Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Press Release Oslo, Norway 01-07-2021

5 min read

Hitachi ABB Power Grids utvikles til å bli Hitachi Energy og utvider sitt engasjement for en bærekraftig fremtid

Hitachi ABB Power Grids kunngjorde i dag at virksomheten utvikles til å bli Hitachi Energy fra oktober 2021. Beslutningen om navneskifte har tilslutning i styret og blant aksjeeierne og sammenfaller med virksomhetens 1-årsjubileum. Hitachi Ltd. har en eierandel på 80,1 % og ABB Ltd. 19,9 % i joint venture-selskapet som ble opprettet 1. juli 2020.

Den globale teknologi- og markedslederen har hovedkontor i Zürich, Sveits. Virksomheten har bidratt til mange teknologiske gjennombrudd og og har i over et århundre bidratt til trygg, sikker og pålitelig energi. De teknologiske gjennom-bruddene spenner fra banebrytende nyvinninger som kommersielle høyspennings likestrømforbindelser (HVDC)1 som gjør det mulig å effektivt overføre energi over lange avstander med minimale tap, samtidig som karbonavtrykket reduseres, til å tilby mikronett og energilagringsløsninger som, kombinert med intelligente kontroll-systemer, sikrer en pålitelig tilgang til distribuert energi. Virksomheten har en ledende rolle i forhold til å utvikle et sterkere, smartere og grønnere kraftsystem.

I dag er bekjempelse av klimaendringer av avgjørende betydning og en av de viktigste utfordringene i vår tid. Ifølge IEAs «Net Zero by 2050»-rapport2, er det endel hindringer på veien og for å nå målet i tide kreves det økte investeringer i infra-struktur og en umiddelbar og omfattende utrulling av alle tilgjengelige teknologier for ren energi. Innen 2030 er det forventet en økning i verdensøkonomien på omlag 40 prosent. Samtidig må energiforbruket reduseres med 7 prosent for å nå målsettingen om nullutslipp i 2050. Innen den tid vil energisektoren være dominert av fornybar energi, og elektrisitet vil utgjøre omlag 50 prosent av det totale globale energi-forbruket – en økning fra omlag 20 prosent i dag2. En overgang til et rettferdig og bærekraftig energisystem står sentralt i den globale utfordringen, der elektrisitet vil være ryggraden i hele energisystemet. 

Hitachi ABB Power Grids setter bærekraft i sentrum for sin virksomhet: Selskapet har forpliktet seg til å levere gode energiløsninger for en bærekraftig fremtid. Skifte av navn til Hitachi Energy gjenspeiler det raskt skiftende energilandskapet og muligheten til å skape økonomiske, miljømessige og sosiale verdier; Samtidig åpner overgangen til Hitachi flere muligheter til å posisjonere banebrytende og digitale teknologier til nytte for eksisterende og fremtidige kunder. Dette innebærer å gå nye veier og videreutvikle vår innsats innen spennende vekstområder som bærekraftig mobilitet, smarte liv og datasentre. I samarbeid med kunder og andre partnere utvikler virksomheten avanserte digitale løsninger og tjenester som for eksempel Hitachi Lumada. Løsningene er basert på vår unike domenekunnskap og vil være et viktig bidrag til å løse globale utfordringer på veien mot en karbonnøytral fremtid.

Toshiaki Higashihara, Executive Chairman og CEO i Hitachi, sier, «Med klimaendringer og en økning i naturkatastrofer, er det behov for å løse tre globale sosiale samfunnsspørsmål: miljø og motstandskraft samt sikkerhet og trygghet.»
Han fortsetter, «Hitachi ABB Power Grids tilbyr en rekke løsninger som løser samfunnsspørsmål. Via overgangen til Hitachi Energy styrker vi ytterligere vårt engasjement for å bidra til et bærekraftig samfunn. Hitachi og Hitachi Energy vil,
via sosial innovasjon, og tett samarbeid med kunder og samarbeidspartnere, bidra til å løse samfunnsspørsmål og forbedre menneskers livskvalitet.»

Keiji Kojima, President og COO i Hitachi, sier, «Digital teknologi er nødvendig for å realisere et bærekraftig samfunn.» Han fortsetter, «Innen energiområdet forventer man at kraftnettet vil være kjernen for innovasjon da det er lang tradisjon med å ta i bruk digital teknologi innen dette feltet. Jeg er trygg på at vårt selskap vil være ledende i den videre utviklingen. Hitachi kombinerer digitale teknologier som for eksempel Lumada med Hitachi Energys avanserte teknologier for å skape innovative energiløsninger  og sosiale, miljømessige og økonomiske varige verdier.»

«Energilandskapet er i stadig utvikling, og det samme er vi,» sier Claudio Facchin, CEO i Hitachi ABB Power Grids. Han fortsetter, «Med det nye navnet Hitachi Energy utvider vi vårt engasjement for å skape verdi for kunder, ansatte og samfunnet. Det siste året har vært krevende for alle, men vi ser lyst på fremtiden. Jeg er stolt av våre kompetente medarbeidere i 90 land. Via  lidenskap, identitet og kultur for mangfold og inkludering, fortsetter vi vår innsats for å levere gode energiløsninger for en bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende teknologi og digitale løsninger er vi den naturlige partner for et sterkere, smartere og grønnere kraftsystem».

Navneendringen fra Hitachi ABB Power Grids til Hitachi Energy vil skje i oktober. Samtidig endres merkevaren til Hitachi merkevare. Virksomheten registrerte formelt Hitachi Energy Ltd. 30. juni 2021 og er nå i gang med den formelle prosessen for navneskifte globalt.

Merknader

(1)   Hitachi ABB Power Grids utviklet kommersiell HVDC-teknologi for omlag syv tiår siden. HVDC-teknologi bidrar til effektiv overføring av energi over tusenvis av kilometer, med minimale tap.

(2)   International Energy Agencys «Net Zero by 2050 Report: A Roadmap for the Global Energy Sector.»

 

Om Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids er en global teknologileder med nesten 250 års samlet erfaring. Virksomheten sysselsetter rundt 36 000 mennesker i 90 land. Selskapet har hovedkontor i Sveits og bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur gjennom hele verdikjeden og innen vekstområder som bærekraftig mobilitet, smarte byer, energilagring og datasentre. Med velprøvd teknologi, global tilstedeværelse og en uovertruffen installert base balanserer Hitachi ABB Power Grids sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Selskapet har forpliktet seg til å levere gode energiløsninger for en bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende teknologi og digitale løsninger er vi din naturlige partner for et sterkere, smartere og grønnere kraftsystem.

Kontakt oss

Rebecca Bleasdale

Head of External Communications, Content & Media Relations

 

+41 78 643 26 13