Choose your region and language

Go

Menu

Privacy Notice

Gizliliğiniz ve güveniniz bizim için
önemlidir

Bu Gizlilik Bildirimi, Hitachi Energy Ltd ve bağlı grup şirketlerinin (“Hitachi Energy”, “biz”, “bizim”, “bizlerin” olarak geçer) kişisel verilerinizi nasıl topladığını, kullandığını ve paylaştığını açıklar. 

Biz kimiz ve bize nasıl ulaşırsınız?

Hitachi Energy Ltd, Brown-Boveri-Strasse 5, 8050 Zurich, Switzerland adresinde tescilli ofisi bulunan, Zürih Kantonu Ticaret Siciline CHE-339.599.331 sicil numarası ilekayıtlı, İsviçre kanunları çerçevesinde kurulmuş bir şirkettir.

Buna ek olarak Hitachi Energy Ltd’ye bağlı grup şirketleri, dünya genelinde ofisleri bulunan çok sayıda tüzel kişiden meydana gelir.

Gizlilik Bildirimimiz ile ilgili herhangi bir sorunuz, endişeniz, yorumunuz veya şikâyetiniz varsa, lütfen bu adresten Veri Koruma Görevlimize ve ekibimize ulaşın: [email protected]. Geçerli veri koruma kanunu kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, lütfen buradaki ilgili formu doldurun.

Haklarınız

Veri koruma ve/veya tüketici yasaları kapsamında kişisel verilerinize dair belirli koşullar altında sahip olduğunuz birtakım haklarınız mevcuttur. Haklarınıza saygı duymak politikamızdır; yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve hızla hareket edeceğiz. Lütfen bu hakların bazılarının, verilerinizi işlemeye devam etmek için üstün bir menfaatimiz veya yasal yükümlülüğümüz olduğu ya da birtakım yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için bu verilere ihtiyaç duyulduğu durumlarda sınırlandırılabileceğini unutmayın. Haklarınız detaylı olarak aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel verilerinize erişmek, bunları düzeltmek, taşımak, güncellemek veya bu verilerinizin silinmesini talep etmek için istediğiniz zaman buradaki ilgili formu doldurabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilir, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı isteyebilir veya kişisel verilerinizin taşınabilirliğini talep edebilirsiniz. Bu haklarınızı, buradaki ilgili formu  öndererek kullanabilirsiniz.

Size gönderdiğimiz pazarlama iletişimlerinden istediğiniz zaman çekilme hakkına sahipsiniz. Size gönderdiğimiz pazarlama e-postalarındaki “abonelikten çık” veya “çekil” bağlantısına tıklayarak bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Gelecekteki benzer iletişimleri önlemek için adınızı ve e-posta adresinizi CRM veritabanlarımızda tutacağız. Verilerinizin CRM veri tabanlarımızdan silinmesini tercih ediyorsanız lütfen buradaki ilgili formu doldurunuz. Bizden pazarlama içeriği almak istemediğinize karar verirseniz, yine de size veya bizim tarafımızdan tanındığınız kuruluşa sunduğumuz ürün ve hizmetlerle bağlantılı olarak size fiili, işlemsel ve/veya hizmet bilgileriyle ilgili e-postalar göndermemiz gerekebileceğini lütfen unutmayın.

Eğer sizin rızanızla kişisel verilerinizi toplamış ve işlemişsek, rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, siz geri çekmeden önce gerçekleştirdiğimiz herhangi bir işlemin yasallığını veya rıza dışı yasal işleme gerekçelerine dayanarak kişisel verilerinizin işlenmesini etkilemeyecektir. 

Kişisel verilerinizi toplamamız ve kullanmamız konusunda bir veri koruma yetkilisine şikâyette bulunma hakkınız vardır. Daha fazla bilgi için lütfen yerel veri korumayetkilinize başvurun. (Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'taki veri koruma yetkilileri için iletişim bilgileri burada mevcuttur. İsviçre veri koruma makamının iletişim
bilgileri burada mevcuttur.)

Kaliforniya Eyaletinde ikamet eden tüketiciler için: kişisel bilgilerinizin maddi veya diğer değerli bedeller için açığa vurulmasını devre dışı bırakma hakkına sahipsiniz.

Doğrudan Pazarlama

Ayarlarınızı değiştirebilir ya da pazarlama iletişimleri aboneliğinden çıkabilirsiniz.

Hangi kişisel verilerinizi ne sebeple işleriz ve bunları işlemek için yasal dayanağımız nedir?

Hitachi Energy, çalışanlarından aşağıdaki gibi farklı türlerde veriler toplar ve bunları işler:

 • İsim, kişisel adres ve iş adresi, kişisel telefon ve iş telefonu numarası, kişisel ve iş e-posta adresi veya diğer iletişim bilgileri, doğum tarihi ve ülkesi gibi kişisel detaylar ve kimlik verileri.
 • Cinsiyet, yaş, medeni durum ve aile durumu gibi aileyle ve sosyal koşullarla ilgili kişisel veriler (akrabaların adı ve iletişim bilgileri de dahil).
 • Çalışan numarası, imza, çalışma durumu, sosyal güvenlik ve vergi numaraları, sigorta numarası, ikamet edilen ülke, uyruk, fotoğraf, acil durumda iletişim kurulacak kişi ve pasaport bilgileri, çalışma ve oturma izni, göçmenlik durumu ve seyahat vizesi bilgileri gibi istihdamla ilgili kişisel veriler.
 • Mevcut poziyon ve önceki pozisyonlar dahil nitelikler ve sertifikalar, eğitim ve öğretim kursları, özgeçmiş, eğitim kayıtları ve iş başarıları gibi nitelikler, ayrıca bazı durumlarda hakemlerin iletişim bilgileri, yetenek değerlendirmelerinin sonuçları ve mülakat değerlendirmesi/geri bildirimi.
 • Pozisyon, unvan, iş sözleşmesi, bordro kimliği, bölüm müdürü, iş derecelendirmesi, performans geçmişi, istihdam durumu, izin bilgileri, çalışma süresi günlüğü, eğitim kayıtları ile performans ve gelişim hedefleri gibi iş bilgileri ve metrikleri. Bazı durumlarda, yetenek değerlendirmelerinin, güvenlik raporlarının, kazaların ve profesyonel geri bildirimlerin sonuçlarını da kaydedebiliriz.
 • Maaş verileri, bordro verileri, emeklilik planı numarası ve katkı payları, maaş dışı yan haklar, ikramiyeler, tazminatlar, hisse senedi opsiyonları, bakmakla yükümlü olunan kişiler, lehtarlar veya sağlık yardımı adaylığı, banka hesap özetleri, gider talepleri, makbuzlar, banka hesap bilgileri, kredi kartı verileri, telefon harcamaları ve sigorta verileri gibi tazminat, ödenekler, sosyal yardımlar ve giderle ilgili bilgiler.
 • Erişim günlükleri, BT ve internet kullanımı, cihaz tanımlayıcıları (mobil cihaz kimliği, PC kimliği vb.), kayıt ve giriş bilgileri, IP adresi gibi elektronik kimlik verileri ve bilgileri (çalışanın bu tür sistemlere veya uygulamalara erişimi olduğu veya bu sistemlerden veya uygulamalardan etkilendiği durumlarda), izleme ve analiz verileri, kayıtlar (sesli mesaj/arama kayıtları gibi), kurumsal platformlardaki gönderiler (Yammer gibi), parola kurtarma verileri, BT güvenlik araçları aracılığıyla elde edilen bilgiler.
 • Hesap bilgileri, kredi çekleri, ödeme detayları ve işlemleri, soruşturma bilgileri ve disiplin geçmişi gibi mali ve diğer detaylar.
 • Diğer kişisel veriler (aşağıda belirtilen özel bilgi kategorilerini içerebilir), yani siz veya başkalarının (iş arkadaşlarınız gibi) sistemlerimize, programlarımıza ve uygulamalarımıza kaydedebileceği kişisel bilgiler, fotoğraflar, resimler ve/veya videolar içeren iş belgeleri gibi veriler (örneğin, sorgular, sorular, şikayetler, siparişler ve ilgili kayıtlar, e-postalar, raporlar, sözleşmeler, sunumlar, tutanaklar, iş ürünleri).

Aşağıda belirtilen kişisel veri türleri, yalnızca ikamet ettiğiniz ülkedeki geçerli yerel yasalara uygun olarak toplanır ve işlenir.

 • Aşağıdakiler gibi özel kişisel veri kategorileri:
  - Dini cemaatlere mensupluk (vergi amaçları gibi durumlar için gerekliyse);
  - Engellilik durumu, özel çalışma koşulları (ayakta çalışma masası kullanımı gibi) ve tesiste ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlar dahil olmak üzere sağlıksal ve tıbbi bilgiler, işle ilgili yaralanma ve hastalık bilgileri, seyahat acil durum desteği verileri (kan grubu, tıbbi geçmiş, alerjiler);
  - Irk veya etnik köken (örneğin bunun çeşitlilik amacıyla kullanıldığı durumlarda);
  - Bazı durumlarda: sendika üyeliği, siyasi görüşler ve cinsel yaşam veya yönelim (örneğin bunun eşitsiz muamele soruşturmaları için kullanıldığı durumlarda).
 • Sabıka kaydı taraması ve Müşterini Tanı ("KYC") ve Kara Para Aklamayı Önleme ("AML") yükümlülükleri için gerekli olduğu ölçüde sabıka geçmişi ve ceza listesi bilgileri gibi cezai hükümler ve suçlarla ilgili veriler.
 • Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde, kamuya açık kaynaklardan elde edilen veya yasal olarak diğer üçüncü taraflarca (örneğin kredi kuruluşları) iletilen, kamuya açık profesyonel sosyal medyadaki (örneğin LinkedIn) veriler ve geçmiş kontrol verileri.

Çalışanlarımız hakkındaki kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleriz:

 • Organizasyon ve kişisel yönetim dahil olmak üzere insan kaynakları yönetimi, çalışma saatleri yönetimi, etkili personel yönetiminin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, şirket içi işgücü analizi, raporlama ve planlama;
 • Farklı bağlı kuruluşlardan personel transfer yönetimi ve halefiyet planlaması;
 • Personel yardımlarının sağlanması ve maaşın sürdürülmesi dahil olmak üzere maaş bordrosu, tazminat ve sosyal yardım yönetimi ile fikri mülkiyet dahil tazminatlar, ödenekler, sosyal yardımlar, sigortalar, emekli maaşları ve performans incelemeleri;
 • İşe alım, uygunluk ve çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi, geçmiş sorgulaması ve niteliklerin doğrulanması, referansların alınması ve sağlanması dahil olmak üzere yetenek yönetimi ve kazanımı;
 • Sertifikalar, eğitim personeli ve değerlendirme ve çalışan memnuniyeti anketleri uygulanması dahil olmak üzere öğrenme ve gelişim yönetimi;
 • Şirket içi hareketlilik ve fesihler dahil katılma ve ayrılmayla ilgili süreçler;
 • Hastalık ve diğer izin ve tatillerin yönetimi;
 • Sağlık ve güvenlik, kaza kayıtları, süreç kalitesinin raporlanması ve yönetilmesi dahil olmak üzere şirket içi sağlık ve güvenlik programları;
 • Güvenlik acil durumları veya tıbbi acil durumlarda destek sağlamak için yolcuların izlenmesi de dahil olmak üzere seyahat ve harcama yönetimi ve iş gezilerinin organizasyonu, seyahat güvenliği, sağlık ve güvenlik eğitimi sağlamak ve acil durumlarda güvenlik desteği vermek amacıyla gönüllü yardım sağlamak;
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku veya toplu sözleşmelere dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve belirli hakların kullanılması;
 • Ticaret sicili ve vekaletnameler dahil olmak üzere Hitachi Energy’nin organizasyonu ve temsilinin iç ve dış iletişimi;
 • Pazarlama ile ilgili olmayan şirket içi kampanyaları, etkinlikleri ve toplantıları yönetmek ve organize etmek de dahil olmak üzere Hitachi Energy etkinlikleri ve bu etkinliklerin belgelendirilmesi;
 • İntranetimiz, web sitemiz ve benzerlerinden indirilebilen, çalışanları veya diğer kişileri tasvir eden resimler ve videolar dahil olmak üzere Hitachi Energy varlıklarını yönetmek;
 • Kayıttan raporlamaya, siparişten nakde ve satın alımdan ödemeye gibi hizmetler sağlayan finans ve ortak muhasebe hizmetleri;
 • Faaliyetlerin, iş birimlerinin ve şirketlerin yeniden düzenlenmesi, satın alınması ve satışı;
 • İş raporlaması, istatistik ve analitik;
 • Çalışanların işyerindeki faaliyetlerinin Hitachi Energy’nin kurumsal düzenleme ve politikalarına, sözleşmeden doğan yükümlülüklere ve disiplin cezaları dahil yasal gereksinimlere uygunluğunu izlemek ve bunları denetlemek;
 • Düzenleyicilere karşı yükümlülükleri yerine getirmek için denetimler, incelemeler ve düzenleyici kontroller yürütmek;
 • yasalara, kolluk kuvvetlerine, mahkeme ve düzenleyici kurumların gereksinimlerine (Müşterini Tanı ("KYC")/ Kara Para Aklamayı Önleme ("AML") olarak adlandırılan müşterilerin kimliğini doğrulama süreci izleme araçları gibi) uygunluk dahil olmak üzere yönetim, risk ve uyumluluk; gümrük ve küresel ticaret uyumu ile çıkar çatışması, güvenlik yükümlülükleri; suç, dolandırıcılık veya yasaklanmış faaliyetlerin önlenmesi, tespiti, soruşturulması ve düzeltilmesi veya başka bir şekilde yasal hakların korunması ve yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması;
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, müşteri siparişlerinin işlenmesi ve müşteri desteği sağlanması, taleplerin ve soruların işlenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması;
 • Kişiler ile etkileşim, satın almalar ve faturaların işlenip yerine getirilmesi ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi dahil olmak üzere tedarikçileri, yüklenicileri, danışmanları ve diğer profesyonel uzmanları yönetmek;
 • Çizimler, satın alma siparişleri, satış siparişleri, faturalar, raporlar gibi belgelerle ilgili referanslar için iş performansı ve ürünlerinden faydalanmak;
 • Erişim kısıtlaması olan yerlere yetkili kişiler için elektronik olarak kontrollü giriş ve/veya çıkış sağlayan ve acil durumlarda sahada personel kaydı sağlayan erişim kontrol sistemleri;
 • Site bakımı/otomatik sistemler bakımından zorlama, çevre, iç güvenlik noktaları ve yardımcı denetim monitörlerinin üçüncü taraf izlemeleri dahil olmak üzere izinsiz giriş tespiti;
 • Ürünlerin, tesislerin, hizmetlerin, sistemlerin, ağların, bilgisayarların ve bilgilerin güvenliğini sağlamak ve bunları korumak, güvenlik tehditlerini, dolandırıcılığı ya da diğer suç veya kötü niyetli faaliyetleri önlemek, tespit etmek ve iş sürekliliğini sağlamak; ve
 • Veri yedekleme dahil altyapı yönetimi, uygulama yönetimi için bilgi sistemlerinin destek ve hizmet işlemleri, son kullanıcı desteği, test, bakım, güvenlik (olay müdahalesi, risk, güvenlik açığı, ihlal müdahalesi), ana veriler ve iş yeri kullanıcı hesapları yönetimi, yazılım lisansları ataması, güvenlik ve performans testleri ve iş sürekliliği dahil olmak üzere BT kaynaklarının yönetimi.
 • Sizden toplanan bazı kişisel veriler, yakın akrabalarınız ve acil durumda irtibat kurulacak kişilerle ilgilidir. Böyle durumlarda, bahsi geçen kişileri bu Bildirim hakkında bilgilendirmeniz rica olunur.
 • Üçüncü taraf bir yerde (örneğin bir müşteri mekânında veya tesisinde) çalışıyorsanız, söz konusu üçüncü tarafın veri denetleyicisi rolüyle hareket etmesi gerektiği durumlarda kişisel verilerinizi işlemesi gerekebilir. Bu durumlarda, ilgili veri denetleyicisinden ayrıca bir gizlilik bildirimi alır veya bunu talep edebilirsiniz.

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin işlenmesinde yasal dayanağımız:

 • Kişisel verilerinizi, bizimle yaptığınız iş sözleşmenizdeki ve benzeri toplu iş sözleşmelerindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veya istihdam ve ilgili sözleşmeler oluşturmak için sözleşme öncesi önlemlerin bir parçası olarak işleriz;
 • Bazı durumlarda, sizin kendi gizlilik çıkarlarınız tarafından geçersiz kılınmadığı sürece kişisel verilerinizi işlemek için meşru menfaatlerimize dayanırız. Bu menfaatler şunları içerebilir:
  - İzleme (örneğin BT sistemleri aracılığıyla), yasal, düzenleyici ve standart gereksinimlere, Hitachi Energy’nin şirket içi gereksinimlerine ve politikalarına uygunluğun araştırılması ve bunların sağlanması;
  - Dolandırıcılık ve suç faaliyetlerinin soruşturulması ve ağ ve bilgi güvenliğinin sağlanması için kesinlikle gerekli ve orantılı şekilde Hitachi Energy varlıklarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin kötüye kullanılmasının ve dolandırıcılık ve suç faaliyetlerinin önlenmesi; ve
  - Kişisel verilerin Hitachi Energy grubu içerisinde, merkezi hizmetlerin sağlanması gibi şirket içi idari amaçlar doğrultusunda iletilmesi.
 • Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi yasal gerekliliklere dayanarak; örneğin iş ve sosyal güvenlik yasası, ödenekler, vergi veya bildirim yükümlülükleri, yetkililerle iş birliği yükümlülükleri, yasal saklama süreleri veya işveren olarak sözleşmeden doğan sorumluluklarımız temelinde işleriz.
 • Bazı istisnai durumlarda, fotoğraflar, iletişim materyalleri ve etkinlikler gibi kişisel verilerinizi topladığımız sırada izninizi isteyebiliriz. Kişisel verilerinizi belirli bir amaç için kullanmak için sizden izin istediğimiz durumlarda, istediğiniz zaman onayınızı geri çekmekte özgür olursunuz ve size bunu nasıl yapabileceğinizi açıklarız.

Özel kategorilerdeki kişisel verilerinizi yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak ve:

 • Yürürlükteki yasalara uygun olan belirli faaliyetler için açık rızanızla;
 • İş, sosyal güvenlik veya sosyal koruma hukukuna dayalı veya toplu sözleşme ile izin verilen hakların kullanılması ya da koruyucu hekimlik, meslek hekimliği veya çalışma yeteneklerinin değerlendirilmesi için gerektiğinde; veya
 • Yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması ve savunulması için gerekli olduğunda işleriz.
 • Cezai hükümler ve suçlara dair kişisel verileri yalnızca bu türde bir işlemeye geçerli (yerel) yasaların izin verdiği durumlarda işleyeceğiz.

Hitachi Energy, yükleniciler hakkında aşağıdakiler gibi farklı türlerde kişisel verileri toplar ve bunları işler:

 • Bizimle paylaştığınız ad, soyad, iş/pozisyon/unvan, işveren adı, işveren adresi, uyruk, vergi numarası, çalışma izni/vize bilgileri, iş e-posta adresi, iş adresi, telefon numarası gibi kimlik verileri ve işletme iletişim bilgileri, cep telefonu numarası, telefaks numarası, kişisel telefon numarası, kişisel e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi.
 • İş atamalarınızın yerine getirilmesiyle ilgili veriler, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimiz ve yazışma verileri, teklifler, ihaleler, özgeçmiş, geçmiş sorgulama verileri, koşullar dahil olmak üzere sözleşme öncesi önlemler gibi iş göreviniz sırasında bize sağladığınız ek bilgiler, nitelikler/sertifikalar, sözleşme ve sipariş verileri, faturalar, ödemeler, iş ortağı geçmişi, sorgular/sorular/şikayetler/siparişler ile ilgili kayıtlar, çalışma süresi kaydı, eğitim ve öğretim kayıtları, araç plakası, sigorta verileri.
 • Banka hesap özetleri, ödeme ayrıntıları, işlemler, gider talepleri ve makbuzları, banka hesap ayrıntıları, kredi kartı verileri gibi giderle ilgili bilgiler.
 • Bilgi teknolojileri kullanımı (sistem erişimi, BT ve internet kullanımı), cihaz tanımlayıcısı (mobil cihaz kimliği, PC kimliği), kayıt ve oturum açma kimlik bilgileri, IP adresi, oturum açma verileri ve günlük dosyaları, Analitik Kimlik, dijital takma ad/imza, zaman ve url, aramalar, web sitesi kaydı ve tanımlama bilgisi veri kayıtları (örneğin sesli mesaj/arama kayıtları, Skype kayıtları) gibi iletişim sistemleri, BT uygulamaları ve web sitesi tarayıcısı tarafından toplanan elektronik tanımlama verileri ve bilgiler (yüklenicinin bu tür sistemlere veya uygulamalara erişimi olduğu veya bu sistemlerden veya uygulamalardan etkilendiği ve yürürlükteki yasalara uygun olarak).
 • Sizin veya başkalarının (iş arkadaşlarınız gibi) sistemlerimize, programlarımıza ve uygulamalarımıza kaydedebileceği kişisel bilgileri içeren iş belgeleri (ör. sorgular, sorular, şikayetler, siparişler ve ilgili kayıtlar, e-postalar, raporlar, sözleşmeler, sunumlar, tutanaklar, iş ürünleri) gibi diğer kişisel veriler,
 • Fotoğraflar, resimler ve/veya videolar.

Aşağıda bahsi geçen kişisel veriler, yalnızca uygulanabilir olduğu durumlarda, ikamet ettiğiniz ülkedeki geçerli yerel yasalara uygun şekilde ve ilgili olduğu hallerde iş görevinize bağlı olarak toplanır ve işlenir. 

 • Seyahat acil durum desteği verileri (kan grubu, tıbbi geçmiş, alerjiler) gibi özel kişisel veri kategorileri.
 • Sabıka kaydı taraması amacıyla sabıka geçmişi bilgileri gibi cezai hükümler ve suçlarla ilgili veriler.
 • Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde, kamuya açık kaynaklardan elde edilen veya diğer üçüncü taraflarca (örneğin bir kredi kuruluşu) yasal olarak iletilen veriler; örneğin işvereniniz veya sizin Hitachi Energy aracılığıyla görevlendirildiğiniz şirket tarafından Hitachi Energy’ye aktarılan veriler gibi ticari sicil verileri, kredibilite verileri.

Yükleniciler hakkındaki kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleriz:

 • Organizasyon ve kişisel yönetim, çalışma saatleri yönetimi, etkili personel yönetiminin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, dahili işgücü analizi, raporlama ve planlama dahil olmak üzere iş atamanız ve iş ataması/iş beyanı kapsamında doğrudan Hitachi Energy’ye sağladığınız hizmetler ile alakalı insan kaynakları yönetimi;
 • İhale, taahhüt, siparişlerin işlenmesi, satın almaların süreci ve yerine getirilmesi, tedarikçilerin, satıcıların, yüklenicilerin, danışmanların ve iletişim etkileşimi, satın almaların ve faturaların işlenmesi, yerine getirilmesi ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi gibi diğer profesyonel uzmanların idaresi ve yönetimi dahil olmak üzere tedarik, lojistik ve tedarik zinciri boyunca tedarikçi ve hizmet sağlayıcı yönetimi;
 • Farklı bağlı kuruluşlardan personel transfer yönetimi ve halefiyet planlaması;
 • Eğitim yüklenicileri;
 • Şirket içi sağlık ve güvenlik programları;
 • Seyahat ve harcama yönetimi ile güvenlik acil durumları veya tıbbi acil durumlar sırasında destek sağlamak için yolcuların izlenmesi dahil iş gezilerinin organizasyonu, seyahat güvenliği, sağlık ve güvenlik eğitimi ve acil durumlarda güvenlik desteği verilmesinde gönüllü yardımlar, sigorta yönetimi;
 • Kayıttan raporlamaya, siparişten nakde ve satın alımdan ödemeye gibi hizmetler sağlayan finans ve ortak muhasebe hizmetleri;
 • Çizimler, satın alma siparişleri, satış siparişleri, faturalar, raporlar gibi belgelerle ilgili referanslar için iş performansı ve ürünlerden faydalanmak;
 • Faaliyetlerin, iş birimlerinin ve şirketlerin yeniden düzenlenmesi, satın alınması ve satışı;
 • Hitachi Energy’nin kurumsal düzenleme ve politikalarına, sözleşmeden doğan yükümlülüklere ve yasal gerekliliklere uygunluğun izlenmesi ve denetlenmesi;
 • Düzenleyicilere karşı yükümlülükleri yerine getirmek için denetimler, incelemeler ve düzenleyici kontroller yürütmek;
 • Ürünlerin, tesislerin, hizmetlerin, sistemlerin, ağların, bilgisayarların ve bilgilerin güvenliğini sağlamak ve bunları korumak, güvenlik tehditlerini, dolandırıcılığı ya da diğer suç veya kötü niyetli faaliyetleri önlemek, tespit etmek ve iş sürekliliğini sağlamak; ve
 • Veri yedekleme dahil altyapı yönetimi, uygulama yönetimi için bilgi sistemlerinin destek ve hizmet işlemleri, son kullanıcı desteği, test, bakım, güvenlik (olay müdahalesi, risk, güvenlik açığı, ihlal müdahalesi), ana veriler ve iş yeri kullanıcı hesapları yönetimi, yazılım lisansları ataması, güvenlik ve performans testleri ve iş sürekliliği dahil olmak üzere BT kaynaklarının yönetimi.

Sizden yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar için ihtiyaç duyduğumuz kişisel verileri toplarız. İstatistiksel amaçlar, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve BT sistemlerimizin test edilmesi için makul seviyede olabildiğince anonimleştirilmiş veriler kullanıyoruz. Bu, bahsi geçen verilerin artık sizi doğrudan/dolaylı yoldan tanımlayamayacağı veya sizi bir birey olarak ayırt edemeyeceği anlamına gelir.

Yüklenicilerimizin kişisel verilerinin işlenmesinde yasal dayanağımız:

 • Kişisel verilerinizi, iş atamanızdan kaynaklanan sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için veya aldığımız sözleşme öncesi önlemlerin bir parçası olarak işleriz;
 • Bazı durumlarda, sizin kendi gizlilik çıkarlarınız tarafından geçersiz kılınmadığı sürece kişisel verilerinizi işlemek için meşru menfaatlerimize dayanırız. Bu menfaatler şunları içerir:
  - Ürün ve hizmetlerin tedariki, tedarikçilerle anlaşmaların yapılması ve sipariş yönetimi, satın alma süreci ve satın alımların yerine getirilmesi, süreç kalite yönetimi ve ürün veya hizmetlerin iyileştirilmesi, tedarik süreçlerimizde analitik ve pazar istihbaratı, temerrüt risklerinin azaltılması ve faaliyetlerin, iş bölümlerinin ve şirketlerin yeniden düzenlenmesi, satın alınması ve satışı dahil olmak üzere işlerimizin mümkün olan en geniş anlamda yürütülmesi, yönetimi, geliştirilmesi ve ilerletilmesi;
  - Yasal, düzenleyici ve standart politikalar ile Hitachi Energy’nin dahili gereksinim ve politikalarına uyumluluğu izlemek, araştırmak ve sağlamak;
  - Dolandırıcılık ve suç faaliyetlerinin soruşturulması, Hitachi Energy varlıklarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin kötüye kullanımının önlenmesi ve ağ ve bilgi güvenliğinin sağlanması için kesinlikle gerekli ve orantılı şekilde bu tür faaliyetleri önlemek; ve
  - Kişisel verilerin Hitachi Energy grubu içinde, örneğin merkezi hizmetler sağlamak için gerekli oldukça şirket içi idari amaçlarla iletilmesi.
 • Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi yasal yükümlülükler ve yasal gereklilikler temelinde, örneğin vergi veya bildirim yükümlülükleri, yetkililerle iş birliği yükümlülükleri, yasal saklama süreleri veya medeni hukuk iddialarının kanıtlanması, kovuşturulması veya icrası amacıyla kişisel verilerin resmi veya adli tedbirler kapsamında açıklanmasının gerekli olması çerçevesinde işleriz.

Özel kategorilerdeki kişisel verilerinizi yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak ve:

 • Yürürlükteki yasalara uygun olarak belirli faaliyetler için açık onayınızı isteyerek; veya
 • Yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması ve savunulması için gerekli olduğunda işleriz.

Cezai hükümler ve suçlara dair kişisel verileri yalnızca bu tür bir işlemeye geçerli (yerel) yasaların izin verdiği durumlarda işleyeceğiz.

 

 

 

Hitachi Energy’deki istihdam olanaklarıyla bağlantılı olarak adaylardan ve adaylar hakkında bilgi topluyoruz. Topladığımız bilgiler ile bunların kullanılma şekli ve toplanma zamanı, başvurduğunuz ülkeye göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, iş adaylarımız ile ilgili topladığımız veriler iletişim bilgilerini, özgeçmişlerini, kimlik belgelerini, eğitim kayıtlarını, iş geçmişlerini, istihdam bilgilerini ve referansları içerir.

Kişisel verilerinizi, becerilerinizi, deneyimlerinizi ve eğitiminizi Hitachi Energy tarafından sunulan rollerle eşleştirmek için kullanırız. Bu bilgiler, sizi bir mülakata davet edip etmemeye karar vermek için ilgili işe alım yöneticilerine ve işe alım sürecine dahil olan kişilere iletilir. Hitachi Energy, mülakat aşamasına (veya eşdeğeri aşamalara) ve sonrasında davet edilmeniz durumunda daha fazla bilgi toplayacaktır. Bu bilgiler mülakat notlarını, değerlendirme sonuçlarını, geri bildirimleri ve teklif ayrıntılarını içerir.

Başvurular ve işe yerleştirme dahil olmak üzere işe alım faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak, iş kanunu yükümlülüğümüzün bulunduğu durumlarda adaylardan özel kategori verileri de topluyoruz. Bu bilgiler, Hitachi Energy’deki gelecekte var olacak çalışma ortamları veya istihdam faydalarının sağlanmasıyla veya bu tür bilgilerin toplanmasına yasaların izin verdiği durumlarda bireyin açık rızasıyla ilgilidir. Örneğin, geçerli yasaların izin verdiği durumlarda, iş gücü çeşitliliğimizi analiz etmek için bir bireyin engellilik durumu hakkında bilgi toplarız. Kabul edildikten sonra, bir bireyin engellilik durumu ilgili bilgileri de uygun bir çalışma ortamı sağlamak için kullanılacaktır. Ayrıca, belirli adayların Hitachi Energy veya Hitachi Energy müşterileri için çalışmaya uygun olup olmadıklarını değerlendirmek için sabıka kaydı sorgulamaları yapmamız gerekecektir. Bazı ülkelerde, çeşitlilik takibi amacıyla adaylardan çeşitlilik bilgileri (örneğin ırkları ve etnik kökenleri hakkında) sağlamalarını isteyeceğiz, ancak bu bilgilerin sağlanması tamamen gönüllülük esasına dayalı olacaktır. Ancak, bir adayın bu tür bilgileri gönüllü olarak sağlamadığı durumlarda, kanunen bu kriterlere ilişkin kendi değerlendirmemizi yapmamız gerekebilir.

Başarılı adaylar için, geçerli kişisel kimlik numarası (vergi, vatandaşlık, sosyal güvenlik veya muhtemelen ülkeniz veya rolünüz için geçerli olan diğer bireysel numara türleri gibi); ilgili kişilerinize ait veriler (eş/partner adı, çocuklar vb.); imza; banka hesabı detayları; acil durum kişileri; sigorta verileri; ehliyet numarası; eğitim kayıtları; gerektiğinde giysi bedeni ve ayakkabı numarası gibi iş sözleşmesinin akdedilmesi ve çalışanın işe alım süreci için gerekli olan kişisel verileri işleriz.

Başvuru yaptığınız ülkeye bağlı olarak Hitachi Energy, adaylar (“siz”) hakkında aşağıdaki kaynaklardan kişisel veriler toplar:

 • Doğrudan sizden – örneğin, doğrudan Hitachi Energy’nin kariyer web sitesi aracılığıyla bir pozisyona başvururken sağladığınız bilgiler
 • İşe alım ajanslarından – örneğin, bilgilerinize sahip bir işe alım ajansı, sizi potansiyel bir aday olarak önermek için bizimle iletişime geçtiğinde;
 • Çevrimiçi halka açık kaynaklar aracılığıyla – örneğin, çevrimiçi yayınlanan bir profesyonel profilinizin bulunduğu yerler (mevcut işvereninizin web sitesinde veya LinkedIn gibi bir profesyonel ağ oluşturma sitesinde bulunan bilgileriniz gibi)
 • Referans yoluyla – örneğin, eski bir çalışan veya işverenden veya belirttiğiniz bir hakemden referans yoluyla
 • Değerlendirmelerin veya geçmiş tarama sorgulamalarının sonuçları

Topladığımız kişisel veriler aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır: 

 • Başvurunuzun, Hitachi Energy’nin açılan iş pozisyonu için en uygun adayı bulma konusundaki meşru menfaatine dayalı olarak değerlendirilmesi. Hitachi Energy, size en uygun işi bulma konusundaki menfaatiniz ile de örtüşen değerlendirmeler ve görüşmeler yapmak durumundadır;
 • İstihdam ve ilgili sözleşmelerin kurulması amacıyla sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesinin bir parçası olarak işlediğimiz Hitachi Energy veya Hitachi içindeki belirli pozisyon için iş başvurunuz (bir iş sözleşmesine girmeden önceki adımları atmak için);
 • Rızanıza dayalı olarak Hitachi Energy veya Hitachi içinde gelecekteki olası işe alım amaçlarına yönelik iş başvurunuz;
 • Adayları bir uzman havuzuna ayırdığımız ve uygun bir iş mevcut olduğunda adaylara rıza doğrultusunda ulaştığımız yetenek havuzu oluşturma amacı için iş başvurunuz;
 • İş sözleşmesi yapılması durumunda pozisyonla ilgili dahili ve yasal gereklilikleri karşıladığınızı teyit etmek, iş sözleşmesinin oluşturulması, imzalanması ve diğer istihdam belgeleri gibi iş sözleşmesinden ve geçerli yasal hükümlerden kaynaklanan denetçi yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli adımları atmak, bilgi sistemlerimizde gerekli hesapların oluşturulması, Hitachi Energy’ye erişiminizi sağlamak, resmi makamlara zorunlu bildirimler sağlamak, gerektiğinde size iş üniforması ve kişisel koruyucu ekipman ve işe alındığınız pozisyon için gerekli ekipman, eğitim ve bilgileri size sağlamak için gerekli bir işe alım oturumu gerçekleştirmek amacıyla.

İş adaylarımızın kişisel verilerinin işlenmesinde yasal dayanağımız:

 • Adayın açık rızası
 • Yetenekleri kendimize çekme, belirleme ve bulma konusundaki meşru menfaatimiz
 • Adayların elenmesi ve seçilmesi de dahil olmak üzere, Hitachi Energy’deki roller için yapılan başvuruları işleme koyma ve yönetme konusundaki meşru menfaatimiz
 • Başarılı adaylara teklifte bulunarak ve işe alım öncesi eleme kontrolleri yaparak adayları işe alma ve kabul etme konusundaki meşru menfaatimiz
 • Kariyer web sitelerimizi yönetmeye dayalı meşru menfaatimiz (istatistiksel analizler yürütmek dahil)
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uymak (bir adayın çalışmaya uygun olduğunu garanti etmek için geçmiş soruşturmaları yürütürken)

Size mal ve hizmetler sağlamamız için bizimle iletişime geçtiğinizde, bu mal ve hizmetlerimizle bağlantılı ve geçerli bir ticari nedenimiz olduğu durumlarda kişisel verileri toplar ve kullanırız.

Hitachi Energy, müşterilere hizmet sağlama bağlamında, doğrudan müşterimiz olmayan kişilerin (örneğin, müşterimizin çalışanları, müşterileri veya tedarikçileri) kişisel verilerini de işler. Ek bilgi için “Müşterilerimize hizmet sağlamak amacıyla kişisel verilerini edindiğimiz kişiler” bölümüne bakınız.

Hizmetlerimizi sağlamak için topladığımız ve kullandığımız kişisel verilerin çoğu, müşterilerimiz tarafından gönüllü olarak sağlanır (veya tarafımızca üçüncü taraf kaynaklardan müşterilerimizin talebi üzerine toplanır). Bu nedenle, eğer Hitachi Energy müşterisiyseniz, hangi kişisel verileri topladığımız ve kullandığımız genellikle sizin için açık olacaktır. Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

 • Adınız, çalıştığınız şirket, konumunuz ve şirketle olan ilişkiniz gibi temel bilgiler
 • Posta adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaralarınız gibi iletişim bilgileri
 • Ödemeyle ilgili bilgileriniz gibi finansal bilgiler
 • Hizmetlerimizi almak amacıyla bize sağladığınız sizinle veya diğer üçüncü taraflarla ilgili diğer tüm kişisel veriler


Bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

 • Size hizmet sağlamak
 • Sizinle olan ilişkimizi yönetmek ve sözleşmeye dayalı ilişkileri sürdürmek
 • Muhasebe ve vergi amaçları 
 • Pazarlama ve iş geliştirme amaçları
 • Yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uymak
 • Yasal haklar oluşturmak, bunları kullanmak veya savunmak
 • Tarihsel ve istatistiksel amaçlar


Müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesinde yasal dayanağımız:

 • Bir sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uygunluk
 • Size mal ve hizmetlerimizi sağlama ve bu hizmetlerimizle ilgili her türlü ücret, maliyet ve borcun derhal ödenmesini güvenceye alma konularındaki meşru menfaatimiz

 • Hitachi Energy’yi, kasıtlı olmayarak suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle ilgilenmek veya diğer herhangi bir yasa dışı veya hileli faaliyete (terörizm gibi) yardımcı olmaktan korumaya yönelik meşru menfaatimiz

İlişkilerimizi ve sözleşmemizi yönetmek ve tedarikçilerimizden hizmet almak için tedarikçilerimiz (alt yüklenicilerimiz ile tedarikçilerimiz ve yüklenicilerimizle ilişkili kişiler dahil) hakkındaki kişisel verileri işleriz.

İşlediğimiz kişisel veriler genellikle iletişim bilgileri (ad, işverenin adı, telefon, e-posta ve diğer iletişim bilgileri) ve finansal bilgiler (ödeme ile ilgili bilgiler) ile sınırlıdır.

Yeni bir tedarikçi almadan önce, risk düzeyine bağlı olarak kara para aklama, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kontrolleri, modern kölelik denetimleri, muhalif medya kontrolleri, Siyasi Nüfus Sahibi Kişileri (PEP'ler) araştırmaları ve/veya Yaptırım Listeleri gibi kontrolleri içerebilecek dürüstlük uyumluluğu araştırmaları yaparız.

Tedarikçilerimizin kişisel verilerinin işlenmesinde yasal dayanağımız:

 • Bir sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uygunluk
 • Ödemeleri, ücretleri ve masrafları yönetmeye ve Hitachi Energy’ye borçlu olunan parayı tahsil etmeye ve geri almaya yönelik meşru menfaatimiz
 • Hitachi Energy’yi, kasıtlı olmayarak suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle ilgilenmek veya diğer herhangi bir yasa dışı veya hileli faaliyete (terörizm gibi) yardımcı olmaktan korumaya yönelik meşru menfaatimiz

Bir Hitachi Energy ofisini, fabrikasını veya deposunu ziyaret ettiğinizde, size belirli kolaylıklar (binalarımıza ve konferans salonlarına erişim veya Wi-Fi gibi) sağlamak, binalarımıza olan erişimi kontrol etmek ve ofislerimiz, personelimiz, mallarımız ve gizli bilgilerimizi korumak için kişisel verilerinizi işleriz.

Topladığımız kişisel veriler genellikle adınız, iletişim bilgileriniz, konumunuz ve binamıza giriş ve çıkış saatiniz ile sınırlıdır.

Ziyaretçi kayıtları ve erişim rozetleri
Ofislerimize, fabrikalarımıza ve depolarımıza gelen ziyaretçilerin resepsiyonda giriş yapmalarını şart koşuyor ve bu ziyaretçi kaydını kısa bir süre için tutuyoruz. Binalarımıza gelen ziyaretçilere binamıza giriş için geçici bir giriş rozeti verilmektedir. Ziyaretçi kayıtlarımız, erişim kartlarının iade edildiğini doğrulamak, bir güvenlik olayını araştırmak ve acil durumlar için (örneğin, bir ofisin tahliye edilmesi gerekiyorsa) kullanılacaktır.

Wi-Fi
Wi-Fi ağlarımızdaki trafiği izliyor ve günlüğe kaydediyoruz. Bu, bir kullanıcının ağ davranışı hakkında sınırlı bilgiler görmemizi sağlar, ancak en azından kullanıcının bağlandığı kaynak ve hedef adresleri görebilmeyi de içerecektir.

Güvenlik Kameraları
Hitachi Energy, yasaların izin verdiği yerlerde güvenlik kameraları ile takip sağlar. Güvenlik kamerası kayıtları güvenli bir şekilde saklanır ve yalnızca bilinmesi gerekenler temelinde erişilebilir (örneğin, bir olayı araştırmak için). Güvenlik kamerası kayıtlarını kolluk kuvvetlerine açıklama iznimiz vardır. Ayrıca, bir olay sonucunda bir sigorta talebini işleme koymak amacıyla güvenlik kamerası kayıtlarınızı sigortacılarımızla paylaşırız. Daha fazla araştırma gerektiren bir sorun tespit edilmediği sürece, güvenlik kamerası kayıtları genellikle kısa bir süre sonra silinir veya otomatik olarak üzerine yazılır.

Ziyaretçi Sağlık Kontrolü / COVID-19
Ofislerimize, fabrikalarımıza ve depolarımıza gelen ziyaretçilerden, personelimizin ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini korumak ve COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek adına sağlık ve seyahat bilgileri sağlamalarını istiyoruz. İstediğimiz bilgiler, potansiyel COVID-19 semptomlarınız olup olmadığı (ateş, öksürük, nefes darlığı veya diğer solunum güçlükleri), Hitachi Energy HotSpot ülke listesindeki destinasyonları yakın zamanda ziyaret edip etmediğiniz ve COVID-19 teşhis konan biriyle yakın temasta bulunup bulunmadığınızdır.

Tesislerimize girmemenizin istenmesi durumunda anketiniz derhal (en geç bizi ziyaret ettiğiniz günün sonunda) imha edilecektir. Bizi dışarıdan ziyaret ediyorsanız
ve tüm sorulara HAYIR yanıtını verdiyseniz, ofise girmesine izin verilen herkesin taramasının özenle yapıldığını kanıtlayabilmek için formunuzu 30 gün boyunca saklayabiliriz.

Ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin işlenmesinde yasal dayanağımız:

 • Ofislerimizi, fabrikalarımızı, depolarımızı, personelimizi, mallarımızı ve gizli bilgilerimizi korumaya yönelik meşru menfaatimiz
 • Suçu önleme ve tespit etme, yasal talepler oluşturma, bunları uygulama ve savunmaya yönelik meşru menfaatimiz


Sağlık kontrolü / COVID-19 ile ilgili bilgiler konusunda yasal dayanaklarımız şunlardır:

 • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak ve sürdürmek için işveren olarak sahip olduğumuz yasal yükümlülüğe uymak amacıyla;
 • Sağlığa yönelik ciddi sınır ötesi tehditlere karşı koruma veya sağlık hizmetlerinin yüksek kalite ve güvenlik standartlarını sağlama gibi halk sağlığı alanındaki kamu yararı nedenleriyle

Web sitemizi ve diğer dijital kanalları (bundan böyle "sitemiz" olarak anılacaktır) ziyaret ettiğinizde hakkınızda topladığımız kişisel veriler birkaç kategoriye ayrılır.

Gönüllü olarak sağladığınız bilgiler

Bizimle iletişime geçmek için çevrimiçi formları doldururken, bir bültene abone olurken, bizden pazarlama iletişimleri almak için onay verirken, anketlere katılırken veya düzenlediğimiz etkinliklere kaydolurken, sitemiz aracılığıyla gönüllü olarak sağladığınız kişisel verileri topluyoruz. Hakkınızda topladığımız kişisel veriler aşağıdakileri içerir:

 • İsim
 • İş unvanı, iş seviyesi veya işlevi, rol
 • Eğitim
 • Şirket veya organizasyon
 • Şirket verileri
 • Birincil e-posta, e-posta adresi ve telefon numaraları dahil olmak üzere iletişim bilgileri
 • Sektör, ülke, posta kodu, kişisel tercihler ve ilgi alanları gibi demografik bilgiler
 • Müşteri anketleri veya benzer araştırmalarla ilgili diğer bilgiler
 • Diyet kısıtlamaları, otel ve uçuş bilgileri, kayıt/katılım durumu, medya röportajına katılım, önceki etkinlik deneyimi ve cinsiyet gibi etkinlikle ilgili formlar aracılığıyla elde edilen etkinliklerle bağlantılı bilgiler 
 • Size mal ve hizmet sağlamakla ilgili bilgiler
 • Bizimle gönüllü olarak paylaşmayı seçtiğiniz diğer kişisel veriler

Bize bu tür verileri sağlamadığınız sürece, kasıtlı olarak hassas kişisel verilerinizi toplamayız. Sitede herhangi bir bilgi girebileceğiniz serbest metin kutuları olsa da hassas verileri işleme niyetinde değiliz. Hassas kişisel verileri sağlamanız zorunlu değildir ve bunları açığa vurmamalısınız. Bu şekilde herhangi bir hassas kişisel veri sağlamayı seçerseniz, bu hassas bilgilerin toplanmasına ve işlenmesine izin vermiş olursunuz.

Sitemize kaydolursanız, kişisel verileriniz CRM sistemimizde saklanacaktır. Pazarlama iletişimlerini almaktan çekildiyseniz, temel iletişim bilgileriniz çekilenler listemizde kalacaktır.

Otomatik olarak topladığımız bilgiler

Sitemizi ziyaret ettiğinizde, cihazınızdan otomatik olarak belirli kişisel verileri toplarız. Otomatik olarak topladığımız veriler spesifik olarak IP adresiniz, piksel kimliğiniz, cihaz türünüz, size özel cihaz kimlik numaranız, tarayıcı tipiniz, işletim sisteminiz, geniş coğrafi konumunuz (ör. ülke veya şehir düzeyinde konum) ve diğer teknik bilgileri içerir. Ayrıca, erişilen sayfalar, mevcut URL, siteyi ziyaret etme zamanınız ve tıklanan bağlantılar dahil olmak üzere cihazınızın sitemizle nasıl etkileşime girdiği hakkında da bilgi toplarız. Bu bilgileri toplamak, sitemize gelen ziyaretçileri, nereden geldiklerini ve sitemizde hangi içeriğin ilgilerini çektiğini daha iyi anlamamızı sağlar. Bu bilgileri dahili analiz amaçlarımız doğrultusunda ve sitemizin kalitesini ve ziyaretçilerimize uygunluğunu artırmak için kullanırız. Bilgiler, Çerez Bildirimi'nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, çerezler ve benzer izleme teknolojileri kullanılarak toplanacaktır.

Sitemiz, raporlama, görselleştirme ve verilerin analizini sağlamak için, yalnızca sizin izninizle kullanılmak suretiyle, Google Analytics ve Adobe Analytics kullanır. Google'ın gizlilik politikaları ve ilkeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın. Adobe Gizlilik Merkezine buradan ulaşabilirsiniz.

Sitemiz ayrıca çeşitli sosyal medya eklentileri de kullanmaktadır.

Sitemizin bir ziyaretçisi olarak sizin kişisel verilerinizi işlememizin amaçları şunlardır:

 • Kimliğinizi onaylamak ve doğrulamak da dahil olmak üzere sitemizi yönetmek ve sitemizin kısıtlı alanlarına yetkisiz erişimi engellemek
 • Sizinle daha alakalı ve ilginizi çekebilecek içeriği (hedefe yönelik reklamlar dahil) görüntüleyerek tarama deneyiminizi kişiselleştirmek ve zenginleştirmek
 • Sitemizi ziyaret edenlerin verilerini ve site trafik bilgilerini analiz etmek
 • Kullanıcıların sitemizdeki gezintisi ile ilgili web metriklerini yakalamak
 • Çalıştığınız veya başka bir şekilde ilişkili olduğunuz şirket, kuruluş, kurum veya acenteyi belirlemek
 • İşimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek
 • Size pazarlama iletişimleri sağlamak
 • Kıyaslama ve veri analizi yapmak (örneğin sitemizin kullanımı ve sitemizi ziyaret edenlerin demografik analizleri ile ilgili)
 • Ziyaretçilerin sitemizin özellik ve işlevlerini nasıl kullandığını anlamak
 • Geçerli kullanım koşullarına uyulup uyulmadığını izlemek ve bunları uygulamak
 • Kalite ve risk yönetimi incelemeleri yapmak
 • Etkinliklerimizin daha iyi yönetilmesini sağlamak
 • Etkinlikleri yöneten ekiplerin e-posta kampanyalarını ve etkinlik bildirimlerini daha etkin bir şekilde koordine etmelerini sağlamak
 • Etkinlik ve web semineri kaydına izin vermek
 • İçerik indirmeye ve potansiyel müşteri bulmaya izin vermek
 • Hizmetlerin ve bilgilerin size etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak
 • Hitachi Energy’ye bilgi verdiğiniz diğer herhangi bir amaç için

Site ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin işlenmesinde yasal dayanağımız:

 • Size bilgi v hizmetlerin etkin bir şekilde sunulmasına ve işlerimizin etkin ve yasal işleyişine yönelik meşru menfaatimiz
 • Sitemizi ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik meşru menfaatimiz
 • Ziyaretçinin açık rızası

Çerez tercih merkezimizaracılığıyla Web Sitelerimiz ve diğer dijital kanallar için çerezleri kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Bunu, tarayıcı kontrollerinizi ayarlayarak da gerçekleştirebilirsiniz. Lütfen çerez kullanımımızla ilgili daha fazla bilgi için Çerez Bildirimimizi okuyun.

Hitachi Energy, e-posta tesislerimiz de dahil olmak üzere BT altyapımızın güvenliğini sağlamak için çeşitli araçlar kullanır. Bu araçlar aşağıdaki gibidir:

 • Kötü amaçlı yazılım saldırılarını, şüpheli ekler ve URL'leri önlemek için, Hitachi Energy’nin alıcılarına gelen e-postaları tarayan sistemler
 • Kötü niyetli saldırıları tespit etmek için uç nokta tehdit algılaması sağlayan araçlar
 • Belirli içerik veya web sitelerini engelleyen araçlar

Bir Hitachi Energy alıcısıyla e-posta yoluyla iletişim kurarsanız, e-postalarınız, Hitachi Energy’nin BT altyapısının güvenliğini sağlamak amacıyla kullandığı araçlar tarafından taranır ve bu da içeriğin, hedeflenen alıcı dışında yetkili Hitachi Energy kişileri tarafından da okunmasına neden olabilir.

Hitachi Energy ile e-posta yoluyla iletişime geçen kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde yasal dayanağımız:

 • BT altyapımızı yetkisiz erişime veya veri sızıntısına karşı korumaya yönelik meşru menfaatimiz
 • E-posta trafiğini analiz etme konusundaki meşru menfaatimiz

Hitachi Energy personelini aradığınızda, sunucularımızda yalnızca telefon numaranız saklanacak ve aramanız alıcısına telefon ve e-posta yoluyla iletilecektir. Kişisel olarak tanımlanabilir başka hiçbir bilginiz toplanmaz, ancak sorun giderme amacıyla teknik günlükler ve raporlar saklanabilir.

Hitachi Energy’nin sesli mesaj servisleri Microsoft tarafından sağlanır. Hitachi Energy personelini aradığınızda ve sesli mesaj bıraktığınızda, bu sesli mesaj ve içerdiği tüm kişisel veriler global Microsoft Azure sunucularında saklanacak ve aramanızın alıcısına bir e-posta aracılığıyla MP3 ses klibi şeklinde teslim edilecektir. Microsoft, Hitachi Energy personeline yaptığınız aramalarla ilgili arama günlükleri tutmaz.

Hitachi Energy ile telefon veya sesli mesaj servisleri yoluyla iletişime geçen kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde yasal dayanağımız:

 • İletişim ağlarını sürdürme konusundaki meşru menfaatimiz

Hitachi Energy, çalışanlarına, müşterilerine ve Hitachi Energy dışındaki diğer menfaat sahiplerine, mesleki standartlarımızı ihlal eden veya Hitachi Energy Davranış Kuralları ve/veya Tedarikçi Davranış Kuralları ile başka bir şekilde uyumsuz olan, etik olmayan veya yasa dışı davranışları içeren faaliyetler hakkında gizli olarak ve anonim veya açık şekilde rapor vermeleri için bir araç sağlar. Raporlama aşağıdaki kanallardan biri aracılığıyla yapılmalıdır:

 • Etik Web Portalı ve Etik Destek Hattı aracılığıyla;
 • (Sadece çalışanlar için): Özel Soruşturma Bürosuna [email protected] adresinden e-posta göndererek; ya da
 • Özel Soruşturma Bürosuna aşağıdaki adrese posta yoluyla yazışma göndererek: George Hintzenweg 81 - 3068 AX Rotterdam, The Netherlands

Etik Web Portalı ve Etik Destek Hattı Hitachi Energy'nin takip ettiği uygulamaları açıklayan kendi Gizlilik ve İzin Bildirimini içerir. Etik Web Portalı ve Etik Yardım Hattını kullanan kişileri bu Gizlilik Bildirimi ve Onay formuna atıfta bulunmaya teşvik ediyoruz.

Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşırız?

Kişisel verilerinize,yalnızca bunlara görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için gerçekten ihtiyaç duyan ve bu verilere erişmek için meşru bir amacı olan üçüncü kişilerce erişilmesine izin vermeye özen gösteriyoruz. Kişisel verilerinizi aşağıdaki alıcı kategorilerine açıklıyoruz:

Kişisel verilerinizi diğer Hitachi Energy Ltd grup şirketleri ile paylaşıyoruz. Hitachi Energy Ltd grup kuruluşlarına genel bir bakış burada mevcuttur.Hitachi Energy Ltd, Hitachi grup şirketlerine dahil bir kuruluştur. Kişisel verileri diğer Hitachi kuruluşlarıyla paylaşırız. Hitachi  rup kuruluşlarına genel bir bakış burada mevcuttur.


Topladığımız kişisel verileri, şirket içi yan süreçlerimizi desteklemek için tarafımızca görevlendirilen harici destek sağlayıcılarına (ve bunların yan kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluşlara) aktarır veya açıklarız. Örneğin destek sağlayıcılarla (a) baskı, belge üretimi ve yönetimi, arşivleme ve çeviri hizmetleri dahil olmak üzere genel ofis desteği; (b) muhasebe, finans ve faturalandırma desteği; (c) sistem yönetimi ve güvenliği, veri depolama, analitik, iş uygulamaları, sesli mesaj ve iş sürekliliği/olağanüstü durum
kurtarma amaçları için sistemlerin çoğaltılması dahil BT işlevleri; (d) Bordro ve ödeme sağlayıcıları, eğitim sağlayıcıları ve işe alım ajansları dahil olmak üzere İK işlevleri; (e) çatışma kontrolü, risk yönetimi ve kalite incelemeleri ve (f) dış satış temsilcileri sağlamak için çalışırız. Politikamız, yalnızca gerekli düzeyde veri koruması, güvenlik ve gizlilik sağlamakla yükümlü ve kişisel verileri aslen  oplandığı yargı yetkisi dışında aktarmak için geçerli yasal gerekliliklere uyan  çüncü taraf destek sağlayıcılarını kullanmaktır.

Kişisel verilerinizi toplama ve işleme amacımıza bağlı olarak aşağıdaki alıcılarla paylaşıyoruz:

 • Hukuk firmaları, vergi danışmanları veya denetçiler gibi profesyonel danışmanlar
 • Sigortacılar
 • Emeklilik fonları
 • Bankalar
 • Düzenleyiciler
 • Vergi ve gümrük ücretleri
 • Düzenleyici ve diğer mesleki kuruluşlar
 • Borsa ve listeleme yetkilileri
 • Şirket yöneticilerinin ve hissedarlarınhalka açık kayıtları
 • Kimlik doğrulama hizmeti sağlayıcılar
 • Kredi referans ajansları
 • İflas yöneticileri veya alacaklılar
 • Seyahat acenteleri
 • Devlet daireleri ve kurumları

Kurumsal bir satış, birleşme, yeniden yapılanma, fesih veya benzeri bir olay yaşamamız durumunda, sizden topladığımız kişisel veriler bu olayla bağlantılı olarak aktarılacaktır. Aksi yönde bir beyanda bulunmadığınız sürece Hitachi Energy’nin herhangi bir alıcısı ya da halefi, uygun sözleşmeler veya yükümlülüklerle bağlı olması ve kişisel verilerinizi yalnızca kullanım ve açıklama hükümlerine uygun bir şekilde kullanması veya açıklaması koşuluyla bu bildirimde belirtilen şekilde verileri kullanmaya devam  debilir.

Bu Gizlilik Bildiriminin yürürlük tarihinden önceki on iki ay içinde diğer işletmelere veya üçüncü taraflara herhangi bir kişisel bilgiyi parasal veya diğer değerli bedeller karşılığında açıklamadığımızı bildiririz. Önceki on iki ay içinde iş amacı ile tarafımızca destek sağlayıcılarımıza kişisel bilgiler açıklanmıştır. İş amacı ile açıklamış olduğumuz bilgiler, yukarıda listelenen kategorilerin bir kısmını veya tamamını içerebilir.  

Bu bilgileri açıkladığımız kurum kategorileri ve açıklama amaçlarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen “Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşırız?” bölümüne bakın.

Hitachi Energy kişisel bilgilerinizi herhangi bir maddi kazanç sağlamak amacıyla satmıyor olsa da Kaliforniya Tüketici Gizliliği Hakları Yasası (Kal. Med. Kanunu 1798.140(t)(1)) tarafından yapılan tanımlar çerçevesinde "satış" olarak kabul edilebilecek diğer kazançlar için kişisel bilgileri paylaşıyoruz. CCPA'ya uygun harekete ediyor ve kişisel bilgilerinizin nasıl toplandığı ve paylaşıldığı konusunda size denetleme yetkisi sağlamak istiyoruz. Hitachi Energy’yi kişisel bilgilerinizi satmaması konusunda yönlendirme hakkına sahipsiniz. Bilgilerinizin satışından geri çekilme isterseniz, lütfen CCPA talep formumuzu buradan gönderin ya da bize bu numaradan ulaşın: +1 (800) 290 5290.

Çerezlerle ilgili olarak, ayarlarınızı istediğiniz zaman özelleştirebilirsiniz [bağlantı ekleyin]. Lütfen, sizi veya herhangi bir kişiyi tanımlamayan toplu ve anonimleştirilmiş kişisel bilgileri kullanabileceğimizi unutmayın; bilgileri yasal yükümlülüklere uymak, anlaşmaları uygulamak ve anlaşmazlıkları çözmek için de tutabiliriz

Hitachi Energy’nin yasal olarak kişisel verilerinizi açıklamaya mecbur olduğu durumlar vardır. Bu koşullar, diğerlerinin yanı sıra, bu bilgileri açıklamanın Hitachi Energy için bağlayıcı yasalarca talep edilen veya bir mahkeme veya devlet kurumunun emri, ihracat denetimi veya güvenlik ve gizlilik meseleleri için gerekli görülen durumları içerir. Bu tür durumlarda Hitachi Energy, açıklama talebine yanıt verirken yalnızca izin verilen minimum kişisel veri miktarını sağlayacaktır

Kişisel bilgilerinizi nasıl koruruz?

Hakkınızda topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileri korumak için gereken teknik ve kuruluşsal önlemleri alıyoruz. Kullandığımız önlemler, kişisel verilerinizin işlenmesinin oluşturduğu risk seviyesine uygun bir güvenlik düzeyi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. 

Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreyle tutarız?

Sizden topladığımız kişisel verileri, işe dair süregelen meşru bir ihtiyacımız olduğu durumlarda tutarız (örneğin, size talep ettiğiniz bir hizmeti sağlamak veya geçerli yasal gerekliliklere ve vergi veya muhasebe gerekliliklerine uymak için). 

Kişisel verilerinizi işlemek için işe dair süregelen meşru bir ihtiyacımız olmadığında, bunları siler veya anonimleştiririz. Bunların mümkün olmadığı durumlarda (örneğin, kişisel verilerinizin yedek arşivlerde depolandığı durumlarda) verilerin silinmesi mümkün olana dek kişisel verilerinizi izole eder ve güvenli bir şekilde saklarız.

Veri saklama sürelerimizle ilgili sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen [email protected] adresine e-posta gönderin.

Kişisel bilgilerinizi işlediğimiz ülkeler ve Uluslararası veri transferleri

Hitachi Energy kuruluşlarımız ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız, İsviçre, AEA ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinde faaliyet göstermektedir. Bu, kişisel verilerinizi topladığımızda verilerinizin ülkenizin yasalarından farklı veri koruma yasalarına sahip olabilecek ülkelerde işleneceği anlamına gelir. Hitachi Energy’nin dünya çapındaki konumlarına genel bir bakış burada mevcuttur.

 Üçüncü taraf destek sağlayıcılarımız ve ortaklarımız tarafından uluslararası olarak işlendiği durumlar da dahil olmak üzere, işlediğimiz kişisel verilerin uluslararası olarak aktarıldığı durumlarda bu Gizlilik Bildirimi uyarınca korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri almış bulunuyoruz. Aldığımız önlemler arasında, kişisel bilgilerin AEA dışında yerleşik Hitachi Energy kuruluşlarımıza aktarılmasına ilişkin Avrupa Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerinin uygulanması da yer alır. Bu, AEA dışındaki kuruluşlarımızın işledikleri kişisel verileri Avrupa Birliği veri koruma yasalarına uygun olarak korumasını gerektirir.

 Üçüncü taraf destek sağlayıcılarımız ve ortaklarımızla da benzer uygun önlemleri uygulamaktayız. Kişisel verilerin AEA dışındaki üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına aktarımı, Avrupa Komisyonu tarafından veri koruma yeterliliği kararları temelinde veya AB veri koruma standart sözleşme hükümlerinin uygulanması yoluyla gerçekleşir. 

 Uluslararası veri aktarımları hakkında sorularınız veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen [email protected] adresine e-posta gönderin.

Bu Gizlilik Bildirimine dair Güncellemeler

Yasal, teknik ve/veya ticari gelişmelere yanıt olarak bu Gizlilik Bildirimi tarafımızca zaman zaman güncellenecektir. Yürürlükteki veri koruma yasalarının gerektirdiği hallerde herhangi bir önemli Gizlilik Bildirimi değişikliği için onayınızı alacağız.

 

Bu Gizlilik Bildiriminin sonunda yer alan “son güncelleme” tarihini kontrol ederek Gizlilik Bildiriminin en son ne zaman güncellendiğini görebilirsiniz.

 

Son güncelleme: 13 Ekim 2021