Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Blog Post Oslo, Norway 24-01-2023

5 min read

Ny eller gammel transformator? Ja takk, begge deler

Oljeprøver kan fortelle oss mye om tilstanden til transformatoren og gi beslutningsgrunnlag for å iverksette nødvendige tiltak for å redusere mulighetene for en feil.

Oljeprøver kan fortelle oss mye om tilstanden til transformatoren og gi beslutningsgrunnlag for å iverksette nødvendige tiltak for å redusere mulighetene for en feil. 

Det har aldri vært viktigere å ta vare på samfunnskritisk infrastruktur. Strømnettet er trolig den viktigste infrastrukturen vi har, og samfunnet er ikke rigget for å takle langvarige strømbrudd. Jo mer avhengig av strøm vi blir, desto større blir konsekvensene og viktigere blir det å passe godt på investeringene sine.  Hvis man likevel opplever et utfall, haster det å få nettet raskt i drift igjen. 

Ønsker du å vite mer om transformatorer? Bli med på kurset Krafttransformator, drift og vedlikehold, 1. og 2. februar 2023, som vi arrangerer i samarbeid med Fornybar Norge.

En reparert og rehabilitert transformator ser ut som ny og har levetid som en ny transformator

En reparert og rehabilitert transformator ser ut som ny og har levetid som en ny transformator

Jeg har sett mange havarerte transformatorer, og det kan ofte se dramatisk ut. Hvis en transformator havarerer kan nettselskapet gjenopprette strømforsyningen på kort sikt ved å kople strømmen utenom det aktuelle stedet. På mellomlang sikt kan man sette inn en reservetransformator hvis man er heldig og har en slik tilgjengelig. 

På lenger sikt må man naturligvis løse utfordringen med den ødelagte transformatoren. Da kan man velge å kjøpe en ny eller reparere den gamle. De fleste eldre transformatorer i den norske kraftforsyningen er av gjennomgående høy kvalitet, og med riktig tiltak til rett tid, vil disse kunne leve i sikker drift i mange nye år.

Brenner huset ditt, er det lite du kan gjøre for å redde inventaret. Har du sett en brent transformator kan det se ganske håpløst ut. Det er imidlertid ingen grunn til å se svart på det. Veldig mye av en transformator kan gjenbrukes, og i servicesenteret vårt for sirkulærøkonomi og beredskap i Kobbervikdalen har vi reddet mange havarerte transformatorer. 

En transformator som har havarert er ikke et vakkert syn, men ofte kan mange av komponentene reddes, slik at reparasjon kan være et godt alternativ til å kjøpe ny transformator

En transformator som har havarert er ikke et vakkert syn, men ofte kan mange av komponentene reddes, slik at reparasjon kan være et godt alternativ til å kjøpe ny transformator

Transformatorens hjerte og hjerne er kjernen med kobberviklinger. Dette er de mest kostbare delene i transformatoren både med hensyn til produksjon og materialkostnader. Det fine er at kobberviklingene og kjernen i transformatoren er plassert i transformatorolje som ofte gir en effektiv beskyttelse mot varmeutvikling ved brann. Det betyr at de fleste av transformatorens innvendige komponenter ofte kan reddes og brukes på nytt. 

Havari er naturligvis noe vi aller helst vil unngå. Oppfølging og forebyggende vedlikehold basert på regelmessig tilstandsovervåking, gjerne som del av av en serviceavtale, vil kunne avdekke om tiltak er nødvendig. Tilstanden kan vi effektivt kontrollere gjennom regelmessige prøver av transformatorolje og analyse av ulike relevante sensordata. 

Noen ganger skjer det likevel et havari. Det kan for eksempel være på grunn av en uforutsett ytre belastning i kombinasjon med manglende vedlikehold. Når skaden først har skjedd, så er reparasjon og oppgradering et kostnads- og miljøeffektivt tiltak. 

I Hitachi Energy vil vi gjerne selge nye transformatorer, og noen ganger er det riktig løsning. Når man tar hensyn til tid, kostnader og miljø, er rehabilitering og oppgradering et veldig fornuftig valg. En rehabilitert transformator vil ha levetid som ny i tillegg til at man samtidig kan oppgradere kontrollutrustningen til moderne digital teknologi. 

Alle er nok enige om at det på lang sikt alltid vil være lønnsomt å gjøre veivalg som gjør at miljøet vinner. På kort sikt utfordres imidlertid det synet av bedriftsøkonomiske hensyn. Riktig løsning, rehabilitering eller kjøpe nytt, vil være avhengig av mange faktorer. God dialog mellom kunde og leverandør kan gjøre at vi kan si ja takk til begge deler!

I Hitachi Energy sitt senter for sirkulærøkonomi i Drammen forlenger vi levetiden til aldrende transformatorer og alt overskuddsmateriale sendes til gjenvinning.

I Hitachi Energy sitt senter for sirkulærøkonomi i Drammen forlenger vi levetiden til aldrende transformatorer og alt overskuddsmateriale sendes til gjenvinning.

Knut Einar Herdlevær

Digital lead, Norway

+47 91 84 60 34

Knut Einar Herdlevær er utdannet MSc Mechanical Engineering fra SDSM&T, USA. Han har over 25 års erfaring fra kraftvirksomheten til ABB, nå Hitachi Energy, i ulike roller innen engineering, produksjon, foretningsutvikling og ledelse. De siste årene har Knut jobbet med utviklingen av Hitachi Energys digitale portefølje i Norge

Hitachi Energy er en global teknologileder som jobber for en bærekraftig energifremtid for alle

Part of categoryBlog Post
Åpning av nye hall 12 på Brakerøya. Åpningsseremoni. Innvielse. 25. mai 2011. Foto: Peter Tubaas - ABB
10-06-2022 | 5 min read

Kan digital teknologi erstatte trafoguruene?

Samtidig som mange nøkkelpersoner forsvinner, er det et konstant fokus på riktig bruk av vedlikeholdskroner i kraftbransjen. Sensorer, kommunikasjon og regnekraft gir stadig nye muligheter for transformatoroppfølging, noe som forlenger levetiden til transformatorene og gir en mer pålitelig energiforsyning.

Hitachi Energy Norway AS

Hitachi Energy er en global teknologileder som jobber for en bærekraftig energifremtid for alle.  Vi bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur med innovative løsninger og tjenester gjennom hele verdikjeden. 

Kontakt oss på telefon 21 62 00 00

Dersom du vet hvem du skal snakke med; Tast 1, så kommer du til sentralbordet og blir satt over direkte. Åpningstiden for vårt sentralbord er fra kl. 08.00 - 16.00. Dersom du ikke vet hvem du skal snakke med; Tast 2, så kommer du til vårt Customer Connect Center som er åpent 24/7

Hitachi Energy. Lokale kontaktpersoner

Vår målsetting er å tilfredsstille våre kunders behov og sørge for at kundehenvendelser blir håndtert med god kvalitet og til riktig tid. Her finner du kontaktinformasjon til våre markedsansvarlige og også til øvrig nøkkelpersonell i selskapet.