Choisissez votre région et votre langue

Menu

Press Release Norway 13-01-2021

3 min read

Hitachi ABB Power Grids teknologi bidrar til 80 prosent reduksjon av CO2 hos ROCKWOOL i Moss

DCIM\100MEDIA\DJI_0156.JPG

ROCKWOOL i Moss erstatter sin fossilbaserte smelteovn for steinullbaserte isolasjonsprodukter med en elektrisk utgave. Oppgraderingen gir et økt effektuttak på 18 MW fra strømnettet. For å løse dette leverer Hitachi ABB Power Grids Norway nøkkelferdig elektrifisering, fra regionalnettet til og med koblingsanlegget i fabrikken.


Prosjektet støttes av Enova og kutter CO2-utslippene med opp til 80 prosent, fra 39 000 tonn til under 8000 tonn i 2021 avhengig av produksjonsutgang. Reduksjonen på 31 000 tonn CO2 tilsvarer utslippene fra 25 000 kjøretøy i Moss iht beregninger gjort av Moss avis. ROCKWOOL fikk tidligere Næringslivets klimapris for prosjektet.

- Bærekraft er helt sentralt i vår forretningsmodell, og vi er veldig stolte av å motta denne prisen i et så ledende, klimabevisst land som Norge. Med den nye smelteteknologien på plass vil vi være i stand til å møte den økende etterspørselen i markedet for sirkulære byggematerialer med lave karbonutslipp, sier Jens Birgersson, CEO for ROCKWOOL.

- Dette er et stjerneeksempel på hvordan industrien kan kutte store utslipp ved elektrifisering, sier Steffen Waal, administrerende direktør for Hitachi ABB Power Grids i Norge. - Sammen med våre kunder og partnere er vi forpliktet til å skape fremtidens bærekraftige energi for kommende generasjoner.

Selv om regionalnettet som forsyner fabrikken er på 47 kilovolt (kV), bygges den nye koblingsstasjonen med Hitachi ABB Power Grids utstyr for et spenningsnivå på 132 kV slik at den er forberedt for fremtidig oppgradering. Valg av gassisolert koblingsanlegg i stasjonen reduserer plassbehovet med inntil 70 prosent. Et modulært Vern- og kontrollanlegg, basert på Hitachi ABB Power Grids styringssystem MicroSCADA er inkludert i leveransen.

Det nye bryteranlegget i fabrikken leveres med en spesiell bryter som kobler til kraften på en skånsom måte, såkalt én-polet synkronisering, uten å påvirke regionalnettet. Det er blant annet utstyrt med en energianalysator (power analyzer) som skal benyttes for å optimalisere produksjonsprosessen.

Hitachi ABB Power Grids nøkkelferdige leveranser til ROCKWOOL inkluderer utstyr, ingeniørtjenester, kabellegging, montasje, testing, idriftsettelse og opplæring.

Oppgraderingen hos ROCKWOOL i Moss støtter flere av FNs bærekraftsmål, blant annet:

  • Mål 11: Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, blant annet bærekraftig produksjon med redusert energiforbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene


Om Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids er en global teknologileder med nesten 250 års samlet erfaring. Virksomheten sysselsetter rundt 36 000 mennesker i 90 land. Selskapet har hovedkontor i Sveits og bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur gjennom hele verdikjeden og innen vekstområder som bærekraftig mobilitet, smarte byer, energilagring og datasentre. Med velprøvd teknologi, global tilstedeværelse og en uovertruffen installert base balanserer Hitachi ABB Power Grids sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Selskapet har forpliktet seg til å levere gode energiløsninger for en bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende teknologi og digitale løsninger er vi din naturlige partner for et sterkere, smartere og grønnere kraftsystem. https://hitachienergy.com