Choose your region and language

Go

Menu

Privacy Notice

ความเป็นส่วนตัวและความเชื่อมั่นของท่านสำคัญกับเรา

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด และในกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า 'Hitachi Energy', 'เรา', 'พวกเรา' หรือ 'ของเรา')

เกี่ยวกับเราและช่องทางการติดต่อ

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ถนนบราวน์โบเวอริ 5 เมืองซูริค 8050 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จดทะเบียนพาณิชย์กับสำนักทะเบียนเขตซูริก ทะเบียนเลขที่ CHE-339.599.331 โดยกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด นั้นประกอบด้วยนิติบุคคลจำนวนมากที่มีสำนักงานอยู่ต่างประเทศทั่วโลก

หากท่านมีคำถาม ข้อกังวล ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer - DPO) และทีมงาน DPO ผ่านทางอีเมล์ [email protected] ซึ่งหากท่านต้องการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ กรุณากรอกแบบฟอร์มที่นี่ 

สิทธิโดยชอบ

ท่านจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองข้อมูล และ/หรือกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย โดยให้ถือการเคารพสิทธิส่วนบุคคลเป็นนโยบายที่จะต้องพึงปฏิบัติ และจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้ทันที ทั้งนี้ ในกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีภาระผูกพันทางกฎหมาย สิทธิบางอย่างอาจถูกจำกัดในการประมวลผลด้านข้อมูล หรือในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการต่อสู้คดีทางกฎหมาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูล แก้ไข ถ่ายโอน อัปเดต หรือร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถกระทำได้ตลอดเวลาโดยให้กรอกแบบฟอร์ม ที่นี่

ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง กำหนดสิทธิ์การประมวลผล หรือร้องขอให้โยกย้ายและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามสิทธิ์ ที่นี่

ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกการรับข้อมูลสื่อสารทางการตลาดที่เราส่งถึงท่านได้ตลอดเวลา โดยให้คลิกไปที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" หรือ "ยกเลิก" ที่เราส่งให้ท่านทางอีเมล์ ซึ่งทางเราได้เก็บชื่อและที่อยู่อีเมล์ของท่านไว้ในฐานข้อมูล CRM เพื่อใช้สื่อสารในอนาคต หากท่านต้องการให้เราลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล CRM กรุณากรอกแบบฟอร์มที่นี่ กรณีที่ท่านไม่ต้องการรับเนื้อหาทางการตลาด ทางเราอาจยังคงมีส่งอีเมล์ให้ท่านหรือองค์กรเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ธุรกรรม และ/หรือการบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวมและประมวลผลจากความยินยอมจากท่าน อย่างไรก็ดี ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา โดยการเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบในทางกฏหมายต่อการประมวลผลตามกฏหมายอันเกิดก่อนหน้านี้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยอาศัยเหตุผลในการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมายนอกเหนือจากความยินยอม

ท่านมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรสามารถดูได้จากที่นี่ สำหรับข้อมูลการติดต่อหน่วยงานคุ้มครองของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กรุณาคลิก ที่นี่)

สำหรับผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านมีสิทธิ์เลือกไม่ขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้พิจารณาทางการเงินหรือด้านอื่นๆ

การตลาดทางตรง

ปรับการตั้งค่าหรือยกเลิกการสมัครรับข่าวสารการตลาด

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล สาเหตุและข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

Hitachi Energy จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานในด้านต่างๆ ได้แก่

 • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลประจำตัว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ส่วนบุคคลและที่อยู่สถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวและที่ทำงาน อีเมล์ส่วนตัวและอีเมล์ธุรกิจ หรือรายละเอียดการติดต่อต่างๆ วันเดือนปีเกิดและประเทศบ้านเกิด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับครอบครัวและสถานะทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และสถานภาพครอบครัว (รวมถึงชื่อและข้อมูลการติดต่อของญาติที่ใกล้ชิด)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการจ้างงาน ได้แก่ รหัสพนักงาน ลายเซ็น สถานะการจ้างงาน หมายเลขประกันสังคมและหมายเลขผู้เสียภาษี หมายเลขประกัน ประเทศที่พำนัก สัญชาติ ภาพถ่าย ข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉินและข้อมูลหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตที่พำนักอาศัย สถานะการเข้าเมือง และข้อมูลวีซ่าเดินทาง
 • ท่านสมบัติในด้านต่างๆ เช่น หนังสือรับรองและประกาศนียบัตรทั้งในตำแหน่งปัจจุบันและตำแหน่งในอดีต การฝึกอบรม ประวัติย่อ ใบจบการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในบางกรณีอาจต้องมีรายละเอียดการติดต่อของผู้รับรองและผู้อ้างอิง ผลการประเมินความสามารถ และการประเมิน/คำติชมจากการสัมภาษณ์
 • ตัวชี้วัดข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน้าที่ สัญญาจ้าง รหัสเงินเดือน ผู้จัดการสายงาน ระดับสายงาน ประวัติการปฏิบัติงาน สถานะการจ้างงาน ข้อมูลการลางานและหยุดงาน การบันทึกเวลาทำงาน บันทึกการฝึกอบรม เป้าหมายการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการพัฒนางาน ทั้งนี้ในบางกรณี เราอาจต้องบันทึกผลของการประเมินความสามารถ รายงานความปลอดภัยและเหตุการณ์ คำติชมจากผู้เชี่ยวชาญ อีกด้วย
 • ข้อมูลด้านค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลค่าจ้าง แผนบำเหน็จบำนาญและเงินสมทบ ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทน หุ้น ผู้อุปการะ ผู้รับผลประโยชน์หรือการมีชื่อรับผลประโยชน์ด้านสุขภาพ ใบแจ้งยอดธนาคาร การเรียกร้องสินไหมทดแทนและใบเสร็จ รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต
 • ข้อมูลระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้หรือได้รับผลกระทบจากการใช้ระบบหรือแอปพลิเคชันดังกล่าว) เช่น การบันทึกการเข้าถึง การใช้งานไอทีและอินเทอร์เน็ต ตัวระบุอุปกรณ์ (รหัสอุปกรณ์มือถือ รหัสเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ฯลฯ ) การลงทะเบียนและข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ ที่อยู่ไอพี ข้อมูลการติดตามและการวิเคราะห์ การบันทึก (เช่น การบันทึกผ่านระบบเสียง/การบันทึกการโทร) การโพสต์บนแพลตฟอร์มบริษัท (เช่น Yammer) ข้อมูลการกู้คืนรหัสผ่าน ข้อมูลที่ได้รับผ่านเครื่องมือการรักษาความปลอดภัยระบบไอที
 • รายละเอียดทางการเงินอื่นๆ เช่น ข้อมูลบัญชี การตรวจสอบเครดิต รายละเอียดการชำระเงินและการทำธุรกรรม ข้อมูลการสอบสวน และประวัติทางวินัย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ (ได้แก่ หมวดหมู่พิเศษของข้อมูลตามที่ระบุด้านล่าง) สถานที่ที่ท่านหรือบุคคลอื่น (เช่น เพื่อนร่วมงาน) อาจลงทะเบียนข้อมูลเหล่านี้ไว้บนระบบ หรือในระบบ โปรแกรมและแอปพลิเคชัน เช่น เอกสารทางธุรกิจซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น แบบสอบถาม คำถาม ข้อร้องเรียน คำสั่งและบันทึกที่เกี่ยวข้อง อีเมล์ รายงาน สัญญา การนำเสนอ รายงานการประชุม ผลงาน) ภาพถ่าย รูปภาพ และ/หรือวิดีโอ

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวมและประมวลผลตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ในประเทศที่ท่านพำนักดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษ ได้แก่:

  - สมาชิกทางศาสนา (เช่น หากจำเป็นเพื่อใช้ในทางภาษี)

  - ข้อมูลด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ ความทุพพลภาพ สภาพการทำงานพิเศษ (เช่น การใช้โต๊ะยืน) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในสถานพยาบาล ข้อมูลการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ข้อมูลการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเดินทาง (กรุ๊ปเลือด ประวัติการรักษา อาการแพ้)

  - เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ (เช่น เพื่อใช้หาความหลากหลายทางวัฒนธรรม)

  - กรณีอื่นๆ ได้แก่ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ความคิดเห็นทางการเมือง และชีวิตทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ (เช่น ใช้เพื่อสอบหาการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน)

 • ข้อมูลการตัดสินบทลงโทษและความผิดทางอาญา เช่น ข้อมูลประวัติอาชญากรรมและข้อมูลบทลงโทษที่จำเป็นเพื่อใช้ตรวจคัดกรองประวัติอาชญากรรม เป็นกระบวนการในการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบตัวตนลูกค้า (Know Your Customer – “KYC”) และเงื่อนไขในการต่อต้านการฟอกเงิน (“Anti Money Laundering - AML”)
 • ข้อมูลจากแหล่งสาธารณะที่เข้าถึงได้หรือส่งโดยบุคคลที่สาม (เช่น หน่วยงานด้านเครดิต) อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะถูกนำไปปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้แก่ ข้อมูลในโซเชียลมีเดียระดับมืออาชีพ (เช่น LinkedIn) ข้อมูลการตรวจสอบประวัติ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานมีเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การบริหารองค์กรและบุคคล การจัดการชั่วโมงการทำงาน การปรับปรุงและการดูแลพนักงานให้มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์กำลังคน การรายงานและการวางแผนภายในองค์กร
 • การโยกย้ายพนักงานจากบริษัทในเครือและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
 • การจัดการค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงการให้สวัสดิการพนักงาน เงินเดือน และค่าตอบแทนต่างๆ ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ ประกัน บำเหน็จบำนาญ และการทบทวนผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดการจ้างงานและการสรรหาว่าจ้าง ได้แก่ การสรรหาบุคลากร การประเมินความเหมาะสมและความสามารถในการทำงาน การตรวจสอบประวัติและท่านสมบัติ การรับรองและให้ข้อมูลอ้างอิง
 • การจัดการทางการเรียนรู้และพัฒนาการ ได้แก่ ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมพนักงาน การประเมินการปฏิบัติงาน และการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
 • แนวทางปฏบัติการร่วมงานและการลาออก การย้ายงานภายในองค์กรและการสิ้นสุดการทำงาน
 • การจัดการเรื่องการลาป่วย การลาพักร้อนและการลาประเภทอื่นๆ
 • โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยภายในองค์กร ได้แก่ บันทึกด้านสุขภาพและความปลอดภัยและอุบัติเหตุ หรือการรายงานและการจัดการท่านภาพการดำเนินงาน
 • การจัดการค่าใช้จ่ายและการเดินทาง การจัดระเบียบการเดินทางเพื่อธุรกิจ การติดตามผู้เดินทางเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ความปลอดภัยสำหรับการเดินทาง การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย และอาสาช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและการใช้สิทธิในการจ้างงานและกฎหมายประกันสังคมหรือข้อตกลงร่วม
 • การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรของ Hitachi Energy และการเป็นตัวแทนของ Hitachi Energy รวมถึงทะเบียนการค้าและการมอบอำนาจ;
 • การจัดงานของ Hitachi Energy และการจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ การดูแลจัดการ การจัดแคมเปญ งานอีเว้นท์และการประชุมภายในที่ไม่ต้องใช้การตลาด
 • การจัดการทรัพย์สินของ Hitachi Energy ได้แก่ รูปภาพและวิดีโอที่แสดงภาพพนักงานหรือบุคคลอื่นที่มีให้ดาวน์โหลดบนอินทราเน็ต เว็บไซต์ของเรา ฯลฯ
 • บริการด้านการเงินและบัญชีร่วม ซึ่งได้จัดทำบันทึกเพื่อรายงาน การสั่งจ่ายเงินสดและซื้อเพื่อรับบริการ
 • การปรับโครงสร้างองค์กร การสรรหาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หน่วยธุรกิจ และบริษัทต่างๆ
 • การรายงานทางธุรกิจ สถิติและการวิเคราะห์;
 • การเฝ้าติดตามและตรวจสอบกิจกรรมของพนักงานในที่ทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายองค์กรของ Hitachi Energy ตามภาระผูกพันในเงื่อนไขของสัญญาและข้อกำหนดทางกฎหมายและทางวินัย
 • การตรวจสอบ ทบทวน และพิจารณาบังคับใช้กฎระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแล
 • การกำกับดูแล การจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ข้อกำหนดของศาลและหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระบวนการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า เรียกว่า Know Your Customer ("KYC")/ การต่อต้านการฟอกเงิน Anti Money Laundering (" AML") เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามตรวจสอบ) การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านศุลกากรและการค้าโลก ผลประโยชน์ทับซ้อนและเงื่อนไขด้านความปลอดภัย) และการป้องกัน การตรวจจับ การสอบสวน และการแก้ปัญหาทางอาชญากรรมและการฉ้อโกง หรือกิจกรรมต้องห้าม หรือเพื่อปกป้องสิทธิทางกฎหมายและเพื่อจัดตั้ง ดำเนินการ หรือต่อสู้คดีทางกฎหมาย
 • การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การประมวลผลคำสั่งซื้อของลูกค้า และการให้การความช่วยเหลือลูกค้า การประมวลผล การประเมินและการตอบสนองต่อคำขอและข้อซักถาม
 • การจัดการซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ การติดต่อประสานงาน การจัดการระบบคลังสินค้าตามการสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ และการจัดการสัญญาเมื่อครบกำหนด
 • การใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานและผลิตภัณฑ์ และเพื่อใช้อ้างอิงทางเอกสาร เช่น ใบเบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ ใบรายงาน
 • ระบบควบคุมการเข้าถึงซึ่งควบคุมการเข้าและ/หรือออกด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตไปยังพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงและการลงทะเบียนของบุคลากรในสถานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
 • การตรวจจับการบุกรุก ได้แก่ การตรวจสอบบุคคลที่สามจากการข่มขู่ การตรวจสอบโดยทั่วไป จุดรักษาความปลอดภัยภายในและการดูแลรักษาพื้นที่/ระบบอัตโนมัติ
 • การดูแลรักษาและรักษาความปลอดภัยในเรื่องต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ ระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์และข้อมูล การป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามความปลอดภัย การฉ้อโกงหรือการกระทำทางอาญาหรือการกระทำที่เป็นอันตรายอื่นๆ และการสร้างธุรกิจให้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง และ
 • การจัดการทรัพยากรไอที และการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสำรองข้อมูล การช่วยเหลือในระบบข้อมูล การบริการเพื่อจัดการแอปพลิเคชัน การช่วยเหลือผู้ใช้ปลายทาง การทดสอบ การบำรุงรักษา การรักษาความปลอดภัย (การตอบสนองต่อเหตุการณ์ การจัดการความเสี่ยง ภาวะเสี่ยงและการละเมิด) การจัดการข้อมูลหลักและข้อมูลในที่ทำงาน ได้แก่ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมทั้งความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เป็นข้อมูลญาติผู้ใกล้ชิดและผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กรณีนี้ ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบเกี่ยวกับประกาศนี้เช่นกัน

ในกรณีที่ท่านทำงานในสถานที่ของบุคคลภายนอก (เช่น ในสถานที่ตั้งหรือสถานที่ของลูกค้า) บุคคลที่สามดังกล่าวนั้นอาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมข้อมูล เช่นนี้ ท่านจะได้รับหรืออาจร้องขอการประกาศความเป็นส่วนตัวแยกออกจากผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในทางกฏหมาย

 • เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อกำหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับบริษัท รวมทั้งในข้อตกลงการจ้างงานที่ใกล้เคียงกัน หรือเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการก่อนทำสัญญาเพื่อจัดจ้างงานและทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง
 • ในบางกรณี เราอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากมิใช่ผลประโยชน์ส่วนตน ได้แก่:

  - การตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบผ่านระบบไอที) การสอบสวนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน และข้อกำหนดและนโยบายภายในของ Hitachi Energy

  - การป้องกันการฉ้อโกงและการกระทำทางอาญา โดยการสอบสวนดังกล่าว ได้แก่ การใช้สินทรัพย์ ผลิตภัณฑ์และบริการของ Hitachi Energy ในทางที่ผิด รวมทั้งการรับรองความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลสำคัญตามสัดส่วนอย่างเคร่งครัด

  - การส่งข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่ม Hitachi Energy เพื่อการบริหารภายในในเรื่องที่สำคัญ เช่น การให้บริการจากศูนย์กลาง

 • ในบางกรณี เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องด้วยข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น บนพื้นฐานของกฎหมายแรงงานและประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง เงื่อนไขภาษีหรือหน้าที่ในการรายงาน ข้อปฏิบัติในการร่วมมือกับหน่วยงานหรือระยะเวลาเก็บรักษาตามกฎหมายเพื่อความรับผิดชอบตามสัญญาในฐานะนายจ้าง
 • เราอาจขอความยินยอมจากท่านขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกรณีพิเศษ เช่น ภาพถ่าย สื่อและกิจกรรมต่างๆ หากเราขอความยินยอมจากท่านเพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบถึงวิธีการดำเนินการดังกล่าว

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษ เราจะดำเนินการตามการบังคับใช้ในทางกฎหมายเท่านั้น โดย

 • จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการกระทำนั้นๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ;
 • กระทำเมื่อจำเป็นเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายการจ้างงาน ประกันสังคม หรือการคุ้มครอง หรือตามที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงร่วม หรือเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นอาชีวเวชศาสตร์ หรือและการประเมินความสามารถในการทำงาน หรือ
 • ในกรณีที่จำเป็นเพื่อการจัดตั้ง การดำเนินการ และต่อสู้คดีทางกฎหมาย
 • สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินบทลงโทษทางอาญาและความผิดทางอาญา เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย (ท้องถิ่น) ที่ได้รับอนุญาตให้บังคับใช้เท่านั้น

Hitachi Energy จะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับผู้รับเหมา ได้แก่

 • ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งที่ท่านเปิดเผยข้อมูลแก่เรา ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน/ระดับ นายจ้าง ที่อยู่นายจ้าง สัญชาติ หมายเลขผู้เสียภาษี ข้อมูลใบอนุญาตทำงาน/วีซ่า ที่อยู่อีเมล์ทางธุรกิจ ที่อยู่สถานที่ทำงาน หมายโทรศัพท์พื้นฐาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ที่อยู่อีเมล์ส่วนตัว เพศ วันเดือนปีเกิด
 • ข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านให้กับเราในระหว่างการรับงาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการมอบหมายงาน เงื่อนไขตามสัญญาของเรา และมาตรการก่อนทำสัญญา รวมทั้งข้อมูลการติดต่อ ข้อเสนอ การประมูล ประวัติย่อ ข้อมูลการตรวจสอบประวัติ เงื่อนไข ท่านสมบัติ/ประกาศนียบัตร ข้อมูลสัญญาและคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ประวัติคู่ค้าทางธุรกิจ บันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย/คำถาม/ข้อร้องเรียน/คำสั่ง การบันทึกเวลาทำงาน และบันทึกการฝึกอบรมและใบจบการศึกษา ป้ายทะเบียนรถ ข้อมูลการประกันภัย
 • ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย เช่น ใบแจ้งยอดธนาคาร รายละเอียดการชำระเงิน ธุรกรรมการเงิน การเรียกค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต
 • ข้อมูลการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บรวบรวมผ่านระบบสื่อสาร แอปพลิเคชันและเว็บเบราว์เซอร์ (ซึ่งผู้รับเหมาสามารถเข้าถึงได้หรือได้รับผลกระทบจากระบบหรือแอปพลิเคชันดังกล่าว และปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้) เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (การเข้าถึงระบบ ไอที และอินเทอร์เน็ต การใช้งาน) ตัวระบุอุปกรณ์ (รหัสอุปกรณ์มือถือ รหัสเครื่องพีซี) การลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบ ที่อยู่ไอพี ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและไฟล์บันทึก รหัสการวิเคราะห์ นามแฝง/ลายเซ็นดิจิทัล เวลาและ URL การค้นหา การลงทะเบียนเว็บไซต์และการบันทึกข้อมูลคุกกี้ (เช่น การบันทึกผ่านระบบเสียง/บันทึกการโทร การบันทึกผ่าน Skype)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่ท่านหรือบุคคลอื่น (เช่น เพื่อนร่วมงาน) อาจลงทะเบียนข้อมูลเหล่านี้ไว้บนระบบหรือในระบบ โปรแกรมและแอปพลิเคชัน เช่น เอกสารทางธุรกิจซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น แบบสอบถาม คำถาม ข้อร้องเรียน คำสั่งและบันทึกที่เกี่ยวข้อง อีเมล์ รายงาน สัญญา การนำเสนอ รายงานการประชุม ผลงาน)
 • ภาพถ่าย รูปภาพ และ/หรือวิดีโอ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ้างถึงนี้จะถูกรวบรวมและประมวลผลตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยและตามการมอบหมายงาน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษ เช่น ข้อมูลการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเดินทาง (กรุ๊ปเลือด ประวัติการรักษา อาการแพ้)
 • ข้อมูลการตัดสินบทลงโทษและความผิดทางอาญา เช่น ข้อมูลประวัติอาชญากรรมเพื่อใช้ตรวจคัดกรองประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลจากแหล่งสาธารณะที่เข้าถึงได้หรือส่งโดยบุคคลที่สาม (เช่น หน่วยงานด้านเครดิต) อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะถูกนำไปปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้แก่ ข้อมูลที่โอนไปยัง Hitachi Energy โดยนายจ้างหรือบริษัทที่ท่านได้รับมอบหมายให้กับ Hitachi Energy ข้อมูลทะเบียนการค้า ข้อมูลความน่าเชื่อถือ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานมีเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การจัดการทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานและบริการภายใต้การมอบหมายงาน/ใบแจ้งงานไปยัง  Hitachi Energy  โดยตรง รวมถึงการบริหารองค์กรและบุคคล การจัดการชั่วโมงการทำงาน การปรับปรุงและการดูแลพนักงานให้มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์กำลังคน การรายงานและการวางแผนภายในองค์กร
 • การจัดการซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการด้านการจัดซื้อ การขนส่ง และห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การติดต่อประสานงาน การประมูล การมีส่วนร่วม การประมวลคำสั่งซื้อ กระบวนการและการจัดการคำสั่งซื้อ การบริหารและการจัดการซัพพลายเออร์ ผู้ขาย ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ รวมถึงการพูดคุยและติดต่อ การประมวลผลและการจัดการระบบคลังสินค้าตามคำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ และการจัดการสัญญาเมื่อครบกำหนด
 • การโยกย้ายพนักงานจากบริษัทในเครือและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
 • การฝึกอบรมผู้รับเหมา
 • โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยภายใน
 • การจัดการค่าใช้จ่ายและการเดินทาง การจัดระเบียบการเดินทางเพื่อธุรกิจ การติดตามผู้เดินทางเพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ความปลอดภัยสำหรับการเดินทาง การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย งานอาสาช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน การจัดการประกันภัย
 • บริการด้านการเงินและบัญชีร่วม ซึ่งได้จัดทำบันทึกเพื่อรายงาน การสั่งจ่ายเงินสดและซื้อเพื่อรับบริการ
 • การใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานและผลิตภัณฑ์ และเพื่อใช้อ้างอิงทางเอกสาร เช่น ใบเบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ ใบรายงาน
 • การปรับโครงสร้างองค์กร การสรรหาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หน่วยธุรกิจ และบริษัทต่างๆ
 • การเฝ้าติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายองค์กรของ Hitachi Energy เงื่อนไขของสัญญาและข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • การตรวจสอบ ทบทวน และพิจารณาบังคับใช้กฎระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแล
 • การดูแลรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ ระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์และข้อมูล การป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามความปลอดภัย การฉ้อโกงหรือการกระทำทางอาญาหรือการกระทำที่เป็นอันตรายอื่นๆ และการสร้างธุรกิจให้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง และ
 • การจัดการทรัพยากรไอทีและ การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสำรองข้อมูล การช่วยเหลือในระบบข้อมูล การบริการเพื่อจัดการแอปพลิเคชัน การช่วยเหลือผู้ใช้ปลายทาง การทดสอบ การบำรุงรักษา การรักษาความปลอดภัย (การตอบสนองต่อเหตุการณ์ การจัดการความเสี่ยง ภาวะเสี่ยงและการละเมิด) การจัดการข้อมูลหลักและข้อมูลที่ทำงาน ได้แก่ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมทั้งความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เราต้องการเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น การปรับปรุงบริการและการทดสอบระบบไอที เราจะใช้ข้อมูลการเปิดเผยชื่อในทางสถิติให้น้อยที่สุด โดยข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านหรือระบุปัจเจกบุคคลทั้งในทางตรง (ทางอ้อม) ได้อีกต่อไป

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับเหมาในทางกฏหมาย ไดแก่

 • เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขในสัญญาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการมอบหมายงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการก่อนการทำสัญญา
 • ในบางกรณีเราอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากมิใช่ผลประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่:

  - การดำเนินการ การจัดการ การพัฒนา และการส่งเสริมธุรกิจในความหมายกว้างๆ ที่สามารถเป็นไปได้นั้น ได่แก่ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ การปฏิบัติตามข้อตกลงและการจัดการคำสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ กระบวนการและระบบจัดการคลังสินค้าตามคำสั่งซื้อ การจัดการท่านภาพและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวกรองทางการตลาด การลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับโครงสร้างองค์กร การจัดหาและการส่งเสริมการขาย แผนกทางธุรกิจและบริษัท

  - ติดตาม ตรวจสอบและปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานและข้อกำหนดและนโยบายภายในของ Hitachi Energy

  - ป้องกันการฉ้อโกงและการกระทำทางอาญา ทั้งในการสอบสวนจากการปฏิบัติดังกล่าว การใช้ทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์และบริการของ Hitachi Energy ในทางที่ผิด โดยให้เป็นไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมในด้านความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลอย่างเคร่งครัด และ

  - การส่งข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่ม Hitachi Energy เพื่อการบริหารภายในองค์กรตามความจำเป็นที่เหมาะสม เช่น เพื่อการให้บริการจากศูนย์กลาง

 • ในบางกรณี เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อผูกมัดและข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น เงื่อนไขด้านภาษีหรือคดีความ ภาระข้อผูกพันในการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ระยะเวลาจัดเก็บหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของกฎหมายตามมาตรการรัฐหรือตุลาการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบพยาน ดำเนินคดี หรือบังคับใช้กฎหมายแพ่ง

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษ เราจะดำเนินการตามการบังคับใช้ในทางกฎหมายเท่านั้น และ

 • จะต้องได้รับความยินยอมโดยสมัครใจจากท่านในการกระทำนั้นๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ
 • ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้ง ดำเนินการ และต่อสู้คดีในทางกฎหมาย

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินบทลงโทษทางอาญาและความผิดทางอาญา เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย (ท้องถิ่น) ที่ได้รับอนุญาตให้บังคับใช้เท่านั้น

เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สมัครในด้านที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการจ้างงานที่ Hitachi Energy เท่านั้น ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ลักษณะการนำข้อมูลมาใช้ และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมจะแตกต่างกันไปตามประเทศที่ท่านสมัครงาน โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะนำมาใช้เพื่อประกอบการสมัครงาน ได้แก่ ข้อมูลการติดต่อ ประวัติการสมัครงานโดยย่อ เอกสารระบุตัวตน ใบจบการศึกษา ประวัติการทำงาน ข้อมูลการจ้างงานและเอกสารอ้างอิง

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพิจารณาด้านทักษะ ประสบการณ์ และการศึกษาให้เหมาะสมกับหน้าที่การทำงานในบริษัท Hitachi Energy ข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้จัดการในส่วนของการจ้างงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านการสรรหาบุคลากรเพื่อใช้ตัดสินใจว่าจะเชิญท่านเข้าสัมภาษณ์งานได้หรือไม่ ทาง Hitachi Energy อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อท่านเข้ามาสัมภาษณ์ (หรือเหตุการณ์ใกล้เคียง) การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ หมายความรวมถึงข้อมูลบันทึกการสัมภาษณ์ ผลการประเมิน ผลตอบรับและรายละเอียดข้อเสนอเข้าทำงาน

ในกระบวนการรับสมัครของเรานั้น รวมถึงขั้นตอนการสมัครงานและการรับเข้าของพนังงาน โดยเราจะยังมีการรวบรวมข้อมูลเฉพาะบุคคลจากผู้สมัครตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการทำงานในอนาคตของผู้สมัครที่ Hitachi Energy หรือการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการจ้างงานสำหรับผู้สมัครในอนาคต หรือเป็นความยินยอมโดยสมัครใจของปัจเจกบุคคล ซึ่งการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทุพพลภาพของผู้พิการแต่ละบุคคลเพื่อใช้วิเคราะห์หาความหลากหลายของพนักงาน เพราะเมื่อเริ่มต้นการทำงานแล้วนั้น การจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับความทุพพลภาพของแต่ละบุคคลจะถูกนำไปใช้เพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานให้กับผู้สมัครที่พิการทุพพลภาพตามความเหมาะสม นอกจากนี้ เราจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับผู้สมัครบางรายเพื่อนำไปประเมินท่านสมบัติการทำงานร่วมกับ Hitachi Energy หรือสำหรับลูกค้าของ Hitachi Energy ในบางประเทศ เราจะขอให้ผู้สมัครให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ (เช่น ข้อมูลด้านเชื้อชาติและชาติพันธุ์) วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบหาข้อมูลทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย แม้ว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความสมัครใจทั้งหมด แต่ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวโดยสมัครใจ เราอาจขอทำการประเมินเกณฑ์ในข้อมูลดังกล่าวโดยใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อใช้สรุปสัญญาจ้างและการเตรียมความพร้อมของพนักงาน เช่น หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลต่างๆ (เช่น ข้อมูลด้านภาษี สัญชาติ ประกันสังคม หรือหมายเลขประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านตามข้อกำหนดในแตละประเทศและบทบาทหน้าที่) รวมทั้ง ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ( เช่น ชื่อคู่สมรส/คู่ครอง บุตร ฯลฯ); ลายเซ็น; ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลการประกันภัย หมายเลขใบขับขี่ แบบบันทึกการฝึกอบรม ขนาดเสื้อผ้าและขนาดรองเท้าถ้าจำเป็น

ทาง Hitachi Energy จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้สมัคร ("ท่าน") ตามประเทศที่ท่านสมัครไว้ดังต่อไปนี้:

 • เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง – ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อสมัครงานผ่านเว็บไซต์สมัครงานของ Hitachi Energy โดยตรง
 • เก็บข้อมูลจากบริษัทจัดหางาน – ตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัทจัดหางานซึ่งมีข้อมูลของท่านได้ติดต่อเรามาเพื่อแนะนำท่านว่าเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพ
 • เก็บข้อมูลผ่านแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เปิดเผยสาธารณะ – ตัวอย่างเช่น โปรไฟล์การทำงานที่ท่านโพสต์ทางออนไลน์ (เช่น ข้อมูลบนเว็บไซต์ของนายจ้างปัจจุบัน หรือบนเว็บไซต์เครือข่าย เช่น LinkedIn)
 • เก็บข้อมูลจากการรับรองและอ้างอิง – ตัวอย่างเช่น ท่านได้รับการรับรองจากอดีตลูกจ้างหรือนายจ้าง หรือจากผู้รับรองที่ท่านระบุอ้างอิงไว้
 • เก็บข้อมูลจากผลการประเมินหรือการตรวจสอบประวัติ

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • การประเมินใบสมัครโดยพิจารณาจากประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Hitachi Energy เพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดในตำแหน่งงานที่เปิดรับ โดย Hitachi Energy จะต้องทำการประเมินและสัมภาษณ์ผู้สมัครตามความสนใจจากการสมัครงานของผู้สมัครให้ใกล้เคียงมากที่สุด
 • การสมัครงานในตำแหน่งเฉพาะด้านที่ Hitachi Energy หรือที่ Hitachi โดยทางเราจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามมาตรการก่อนการทำสัญญาจ้างงานและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เพื่อใช้ดำเนินการก่อนทำสัญญาจ้างงาน)
 • การรับสมัครงานที่ทาง Hitachi Energy หรือ Hitachi คาดว่าจะรับสมัคร โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้สมัคร
 • การรวบรวมผู้มีความสามารถ ซึ่งเราจะจัดสรรผู้สมัครให้อยู่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและเรียกผู้สมัครหากมีงานที่เหมาะสมตรงกับท่านสมบัติ โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้สมัคร
 • การตกลงสัญญาจ้าง – การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างและข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น การยืนยันว่าท่านจะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับภายในบริษัทและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน การออกสัญญาจ้างและการลงนามในสัญญาจ้าง รวมทั้งเอกสารการจ้างงานต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีที่จำเป็นต้องมีในระบบข้อมูลของเรา การอนุญาตให้ท่านเข้าถึง Hitachi Energy การแจ้งต่อหน่วยงานรัฐ การจัดหาชุดทำงานและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น และการปฐมนิเทศตามความเหมาะสมเพื่อให้ท่านทราบอุปกรณ์เครื่องมือ การฝึกอบรมและการให้ข้อมูลที่จำเป็นในตำแหน่งงานที่ท่านได้รับคัดเลือก

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครในทางกฎหมาย คือ:

 • ความยินยอมโดยสมัครใจของผู้สมัคร
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดึงความสนใจ สรรหาและจัดหาผู้มีความสามารถ
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลและจัดการใบสมัครต่อบทบาทและหน้าที่ที่ Hitachi Energy รวมถึงการคัดกรองและการคัดเลือกผู้สมัคร
 •  ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการว่าจ้างและเตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัครโดยยื่นข้อเสนอให้กับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบคัดกรองก่อนการจ้างงาน
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการทางเว็บไซต์สมัครงาน (รวมทั้ง การวิเคราะห์ทางสถิติ)
 • การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือกฏระเบียบข้อบังคับ (ดำเนินการตรวจสอบประวัติเพื่อรับประกันว่าผู้สมัครมีสิทธิ์เข้าทำงานได้)

เมื่อท่านว่าจ้างเราในการจัดหาสินค้าและบริการให้กับท่าน เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจด้านการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น

ในบริบทของการให้บริการแก่ลูกค้า ทาง Hitachi Energy จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าของเราโดยตรงร่วมด้วย (เช่น พนักงาน ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ของลูกค้า) ดูเพิ่มเติมได้ที่ "บุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า"

ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราเก็บรวบรวมและนำมาใช้เพื่อให้บริการนั้นเป็นการได้มาโดยสมัครใจของ (หรือเราเก็บรวบรวมจากแหล่งบุคคลที่สามตามคำขอของ) ลูกค้าของเรา ด้วยเหตุนี้ หากท่านเป็นลูกค้าของ Hitachi Energy แล้วนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมและนำมาใช้ โดยทั่วไป ได้แก่:

 • ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ บริษัทที่ทำงาน ตำแหน่งงาน และความเกี่ยวข้องของท่านกับบริษัท
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลที่สาม ซึ่งท่านให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับบริการ

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้:

 • เพื่อให้บริการแก่ท่าน
 • เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทและการดูแลท่านตามสัญญา
 • เพื่อการบัญชีและภาษี
 • เพื่อการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ
 • เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • เพื่อจัดตั้ง ใช้สิทธิ์ หรือต่อสู้ตามกฎหมาย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางประวัติและสถิติการบริการ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าในทางกฎหมาย คือ

 • การปฏิบัติตามข้อสัญญา
 • การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับ
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการจัดหาสินค้าและบริการให้กับท่าน รวมถึง การให้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและหนี้สินในการบริการต่างๆ โดยทันที
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการปกป้อง Hitachi Energy ทางด้านการเงินจากการกระทำทางอาญาโดยไม่เจตนา หรือการช่วยเหลือจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการฉ้อโกงต่าง ๆ (เช่น การก่อการร้าย)

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากซัพพลายเออร์ (รวมถึง ผู้รับเหมาช่วงและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาของเราเอง) ทั้งนี้ เพื่อจัดการความสัมพันธ์และสัญญา รวมทั้งเพื่อรับบริการจากซัพพลายเออร์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการโดยทั่วไปจะจำกัดเฉพาะข้อมูลติดต่อ (ได้แก่ ชื่อ ชื่อนายจ้าง โทรศัพท์ อีเมล์ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ) และข้อมูลทางการเงิน (ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน)

ก่อนการรับซัพพลายเออร์รายใหม่ ทางเราจะทำการเฟ้นหาซัพพลายเออร์ตามกรอบข้อกำหนดทั้งในด้านความซื่อสัตย์ และความเสี่ยงต่างๆ เช่น การต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต การตรวจสอบทาสยุคสมัยใหม่ การตรวจสอบสื่อที่ไม่พึงประสงค์ บุคคลที่มีสภาพทางการเมือง (PEP) การค้นหาและ/หรือการตรวจสอบรายชื่อเฝ้าระวัง

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของซัพพลายเออร์ในทางกฎหมาย คือ

 • การปฏิบัติตามข้อสัญญา
 • การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับ
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการจัดการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย และเพื่อรวบรวมหนี้ค้างและชำระคืนให้แก่ Hitachi Energy

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการปกป้อง Hitachi Energy ทางด้านการเงินจากการกระทำทางอาญาโดยไม่เจตนา หรือการช่วยเหลือจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการฉ้อโกงต่าง ๆ (เช่น การก่อการร้าย)

หากท่านต้องการเข้ามาติดต่อสำนักงาน โรงงาน หรือคลังสินค้าของ Hitachi Energy ทางเราจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถมอบสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ท่านได้ตรงเป้าหมาย (เช่น การเข้าอาคารและห้องประชุม หรือการเข้าถึง Wi-Fi) และเพื่อเป็นการควบคุมการเข้าออกอาคาร รวมทั้งรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน บุคลากร สินค้า และข้อมูลที่อาจเป็นความลับ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องการเก็บรวบรวม โดยทั่วไปจะจำกัดไว้เฉพาะชื่อ ข้อมูลการติดต่อ สถานที่ตั้ง และเวลาที่ท่านเข้าออกอาคาร

บันทึกการเข้าออกและบัตรของผู้มาติดต่อ
เรากำหนดให้ผู้มาติดต่อสำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้าของเราลงชื่อไว้ที่แผนกต้อนรับ ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลของผู้มาติดต่อไว้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ผู้มาติดต่อเข้าอาคารจะได้รับบัตรชั่วคราวเพื่อใช้เข้าออกอาคาร บันทึกของผู้มาติดต่อจะถูกนำมาตรวจสอบการส่งคืนบัตรเข้าออกอาคาร ตรวจหาเหตุการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยและในกรณีฉุกเฉิน (เช่น การอพยพผู้คนออกจากสำนักงาน)

ระบบ Wi-Fi
ทางเราจะตรวจสอบและบันทึกการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย Wi-Fi ของเรา ซึ่งจะมองเห็นข้อมูลการใช้เครือข่ายของผู้ใช้ได้อย่างจำกัด อย่างไรก็ตาม ทางเราจะต้องตรวจสอบเพื่อให้ทราบข้อมูลจากต้นทางและปลายทางหรือตรวจสอบหาผู้ใช้ที่กำลังเชื่อมต่อจากที่ใดไปยังที่ใดบ้าง

กล้องวงจรปิด
Hitachi Energy ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังได้ตามที่กฎหมายกำหนด ภาพจากกล้องวงจรปิดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เมื่อจำเป็นเท่านั้น (เช่น เพื่อใช้ดูเหตุการณ์) เราได้รับอนุญาตให้เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดตามการบังคับใช้ด้วยกฎหมาย นอกจากนี้เรายังสามารถเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดให้กับบริษัทประกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว การบันทึกจากกล้องวงจรปิดจะถูกลบหรืออัดทับโดยอัตโนมัติในเวลาไม่นาน เว้นแต่จะพบปัญหาที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

การตรวจสุขภาพ/ตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับผู้มาติดต่อ
เราขอให้ผู้มาติดต่อสำนักงาน โรงงานและคลังสินค้าของเราทุกคนให้ข้อมูลด้านสุขภาพและการเดินทางแก่เราเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่อทุกคน นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย ข้อมูลที่ทางเราจะสอบถาม คือ ท่านมีอาการที่อาจเกิดจากโรคโควิด-19 หรือไม่ (มีไข้ ไอ หายใจลำบาก หรือปัญหาระบบกับทางเดินหายใจอื่นๆ หรือไม่) ท่านเคยไปสถานที่ต่างๆ ตามรายชื่อประเทศเฝ้าระวังของ Hitachi Energy หรือไม่ และท่านเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่พบติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่

หากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในสถานประกอบการของเรา เราจะทำลายเอกสารจากการทำแบบสอบถามของท่านทันที (อย่างช้าที่สุดไม่เกินสิ้นสุดของวันที่ท่านเข้ามาติดต่อ) หากท่านเป็นผู้มาติดต่อด้านนอกและท่านตอบว่าไม่ในทุกคำถาม เราอาจเก็บแบบสอบถามของท่านไว้เป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อใช้พิสูจน์ว่าทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสำนักงานได้รับการคัดกรองอย่างจริงจัง

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ามาติดต่อภายในอาคารในทางกฎหมาย คือ

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการปกป้องสำนักงาน โรงงานและคลังสินค้า บุคลากร สินค้า และข้อมูลที่เป็นความลับ
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการป้องกันและตรวจจับอาชญากรรม การจัดตั้ง ดำเนินการและต่อสู้คดีในทางกฎหมาย

ข้อกำหนดทางกฎหมายด้านข้อมูลการตรวจสุขภาพ/ข้อมูลโควิด-19 ที่เรายึดถือปฏิบัติ คือ:

 • เพื่อเป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะนายจ้างนั้นเพื่อปกป้องและรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
 • เพื่อประโยชน์ของประชาชนในด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันอันตรายต่อสุขภาพระหว่างประเทศที่เกิดร้ายแรง หรือการประกันท่านภาพและความปลอดภัยในบริการสุขภาพตามมาตรฐานระดับสูง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์และช่องทางดิจิทัลอื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'เว็บไซต์ของเรา') แบ่งออกได้หลายประเภท

ข้อมูลที่ท่านยินยอมโดยสมัครใจ

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยสมัครใจผ่านเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อติดต่อเรา สมัครรับจดหมายข่าว สมัครรับสื่อและข้อมูลทางการตลาด การเข้าร่วมสำรวจความคิดเห็น หรือการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ข้อมูลจัดเก็บและรวบรวมจากท่านมีดังนี้:

 • ชื่อ
 • ตำแหน่งงาน ระดับหรือบทบาทและหน้าที่
 • การศึกษา
 • บริษัทหรือองค์กร
 • ข้อมูลบริษัท
 • ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลประชากร เช่น อุตสาหกรรม ประเทศ รหัสไปรษณีย์ ความชอบและความสนใจ
 • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าหรือการวิจัยที่ใกล้เคียงกัน
 • ข้อมูลที่บันทึกผ่านแบบฟอร์ม เช่น ข้อจำกัดด้านอาหาร ข้อมูลโรงแรมและเที่ยวบิน สถานะการลงทะเบียน/การเข้าร่วม การเข้าสัมภาษณ์สื่อ ประสบการณ์งานก่อนหน้า และเพศ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าและบริการให้กับท่าน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านสมัครใจเปิดเผยกับเรา

เราไม่มีเจตนาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เว้นแต่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่เราโดยสมัครใจ ทางเว็บไซต์มีกล่องข้อความให้ท่านเลือกป้อนข้อมูลได้อย่างอิสระ ทางเราไม่ประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนแก่เรา หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวนี้ ท่านรับทราบว่า ท่านยินยอมให้เราจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวโดยสมัครใจ

หากท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้ในระบบ CRM ของเรา ถ้าหากท่านเลือกไม่รับสื่อหรือข้อมูลข่าวสารจากเรา ข้อมูลการติดต่อพื้นฐานของท่านจะยังคงจัดเก็บตามที่เลือกไว้เช่นเดียวกัน

ข้อมูลที่เราจัดเก็บอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ที่อยู่ไอพี รหัสพิกเซล ประเภทอุปกรณ์ หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ที่ตั้งตามภูมิศาสตร์  (เช่น ที่ตั้งประเทศหรือเมือง) และข้อมูลทางเทคนิคด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ เรายังจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในวิธีการที่อุปกรณ์เลือกโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าเพจ, ชื่อ URL ปัจจุบัน, เวลาเข้าเว็บไซต์และลิงก์ที่คลิก การรวบรวมข้อมูลนี้ช่วยให้เราเข้าใจผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้นว่ามาจากไหนและเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ที่พวกเขาสนใจ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภายในของเราและจะใช้เพื่อปรับปรุงท่านภาพและความเกี่ยวข้องของเว็บไซต์กับผู้เยี่ยมชม ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมโดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่ใกล้เคียงกัน ข้อมูลอธิบายการประกาศคุกกี้เพิ่มเติม

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics และ Adobe Analytics เพื่อแสดงผลรายงาน ภาพ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมการประกาศความเป็นส่วนตัว และคลิก ที่นี่  เพื่อดูหลักการเพิ่มเติมที่ Google Adobe Privacy Center

เว็บไซต์ของเราใช้ปลั๊กอินทางโซเชียลมีเดีย

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ

 • เพื่อบริหารและจัดการเว็บไซต์ รวมทั้งเพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้และการป้องกันการเข้าถึงพื้นที่จำกัดในเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เพื่อเพิ่มประสบการณ์การท่องเว็บด้วยการแสดงเนื้อหา (รวมถึง โฆษณาที่ตรงเป้าหมาย) ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจมากกว่า
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อวัดปริมาณการเข้ามาท่องเว็บไซต์ของเราจากผู้ใช้
 • เพื่อดูข้อมูลของบริษัท องค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานที่ท่านทำงานให้หรือที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง
 • เพื่อพัฒนาธุรกิจและบริการ
 • เพื่อการสื่อสารการตลาด
 • เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์)
 • เพื่อเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมสนใจข้อมูลและฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ประเภทใด
 • เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน
 • เพื่อทบทวนท่านภาพและการบริหารความเสี่ยง
 • เพื่อให้จัดกิจกรรมต่างๆ ของเราให้ดีขึ้น
 • เพื่อให้ทีมจัดกิจกรรมประสานงานด้านแคมเปญ ส่งอีเมล์และแจ้งเตือนกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและสัมมนาทางเว็บไซต์ได้
 • เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาและติดต่อลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย
 • เพื่อให้บริการและส่งข้อมูลถึงท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ข้ออื่นๆ ตามที่ให้ข้อมูลแก่ Hitachi Energy ไว้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในทางกฎหมาย คือ:

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการส่งข้อมูลและบริการให้กับท่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ และประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน
 • ความยินยอมโดยสมัครใจของผู้เข้าเว็บไซต์

ในการเข้าชมเว็บไซต์และช่องทางดิจิทัลต่างๆ ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ผ่านการตั้งค่าคุกกี้ ท่านสามารถปรับการตั้งค่าควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ได้ กรุณาอ่าน ประกาศข้อมูลคุกกี้ เพิ่มเติม

Hitachi Energy ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศพื้นฐาน รวมทั้งการใช้งานอีเมล์ ตัวอย่างของเครื่องมือดังกล่าว ได้แก่

 • ระบบสแกนอีเมล์เข้าไปยังผู้รับอีเมล์ของ Hitachi Energy เพื่อหาสิ่งที่แนบมาและ URL ที่น่าสงสัย ซึ่งเพื่อเป็นการป้องกันการโจมตีของมัลแวร์
 • เครื่องมือตรวจจับปลายทางเพื่อใช้ตรวจจับภัยและการโจมตีที่ประสงค์ร้าย
 • เครื่องมือใช้บล็อกเนื้อหาหรือเว็บไซต์

หากท่านส่งอีเมล์ไปหาผู้รับอีเมล์ที่อยู่ใน Hitachi Energy อีเมล์ของท่านจะถูกสแกนด้วยเครื่องมือที่ Hitachi Energy สร้างมาเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านไอทีขั้นพื้นฐาน ซึ่งนอกจากผู้รับอีเมล์ เนื้อหาของท่านอาจถูกเปิดอ่านโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก Hitachi Energy

เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ติดต่อกับ Hitachi Energy ทางอีเมล์

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการรั่วไหลของข้อมูล
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการวิเคราะห์ปริมาณการใช้อีเมล์

เมื่อท่านโทรหา Hitachi Energy เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเท่านั้นที่จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราและจะถูกส่งไปยังผู้รับสายทางโทรศัพท์และทางอีเมล์ จะไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับการบันทึกทางเทคนิคและการบันทึกรายงานอาจถูกจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัท Microsoft จะเป็นผู้ให้บริการข้อความเสียงสำหรับ Hitachi Energy ซึ่งเมื่อท่านโทรหาบุคลากรใน Hitachi Energy และฝากข้อความเสียงไว้ ข้อความเสียงและข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Azure ทั่วโลก และจะถูกส่งไปยังผู้รับที่ท่านโทรหาเป็นคลิปเสียง MP3 ผ่านอีเมล์ โดยทาง Microsoft จะไม่เก็บบันทึกการโทรของท่านกับฝ่ายบุคคลที่ Hitachi Energy

เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ติดต่อกับ Hitachi Energy ผ่านทางโทรศัพท์และข้อความเสียง:

·         ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรักษาเครือข่ายการสื่อสาร

Hitachi Energy ถือว่าข้อมูลของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Hitachi Energy เป็นเรื่องส่วนบุคคล จึงควรเก็บเป็นความลับแม้จะไม่มีการระบุตัวตนหรือเปิดเผยชื่อก็ตาม การรายงานการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมผิดกฎหมายซึ่งเป็นการละเมิดมาตรฐานวิชาชีพที่ไม่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณของ Hitachi Energy และ/หรือในหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ นั้นมีช่องทางการรายงานดังต่อไปนี้:

- ผ่านช่องทาง เว็บพอร์ทัลและสายด่วนจริยธรรม

- (เฉพาะพนักงาน): ส่งอีเมล์ไปที่สำนักงานสืบสวนพิเศษ [email protected] ; หรือ

- ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานสืบสวนพิเศษตามที่อยู่นี้: George Hintzenweg 81 - 3068 AX Rotterdam, The Netherlands

เว็บพอร์ทัลและสายด่วนจริยธรรมประกอบด้วยการ การประกาศความเป็นส่วนตัวและคำยินยอม ซึ่งอธิบายแนวทางการปฏบัติของ Hitachi Energy ไว้ เราจะสนับสนุนและช่วยเหลือบุคคลที่ใช้เว็บพอร์ทัลจริยธรรมและสายด่วนจริยธรรมตามการอ้างถึงในประกาศความเป็นส่วนตัวและแบบฟอร์มการยินยอมนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ สำหรับการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยแสดงเจตนาในแง่ทางกฎหมายเท่านั้น ประเภทการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้:

เราขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ภาพรวมของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด เปิดดูได้ ที่นี่.

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด เป็นนิติบุคคลภายในกลุ่มบริษัทฮิตาชิ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานอื่นๆ ในเครือบริษัทฮิตาชิ ภาพรวมของกลุ่มบริษัทฮิตาชิ เปิดดูได้ ที่นี่.

เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการรวบรวมนี้ให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมทั้ง บริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตร) ซึ่งได้รับการว่าจ้างมาให้บริการและส่งเสริมการทำงานภายในบริษัทของเรา ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ผู้ให้บริการเพื่อการจัดเตรียม (ก) เอกสารสำนักงานทั่วไป ได้แก่ การพิมพ์งาน การออกเอกสาร การจัดการและการจัดเก็บเอกสาร และบริการงานแปล (ข) บริการงานบัญชี การเงิน และการเรียกเก็บเงิน (ค) หน้าที่การทำงานระบบไอที ได้แก่ การจัดการระบบและการรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ แอปพลิเคชันทางธุรกิจ ข้อความเสียง และการจำลองระบบเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ/การฟื้นฟูจากภัยพิบัติ (ง) หน้าที่ของทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ให้บริการจ่ายเงินเดือนและชำระเงิน บริการฝึกอบรม จัดหางาน (จ) การตรวจสอบปัญหา การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบท่านภาพ และ (ฉ) ตัวแทนการขายบุคคลที่สาม โดยถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะใช้บริการจากบุคคลที่สาม ซึ่งต้องมีหน้าที่รักษาระดับการป้องกันข้อมูล ความปลอดภัย และเก็บความลับในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเขตอำนาจศาลซึ่งได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่แรก

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับข้อมูลจากการเปิดเผยข้อมูลได้แก่
 

 • บริษัทที่ปรึกษาชำนาญการ เช่น สำนักงานกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านภาษี หรือผู้สอบบัญชี
 • บริษัทประกัน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 • ธนาคาร
 • หน่วยงานกำกับดูแล
 • ภาษีและศุลกากร
 • หน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐานทางวิชาชีพ
 • ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานจดทะเบียน
 • สำนักจดทะเบียนกรรมการบริษัทและการถือหุ้น
 • ผู้ให้บริการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล
 • หน่วยงานอ้างอิงเครดิต
 • หน่วยงานฟื้นฟูการล้มละลายหรือเจ้าหนี้
 • ตัวแทนท่องเที่ยว
 • ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวมจะถูกถ่ายโอนออกไปเนื่องจากกรณีต่างๆ เช่น การซื้อขายบริษัท การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกัน ผู้ซื้อหรือผู้สืบทอดกิจการ Hitachi Energy อาจยังคงใช้ข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในประกาศนี้ โดยยินยอมปฏิบัติตามหรือมีภาระผูกพันตามข้อตกลงอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานและเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่ประกาศนี้ หรือเว้นแต่จะยินยอมเป็นอย่างอื่น

ทาง Hitachi Energy จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยข้อบังคับทางกฎหมายในบางกรณี รวมถึงการเปิดเผยในสถานการณ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับที่ใช้กับ Hitachi Energy หรือข้อปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานรัฐบาล มาตรการควบคุมการส่งออก หรือความจำเป็นด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย ในกรณีดังกล่าว Hitachi Energy จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นและจะตอบสนองต่อคำขอให้เปิดเผยข้อมูลตามที่อนุญาตได้เท่านั้น

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะใช้มาตรการการจัดการในทางเทคนิคและเชิงบริหารจัดการในองค์กรอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากท่าน มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เราใช้นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการรวบรวมเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจในแง่กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำไปดำเนินธุรกรรมต่างๆ (เช่น เพื่อให้บริการในกรณีที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย ด้านภาษี หรือด้านบัญชี)

หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบังคับใช้ในทางธุรกิจด้านกฏหมายอย่างต่อเนื่อง เราจะลบข้อมูลหรือจะไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นๆ หรือหากกระทำการเช่นนี้ไม่ได้ (ยกตัวอย่าง เช่น เหตุผลเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บไว้ในคลังเก็บข้อมูลสำรอง) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย โดยจะจัดแยกออกจากการประมวลผลใดๆจนกว่าจะสามารถลบข้อมูลได้

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ [email protected]

ประเทศที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

หน่วยงาน Hitachi Energy และผู้ให้บริการบุคคลที่สามเปิดดำเนินการอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราชอาณาจักร และทุกประเทศทั่วโลก หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกประมวลผลในประเทศต่างๆ โดยแต่ละประเทศอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากกฎหมายในประเทศของท่าน ภาพรวมสถานที่ตั้งของ Hitachi Energy ทั่วโลก เปิดดูได้ ที่นี่

 

หากมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ จะมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังดำเนินการอยู่นั้นได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการประกาศความเป็นส่วนตัว รวมทั้ง มาตรการป้องกันในกรณีที่ผู้ให้บริการและพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สามเป็นผู้ประมวลผลระหว่างประเทศ มาตรการป้องกันที่เราได้ดำเนินการนั้นรวมถึงการปรับใช้ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังศูนย์ Hitachi Energy ของเราที่ถูกจัดตั้งขึ้นนอกเขตกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป (EEA) โดยกำหนดให้หน่วยงานของเราที่ไม่ใช่ EEA นั้นปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป

 

ผู้ให้บริการและพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สามจะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมในแบบเดียวกันนี้ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามนอกเขต EEA นั้นเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการตัดสินใจเพื่อการคุ้มครองข้อมูลโดยคณะกรรมาธิการยุโรป หรือดำเนินการตามข้อสัญญามาตรฐานการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ [email protected]

การปรับปรุงข้อมูลการประกาศความเป็นส่วนตัว

การประกาศความเป็นส่วนตัวจะมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านกฎหมาย ด้านเทคนิคและ/หรือด้านพัฒนาธุรกิจ โดยหากมีข้อเปลี่ยนแปลงในการประกาศความเป็นส่วนตัวที่สำคัญด้านกฎหมายความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องใดๆ นั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนทุกครั้ง

ตรวจสอบวันปรับปรุงข้อมูลล่าสุดของการประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้จาก "การปรับปรุงล่าสุด" ซึ่งแสดงอยู่ส่วนท้ายของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ปรับปรุงล่าสุด: 13 ตุลาคม 2564