Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü Foto Jonas Bilberg

Energilagring, elkvalitet och intelligent styrning – viktiga möjliggörare

Dienstag, 07.12.2021, 11:00 - 11:50 CET
Online

Föredragshållare: David Åkerman

Idag står elsektorn inför stora ändringar av regelverk och marknadstryck för att gå över till koldioxidsnål produktion. Vi integrerar mer förnybara energikällor i vårt elnät, konsumenter blir också producenter (”prosumers”) och utmaningen med begränsningar i stamnätet växer.

Idag behöver vi övervaka, analysera och kontrollera en sofistikerad uppsättning produktionstillgångar och samtidigt minimera driftskostnader, öka tillgänglighet och maximera intäkter. Här växer trenden med små, lokala elnät och med det utmaningen hur man ska anpassa sig till den nya decentraliserade modellen.

Energilagring, elkvalitet och intelligent styrning blir här viktiga möjliggörare – vi berättar hur. Med vårt nya koncept för systemlösningar, e-mesh erbjuder vi ett enkelt sätt att övervaka och prognostisera olika källor för elproduktion.

Se webbinariet i sin helhet i spelaren till höger! 

Missa inte våra övriga webbinarier