Choose your region and language

Go

Menu

Web Story Finland 30-09-2020

3 min read

Hitachi ABB Power Grids liittää tuulienergiaa sähköverkkoon Pohjois-Pohjanmaalla

Windmills Copenhagen Denmark

Hitachi ABB Power Grids toimittaa Välikankaan tuulipuistoon sähköaseman, joka siirtää tuulisähköä luotettavasti ja tehokkaasti verkkoon. Puiston tuleva sähköntuotanto vastaa 90 000 kotitalouden kulutusta.

Välikankaan tuulivoimapuiston rakennustyöt ovat alkaneet Pohjois-Pohjanmaalla, ja ensi keväänä Hitachi ABB Power Grids toimittaa alueelle sähköaseman ja liittää sen paikalliseen alueverkkoon. Kun puiston kaikki 24 tuulivoimalaa pyörähtävät käyntiin, ne tuottavat peräti 100 megawatin tehon.

”Välikankaan tuulivoimapuisto on suurin, jonka ABO Wind on tähän mennessä rakentanut missään maassa”, toteaa sähköpäällikkö Kim Vuorinen ABO Wind Oy:stä. Saksalaisomisteinen ABO Wind kehittää, rakentaa ja ylläpitää tuulivoimapuistoja yli kymmenessä maassa. Suomessa yhtiö on rakentanut viisi tuulipuistoa ja kehitteillä on moninkertainen määrä.

”Uskomme, että tuulivoiman määrä kasvaa Suomessa vielä paljon, koska se on osoittautunut erittäin kustannustehokkaaksi energiantuotantomuodoksi. Välikankaan tuulivoimapuisto on hyvä esimerkki siitä, että tuulivoimaa kehitetään nyt menestyksekkäästi yksityisen rahoituksen voimin, ilman valtion tukea”, Vuorinen sanoo.

Uusiutuvien energiamuotojen omaisuudenhoitopalvelujen tarjoaja Luxcara on hankkinut Välikankaan tuulivoimaprojektin ABO Windiltä, joka kuitenkin jatkaa mukana hankkeen toteutuksessa. ABO Windin suosituksesta pääurakoitsija Keski-Suomen Betonirakenne Oy eli KSBR tilasi tuulipuiston verkkoliitynnän Hitachi ABB Power Gridsiltä.

"Olemme iloisia siitä, että Hitachi ABB Power Grids tulee olemaan valitsemamme pääurakoitsijan KSBR:n aliurakoitsija ja toimittaa projektillemme sähköaseman", sanoo Philip Sander, Managing Partner Luxcaralta. "Ottaen huomioon Hitachi ABB Power Gridsin laajan kokemuksen markkinoilla sekä heidän muuntajiensa valmistuksen lähellä projektimme sijaintia, mielestämme tämä on hyvin sopiva järjestely onnistuneen hankkeen toteuttamiseksi."

Sähkönjakeluverkko

Sähköasema käyttöön nopeasti ja luotettavasti

”Välikankaan tuulivoimapuisto on tyypillinen kohde, johon meillä on toimiva konsepti valmiina. Suunnittelemme sähköaseman ja sen liitynnän alueverkkoon, ja hyödynnämme tehdasvalmisteista kytkinasemarakennustamme. Näin pystymme parhaiten tukemaan tuulipuistohankkeiden nopeaa aikataulua luotettavasti”, sanoo myyntipäällikkö Pertti Välimaa Hitachi ABB Power Gridsiltä.

Vuorisen mukaan sähköasematoimittajan valinnassa painoi erityisesti Hitachi ABB Power Gridsin toimitusvarmuus sekä tekninen osaaminen.

”Hitachi ABB Power Gridsin ratkaisu esimerkiksi loistehon kompensointiin on tilankäytöltään tehokas ja se luotiin nopeasti. Saimme myös sovittua muuntajille toimitusajan, joka sopii hyvin aikatauluumme”, Vuorinen sanoo.

Välikankaan tuulipuistossa muuntajat tekevät hankkeesta muutenkin poikkeuksellisen. Teoriassa yksi muuntaja voisi nostaa puistossa tuotetun tehon 33 kilovoltin jännitteeltä suurjännitteisessä jakeluverkossa käytettävään 110 kilovolttiin. Sähköverkkoyhtiö Elenia edellytti kuitenkin neljää 25 megavolttiampeerin päämuuntajaa.

”Vaatimuksiimme vaikuttaa muun muassa se, miten laaja verkko alueella on ja miten vahva verkko meillä on kyseisen tuulipuiston kohdalla, ja se, liittyykö tuulipuisto sähköasemaan vai voimajohtoon. Kyse on viime kädessä turvallisuudesta ja verkon suojausten toimimisen varmistamisesta kaikissa tilanteissa”, sanoo Elenian yhteyspäällikkö Lasse Sarhela.

Tiivis yhteistyö verkkoyhtiön kanssa

Välikankaan tuulipuisto liitetään Elenian 110 kV:n verkkoon, jota Elenia on vahvistanut viime vuosien aikana alueella. Elenia rakensi pari vuotta sitten uuden voimajohdon Nivalan ja Haapajärven välille parantaakseen alueen siirtokapasiteettia. Lisäksi verkkoyhtiö uudisti läheisen Haapajärven sähköaseman. Uudistamisella parannettiin verkon käyttövarmuutta ja tuotannon liitettävyyttä.

Sarhelan mukaan Suomessa ollaan yhä useammin tilanteessa, jossa verkon kapasiteetti on jo täynnä. Silloin verkkoyhtiö vahvistaa verkkoa tai osoittaa liitynnälle sopivamman kohdan.

”Tuulipuiston liittäminen sujuu hyvin, kun puiston suunnittelijat ottavat verkkoyhtiöön yhteyttä mahdollisimman varhain ja suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä. Meille on tärkeää tukea kaikkia energiantuotantomuotoja ja mahdollistaa osaltamme uusiutuvan tuotannon lisääntyminen”, Sarhela sanoo.

”Tällä hetkellä 7 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta katetaan uusiutuvilla energialähteillä, ja tavoitteena on nostaa osuus 17 prosenttiin vuoden 2021 loppuun mennessä. Tämä tapahtuu ennen kaikkea tuulivoimaa lisäämällä”, Välimaa toteaa.

Get to know more

Contact

Pertti Välimaa
+358 50 334 3648