Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Blog Post Oslo, Norway 10-06-2022

5 min read

Kan digital teknologi erstatte trafoguruene?

Både nye og eldre transformatorer bør utrustes med instrumentering og digital teknologi for smartere drift, service og vedlikehold

Knut Einar Herdlevær er utdannet MSc Mechanical Engineering fra SDSM&T, USA og har jobbet i mer enn 20 år i kraftvirksomheten til ABB, nå Hitachi Energy, med hovedfokus på transformatorer. De siste årene har Knut jobbet med utviklingen av Hitachi Energys digitale portefølje i Norge.

Samtidig som mange nøkkelpersoner forsvinner, er det et konstant fokus på riktig bruk av vedlikeholdskroner i kraftbransjen. Sensorer, kommunikasjon og regnekraft gir stadig nye muligheter for transformatoroppfølging, noe som forlenger levetiden til transformatorene og gir en mer pålitelig energiforsyning. 

For noen år siden besøkte jeg et kraftverk med en aldrende transformatorpark. En av transformatorene nærmet seg faktisk 100 år og ble i sin tid levert av Hitachi Energy-forløperen Asea. Den var fortsatt i full drift.

Hvordan er det mulig? Jo, selvsagt fordi transformatorene ble godt tatt vare på. Han som hadde ansvaret var en elkraftguru som også hadde vært lenge i drift, om enn ikke fullt så lenge som transformatoren. Jeg er nesten sikker på at han kunne føle på kroppen hvordan tilstanden til transformatorene var fra dag til dag.

Rutinen til denne transformatoreksperten er det ikke mange som kan matche. Det blir dessverre stadig færre som har denne kompetansen og få steder man kan tilegne seg den. Derfor er trafoguruene vanskelig å erstatte med nye, menneskelige ressurser.

Men det er kanskje ikke nødvendig heller. For velprøvd digital teknologi kan allerede gi operatørene en systematisk kvalitetssikring av driften av viktige kraft- og industritransformatorer. Det vil være kostnadseffektivt, mer pålitelig og gi enda flere muligheter enn hva et menneske alene kan tilby. Alt handler om smart utnyttelse av både sanntidsinformasjon og historiske data.

For å holde driftsstabiliteten oppe og kostnadene nede er løsningen å ta i bruk sensorer, datakommunikasjon og regnekraft. Fjernovervåkning og digitale tvillinger er begreper som stadig utvikles og raffineres. I praksis gir dette transformatoreier mer funksjonalitet, økt trygghet og bedre kostnadseffektivitet.

Med kontinuerlig tilgang på informasjon om tilstanden på transformatoren, vil man til enhver tid kunne bruke vedlikeholdsbudsjettet på de enhetene som trenger det mest og samtidig ha et best mulig grunnlag for å planlegge fremtidig service- og investeringsbehov.

Velprøvd digital teknologi kan allerede gi operatørene en systematisk kvalitetssikring av driften av viktige kraft- og industritransformatorer. Alt handler om smart utnyttelse av både sanntidsinformasjon og historiske data

For å sikre innsamling og prosessering av riktige data, har vi i Hitachi Energy lansert det vi kaller TXpert™ Ecosystem. Dette er en komplett portefølje av sensorer, programvare og tjenester som er spesial-designet for datadrevet vedlikehold og drift av transformatorer. Her har vi samlet vår domenekunnskap i selvlærende algoritmer for å forlenge levetid, redusere risiko for utfall og havari og tilrettelegge for gjenbruk og sirkulære løsninger. 

I mange år har vi jobbet med å skreddersy våre populasjonsstyringsverktøy for transformatorer. Utfordringene ligger i å systematisere store mengder tilgjengelig informasjon, ofte en kombinasjon av driftshistorikk, offlinemålinger og sanntidsdata. Dataene prosesseres av spesialdesignede algoritmer, som tar hensyn til alle faktorer som kan påvirke transformatorens tilstand og pålitelighet. Hver faktor gjennomgår ulike sensitivitetsanalyser slik at ingen kritisk informasjon om enkeltkomponenter forsvinner og det samlede bilde av transformatorens tilstand blir mest mulig korrekt.

Rapportene som genereres fra verktøyet er lette å forstå og krever ikke dybdekunnskap om transformatoren. De gir på en intuitiv og visuell måte et godt bilde av transformatorens tilstand og anbefalinger om hvilke tiltak som kan redusere risiko.

Man kan aldri fullt ut erstatte trafoguruene og kunnskapen de besitter, men på den annen side, vil de aldri kunne innhente, prosessere og behandle data på samme måte som den digitale teknologien kan. Løsningen for framtiden er å innhente informasjon om tilstanden til transformatoren og kombinere dette med datamaskinenes enorme prosesseringskraft og leverandørenes transformatorkunnskap. Da vil man hele tiden ha en god oversikt over sin transformatorpark og få den beslutningsstøtten man trenger for å drive mest mulig effektivt.  

Knut Einar Herdlevær

Digital lead, Norway

+47 91 84 60 34

Knut Einar Herdlevær er utdannet MSc Mechanical Engineering fra SDSM&T, USA. Han har over 25 års erfaring fra kraftvirksomheten til ABB, nå Hitachi Energy, i ulike roller innen engineering, produksjon, foretningsutvikling og ledelse. De siste årene har Knut jobbet med utviklingen av Hitachi Energys digitale portefølje i Norge

Les mer

Hitachi Energy er en global teknologileder som jobber for en bærekraftig energifremtid for alle

Part of categoryBlog Post
23-08-2022 | 5 min read

Hvordan skal man kapitalisere på digitalisering?

Digitalisering er ikke noe mål i seg selv og endrer ikke målene til virksomheten, men teknologien må også endre måten virksomheten jobber på for å ha maksimal effekt. 

Hitachi Energy Norway AS

Hitachi Energy er en global teknologileder som jobber for en bærekraftig energifremtid for alle.  Vi bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur med innovative løsninger og tjenester gjennom hele verdikjeden. 

Om Hitachi Energy Norway AS

Hitachi Energy Norway AS representerer den norske delen av virksomheten.  Selskapet har omlag 300 ansatte i Norge fordelt på følgende lokasjoner; Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim, Harstad, Skien og Alta

Kontakt oss på telefon 21 62 00 00

Dersom du vet hvem du skal snakke med; Tast 1, så kommer du til sentralbordet og blir satt over direkte. Åpningstiden for vårt sentralbord er fra kl. 08.00 - 16.00. Dersom du ikke vet hvem du skal snakke med; Tast 2, så kommer du til vårt Customer Connect Center som er åpent 24/7

Hitachi Energy. Lokale kontaktpersoner

Vår målsetting er å tilfredsstille våre kunders behov og sørge for at kundehenvendelser blir håndtert med god kvalitet og til riktig tid. Her finner du kontaktinformasjon til våre markedsansvarlige og også til øvrig nøkkelpersonell i selskapet.