но ние гледаме напред с оптимизъм. Гордея се с нашите талантливи служители, в 90 държави по света. Благодарение на нашата страст, автентичност и култура на многообразие и приобщаване, ние продължаваме нашето пътешествие - Добро електрозахранване за устойчиво енергийно бъдеще, предоставяйки пионерни и цифрови технологии, бидейки предпочитан партньор за създаване на по-силна, по-интелигентна и по-екологична енергийна система.“ 

Hitachi ABB Power Grids ще промени името си на Hitachi Energy от октомври. Същевременно ние ще промени корпоративната си идентичност и ще преминем към тази на Hitachi, както във вътрешната така и във външната комуникация. Бизнесът формално регистрира Hitachi Energy Ltd. на 30 юни 2021 и сега поема официалния процес по промяна на името в световен мащаб. 

Бележки

  1. Преди почти седем десетилетия Hitachi ABB Power Grids изобрети търговската HVDC технология, която позволява ефективно пренасяне на електроенергия на хиляди километри с минимални енергийни загуби.

  2. Доклад „Нулеви нетни емисии до 2050: План за световния енергиен сектор.“ на Международна Агенция по Енергетика

За Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids е световен технологичен лидер с обща история от почти 250 години и с около 36 000 служителя в над 90 държави. Компанията със седалище в Швейцария обслужва клиенти от сферата на комуналните услуги, промишлеността и инфраструктурата по цялата верига на стойността, както и нововъзникващи области като устойчива мобилност, интелигентни градове, съхранение на енергия и центрове за данни. С доказан опит, глобална значимост и инсталационна база без аналог, Hitachi ABB Power Grids балансира между различните социалните, екологичните и икономическите приоритети. Чрез доказания си опит, компанията се ангажира към бъдещето на устойчивата енергетика с новаторски и цифрови технологии и се утвърждавакато предпочитан партньор за създаване на по-силна, по-интелигентна и по-екологична мрежа. https://hitachienergy.com

Contacts

Rebecca Bleasdale

Head of External Communications, Content & Media Relations

 

+41 78 643 26 13