Choose your region and language

Go

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 17-02-2021

6 min read

Hitachi ABB Power Grids setter fart i energiomstillingen i Storbritannia med ny kontrakt for verdens største havvindpark

Med innovativ HVDC Light®-teknologi kan Dogger Bank havvindpark dekke 5% av Storbritannias elektrisitetsbehov og forsyne seks millioner britiske hjem med ren energi.

Hitachi ABB Power Grids har vunnet nok en stor ordre fra Dogger Bank Wind Farm, for å koble den tredje kraftforbindelsen fra verdens største offshore vindpark sammen med kraftnettet på det britiske fastlandet, en strekning på 130 km.  

Dogger Bank havvindpark i Nordsjøen vil ha en total installert produksjonskapasitet på 3,6 GW, nok til å forsyne seks millioner britiske hjem med strøm.* Den nye kontrakten betyr at det totale leveringsomfanget inkluderer både Dogger Bank A, B og C (1). Finansieringen av den tredje fasen av vindparken forventes å være på plass i slutten av 2021.  

Dogger Bank Wind Farm blir utviklet som et joint venture mellom SSE Renewables og Equinor (50:50). Eni forventes å ta en 20 % eierandel i de første to fasene, forutsatt regulatoriske og lånefinansielle godkjenninger, som er ventet tidlig i 2021 (2).  

Med sin markedsledende, kompakte høyspennings likestrømsteknologi, HVDC Light®,  fortsetter Hitachi ABB Power Grids å forme kraftsystemet til havs og gjør det mulig å effektivt overføre kraft og dynamisk integrere fjerntliggende havvind i kraftnettet på land. Vindparken Dogger Bank vil bidra betydelig til de britiske myndighetenes målsetting om å oppnå 40 GW havvindproduksjon og kutte utslipp med 68 % innen 2030.  

HVDC Light®-teknologien er en av de viktigste bestanddelene som muliggjør realisering av fjerntliggende vindparker utenfor kysten av Storbritannia. Den nyeste versjonen av HVDC Light®-systemet tilbyr det mest kompakte designet og de laveste energitapene i kraftsektoren. Ifølge en uavhengig livssyklusanalyse reduserer bruken av denne innovative teknologien de totale utslippene av CO2 med nesten to-tredeler, sammenliknet med tidligere leverte installasjoner. Det støtter den grønne energiomstillingen og det sterke globale fokuset på karbonnøytrale energisystemer.  

«Sammen med kunder og partnere spiller vi en nøkkelrolle i å sette fart i energiomstillingen,» sier Niklas Persson, Managing Director for Grid Integration-virksomheten til Hitachi ABB Power Grids. «HVDC-teknologi yter et vesentlig bidrag på veien mot en mer karbonnøytral framtid gjennom å gjøre det mulig å integrere fjerntliggende fornybar energi-produksjon i stor skala,» legger han til. «Å bli valgt nok en gang viser at kundene våre har tillit til vår verdensledende ekspertise og evne til å levere.» 

«Bekreftelsen på vårt samarbeid med Hitachi ABB Power Grids i alle tre fasene i vindparken er nok en viktig milepæl for dette verdensledende utviklingsprosjektet,» sier Steve Wilson, Project Director i Dogger Bank Wind Farm. «Å jobbe sammen på en integrert måte gjør det mulig for oss å oppnå optimal effektivitet gjennom design, innkjøp og konstruksjon, mens bruken av den markedsledende HVDC-teknologien sikrer effektiv og pålitelig overføring av fornybar energi til seks millioner britiske husstander når hele vindparken er i drift.» 

«Dette er en viktig milepæl for Dogger Bank havvindpark,» sier Halfdan Brustad, Vice President for Dogger Bank-prosjektet i Equinor. «Å bruke HVDC-teknologi er en konkurransedyktig løsning for havvindparker som befinner seg langt fra kysten. Dette vil være den første offshore HVDC-løsningen i Storbritannia, noe som åpner nye markeder og muligheter. Å inngå en avtale med Hitachi ABB Power Grids vil demonstrere evne til samarbeid på tvers av industrier og samle den beste ekspertisen for å levere Dogger Bank med suksess.»

Gjør energiomstillingen mulig med HVDC-teknologi 

HVDC-teknologien har blitt anerkjent som en nøkkelteknologi for omstillingen til en ren energiforsyning, noe som bidrar til FNs Bærekraftsmål 7: Sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle. 

Hitachi ABB Power Grids lanserte kommersiell HVDC-teknologi for mer enn 65 år siden. HVDC Light®, utviklet av Hitachi ABB Power Grids basert på Voltage Sourced Converter (VSC)-teknologi, er et veldig dynamisk og effektivt alternativ til vekselstrøm (AC) når en skal overføre store mengder strøm mer effektivt over lengre avstander og med lavere energitap.  

HVDC Light® bidrar til sikker og stabil overføring av kraft på tvers av kraftnett med ulik spenning og frekvens. Dette gjør teknologien anvendelig for integrering av fornybar energi, som havvindparker, og for å koble sammen og styrke AC-nett. Denne avanserte teknologien har også en omstart-funksjonalitet, noe som gjør at man raskt kan gjenopprette kraftforsyningen om et strømbrudd skulle inntreffe.  

Hitachi ABB Power Grids har levert mer enn halvparten av alle verdens HVDC-prosjekter. Disse inkluderer havvind-prosjekter i Nordsjøen, som DolWin 1 og 2, og verdens første havvindpark, BorWin1, med HVDC. I tillegg har Hitachi ABB Power Grids spilt en sentral rolle i å knytte Shetland Link, eid av SSEN Transmission, til deres Caithness-Moray HVDC-system for integrering i det nasjonale kraftnettet i Storbritannia.  

(1) Når Dogger Bank havvindpark er ferdig utbygd i 2026 vil hver av de tre fasene kunne produsere 6 TWh fornybar energi, totalt 18 TWh årlig. Dette er nok til å dekke 5 % av den britiske etterspørselen og vil kunne forsyne 6 millioner britiske hjem med strøm. 

(2) Eni er et globalt energikonsern som endrer kurs for å bli ledende innen produksjon og salg av karbonnøytrale produkter. 

Om Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids er en global teknologileder med nesten 250 års samlet erfaring. Virksomheten sysselsetter rundt 36 000 mennesker i 90 land. Selskapet har hovedkontor i Sveits og bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur gjennom hele verdikjeden og innen vekstområder som bærekraftig mobilitet, smarte byer, energilagring og datasentre. Med velprøvd teknologi, global tilstedeværelse og en uovertruffen installert base balanserer Hitachi ABB Power Grids sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Selskapet har forpliktet seg til å levere gode energiløsninger for en bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende teknologi og digitale løsninger er vi din naturlige partner for et sterkere, smartere og grønnere kraftsystem. https://hitachienergy.com

 

Om Dogger Bank havvindpark

  • Dogger Bank havvindpark vil være verdens største havvindpark når den er fullført i 2026. 
  • Den blir bygget i tre faser, Dogger Bank A, B og C. 
  • Dogger Bank A og B er et joint venture mellom SSE Renewables (40%), Equinor (40%) og Eni (20%). Eni forventes å gå inn i joint venturet tidlig i 2021, forutsatt regulatoriske og lånefinansielle godkjenninger. 
  • Dogger Bank C er et 50:50 joint venture mellom SSE Renewables og Equinor. 
  • SSE Renewables er hovedoperatør for utvikling og konstruksjon av Dogger Bank havvindpark. Equinor vil være hovedoperatør under driftsfasen til vindparken. 
  • Finansieringen for Dogger Bank A og B var på plass i november 2020. For Dogger Bank C er det estimert å være på plass sent i 2021.