Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Privacy Notice

ความเป็นส่วนตัวและความเชื่อมั่นของท่านสำคัญกับเรา

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด และในกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า 'Hitachi Energy', 'เรา', 'พวกเรา' หรือ 'ของเรา')

เกี่ยวกับเราและช่องทางการติดต่อ

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ถนนบราวน์โบเวอริ 5 เมืองซูริค 8050 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จดทะเบียนพาณิชย์กับสำนักทะเบียนเขตซูริก ทะเบียนเลขที่ CHE-339.599.331 โดยกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด นั้นประกอบด้วยนิติบุคคลจำนวนมากที่มีสำนักงานอยู่ต่างประเทศทั่วโลก

หากท่านมีคำถาม ข้อกังวล ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer - DPO) และทีมงาน DPO ผ่านทางอีเมล์ [email protected] ซึ่งหากท่านต้องการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ กรุณากรอกแบบฟอร์มที่นี่ 

สิทธิโดยชอบ

ท่านจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองข้อมูล และ/หรือกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย โดยให้ถือการเคารพสิทธิส่วนบุคคลเป็นนโยบายที่จะต้องพึงปฏิบัติ และจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้ทันที ทั้งนี้ ในกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีภาระผูกพันทางกฎหมาย สิทธิบางอย่างอาจถูกจำกัดในการประมวลผลด้านข้อมูล หรือในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการต่อสู้คดีทางกฎหมาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูล แก้ไข ถ่ายโอน อัปเดต หรือร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถกระทำได้ตลอดเวลาโดยให้กรอกแบบฟอร์ม ที่นี่

ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง กำหนดสิทธิ์การประมวลผล หรือร้องขอให้โยกย้ายและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามสิทธิ์ ที่นี่

ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกการรับข้อมูลสื่อสารทางการตลาดที่เราส่งถึงท่านได้ตลอดเวลา โดยให้คลิกไปที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" หรือ "ยกเลิก" ที่เราส่งให้ท่านทางอีเมล์ ซึ่งทางเราได้เก็บชื่อและที่อยู่อีเมล์ของท่านไว้ในฐานข้อมูล CRM เพื่อใช้สื่อสารในอนาคต หากท่านต้องการให้เราลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล CRM กรุณากรอกแบบฟอร์มที่นี่ กรณีที่ท่านไม่ต้องการรับเนื้อหาทางการตลาด ทางเราอาจยังคงมีส่งอีเมล์ให้ท่านหรือองค์กรเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ธุรกรรม และ/หรือการบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวมและประมวลผลจากความยินยอมจากท่าน อย่างไรก็ดี ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา โดยการเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบในทางกฏหมายต่อการประมวลผลตามกฏหมายอันเกิดก่อนหน้านี้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยอาศัยเหตุผลในการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมายนอกเหนือจากความยินยอม

ท่านมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรสามารถดูได้จากที่นี่ สำหรับข้อมูลการติดต่อหน่วยงานคุ้มครองของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กรุณาคลิก ที่นี่)

สำหรับผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านมีสิทธิ์เลือกไม่ขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้พิจารณาทางการเงินหรือด้านอื่นๆ

การตลาดทางตรง

ปรับการตั้งค่าหรือยกเลิกการสมัครรับข่าวสารการตลาด

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล สาเหตุและข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

Hitachi Energy จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานในด้านต่างๆ ได้แก่

 • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลประจำตัว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ส่วนบุคคลและที่อยู่สถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวและที่ทำงาน อีเมล์ส่วนตัวและอีเมล์ธุรกิจ หรือรายละเอียดการติดต่อต่างๆ วันเดือนปีเกิดและประเทศบ้านเกิด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับครอบครัวและสถานะทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และสถานภาพครอบครัว (รวมถึงชื่อและข้อมูลการติดต่อของญาติที่ใกล้ชิด)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการจ้างงาน ได้แก่ รหัสพนักงาน ลายเซ็น สถานะการจ้างงาน หมายเลขประกันสังคมและหมายเลขผู้เสียภาษี หมายเลขประกัน ประเทศที่พำนัก สัญชาติ ภาพถ่าย ข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉินและข้อมูลหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตที่พำนักอาศัย สถานะการเข้าเมือง และข้อมูลวีซ่าเดินทาง
 • ท่านสมบัติในด้านต่างๆ เช่น หนังสือรับรองและประกาศนียบัตรทั้งในตำแหน่งปัจจุบันและตำแหน่งในอดีต การฝึกอบรม ประวัติย่อ ใบจบการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในบางกรณีอาจต้องมีรายละเอียดการติดต่อของผู้รับรองและผู้อ้างอิง ผลการประเมินความสามารถ และการประเมิน/คำติชมจากการสัมภาษณ์
 • ตัวชี้วัดข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน้าที่ สัญญาจ้าง รหัสเงินเดือน ผู้จัดการสายงาน ระดับสายงาน ประวัติการปฏิบัติงาน สถานะการจ้างงาน ข้อมูลการลางานและหยุดงาน การบันทึกเวลาทำงาน บันทึกการฝึกอบรม เป้าหมายการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการพัฒนางาน ทั้งนี้ในบางกรณี เราอาจต้องบันทึกผลของการประเมินความสามารถ รายงานความปลอดภัยและเหตุการณ์ คำติชมจากผู้เชี่ยวชาญ อีกด้วย
 • ข้อมูลด้านค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลค่าจ้าง แผนบำเหน็จบำนาญและเงินสมทบ ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทน หุ้น ผู้อุปการะ ผู้รับผลประโยชน์หรือการมีชื่อรับผลประโยชน์ด้านสุขภาพ ใบแจ้งยอดธนาคาร การเรียกร้องสินไหมทดแทนและใบเสร็จ รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต
 • ข้อมูลระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้หรือได้รับผลกระทบจากการใช้ระบบหรือแอปพลิเคชันดังกล่าว) เช่น การบันทึกการเข้าถึง การใช้งานไอทีและอินเทอร์เน็ต ตัวระบุอุปกรณ์ (รหัสอุปกรณ์มือถือ รหัสเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ฯลฯ ) การลงทะเบียนและข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ ที่อยู่ไอพี ข้อมูลการติดตามและการวิเคราะห์ การบันทึก (เช่น การบันทึกผ่านระบบเสียง/การบันทึกการโทร) การโพสต์บนแพลตฟอร์มบริษัท (เช่น Yammer) ข้อมูลการกู้คืนรหัสผ่าน ข้อมูลที่ได้รับผ่านเครื่องมือการรักษาความปลอดภัยระบบไอที
 • รายละเอียดทางการเงินอื่นๆ เช่น ข้อมูลบัญชี การตรวจสอบเครดิต รายละเอียดการชำระเงินและการทำธุรกรรม ข้อมูลการสอบสวน และประวัติทางวินัย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ (ได้แก่ หมวดหมู่พิเศษของข้อมูลตามที่ระบุด้านล่าง) สถานที่ที่ท่านหรือบุคคลอื่น (เช่น เพื่อนร่วมงาน) อาจลงทะเบียนข้อมูลเหล่านี้ไว้บนระบบ หรือในระบบ โปรแกรมและแอปพลิเคชัน เช่น เอกสารทางธุรกิจซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น แบบสอบถาม คำถาม ข้อร้องเรียน คำสั่งและบันทึกที่เกี่ยวข้อง อีเมล์ รายงาน สัญญา การนำเสนอ รายงานการประชุม ผลงาน) ภาพถ่าย รูปภาพ และ/หรือวิดีโอ

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวมและประมวลผลตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ในประเทศที่ท่านพำนักดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษ ได้แก่:

  - สมาชิกทางศาสนา (เช่น หากจำเป็นเพื่อใช้ในทางภาษี)

  - ข้อมูลด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ ความทุพพลภาพ สภาพการทำงานพิเศษ (เช่น การใช้โต๊ะยืน) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในสถานพยาบาล ข้อมูลการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ข้อมูลการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเดินทาง (กรุ๊ปเลือด ประวัติการรักษา อาการแพ้)

  - เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ (เช่น เพื่อใช้หาความหลากหลายทางวัฒนธรรม)

  - กรณีอื่นๆ ได้แก่ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ความคิดเห็นทางการเมือง และชีวิตทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ (เช่น ใช้เพื่อสอบหาการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน)

 • ข้อมูลการตัดสินบทลงโทษและความผิดทางอาญา เช่น ข้อมูลประวัติอาชญากรรมและข้อมูลบทลงโทษที่จำเป็นเพื่อใช้ตรวจคัดกรองประวัติอาชญากรรม เป็นกระบวนการในการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบตัวตนลูกค้า (Know Your Customer – “KYC”) และเงื่อนไขในการต่อต้านการฟอกเงิน (“Anti Money Laundering - AML”)
 • ข้อมูลจากแหล่งสาธารณะที่เข้าถึงได้หรือส่งโดยบุคคลที่สาม (เช่น หน่วยงานด้านเครดิต) อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะถูกนำไปปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้แก่ ข้อมูลในโซเชียลมีเดียระดับมืออาชีพ (เช่น LinkedIn) ข้อมูลการตรวจสอบประวัติ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานมีเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การบริหารองค์กรและบุคคล การจัดการชั่วโมงการทำงาน การปรับปรุงและการดูแลพนักงานให้มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์กำลังคน การรายงานและการวางแผนภายในองค์กร
 • การโยกย้ายพนักงานจากบริษัทในเครือและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
 • การจัดการค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงการให้สวัสดิการพนักงาน เงินเดือน และค่าตอบแทนต่างๆ ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ ประกัน บำเหน็จบำนาญ และการทบทวนผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดการจ้างงานและการสรรหาว่าจ้าง ได้แก่ การสรรหาบุคลากร การประเมินความเหมาะสมและความสามารถในการทำงาน การตรวจสอบประวัติและท่านสมบัติ การรับรองและให้ข้อมูลอ้างอิง
 • การจัดการทางการเรียนรู้และพัฒนาการ ได้แก่ ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมพนักงาน การประเมินการปฏิบัติงาน และการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
 • แนวทางปฏบัติการร่วมงานและการลาออก การย้ายงานภายในองค์กรและการสิ้นสุดการทำงาน
 • การจัดการเรื่องการลาป่วย การลาพักร้อนและการลาประเภทอื่นๆ
 • โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยภายในองค์กร ได้แก่ บันทึกด้านสุขภาพและความปลอดภัยและอุบัติเหตุ หรือการรายงานและการจัดการท่านภาพการดำเนินงาน
 • การจัดการค่าใช้จ่ายและการเดินทาง การจัดระเบียบการเดินทางเพื่อธุรกิจ การติดตามผู้เดินทางเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ความปลอดภัยสำหรับการเดินทาง การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย และอาสาช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและการใช้สิทธิในการจ้างงานและกฎหมายประกันสังคมหรือข้อตกลงร่วม
 • การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรของ Hitachi Energy และการเป็นตัวแทนของ Hitachi Energy รวมถึงทะเบียนการค้าและการมอบอำนาจ;
 • การจัดงานของ Hitachi Energy และการจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ การดูแลจัดการ การจัดแคมเปญ งานอีเว้นท์และการประชุมภายในที่ไม่ต้องใช้การตลาด
 • การจัดการทรัพย์สินของ Hitachi Energy ได้แก่ รูปภาพและวิดีโอที่แสดงภาพพนักงานหรือบุคคลอื่นที่มีให้ดาวน์โหลดบนอินทราเน็ต เว็บไซต์ของเรา ฯลฯ
 • บริการด้านการเงินและบัญชีร่วม ซึ่งได้จัดทำบันทึกเพื่อรายงาน การสั่งจ่ายเงินสดและซื้อเพื่อรับบริการ
 • การปรับโครงสร้างองค์กร การสรรหาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หน่วยธุรกิจ และบริษัทต่างๆ
 • การรายงานทางธุรกิจ สถิติและการวิเคราะห์;
 • การเฝ้าติดตามและตรวจสอบกิจกรรมของพนักงานในที่ทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายองค์กรของ Hitachi Energy ตามภาระผูกพันในเงื่อนไขของสัญญาและข้อกำหนดทางกฎหมายและทางวินัย
 • การตรวจสอบ ทบทวน และพิจารณาบังคับใช้กฎระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแล
 • การกำกับดูแล การจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ข้อกำหนดของศาลและหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระบวนการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า เรียกว่า Know Your Customer ("KYC")/ การต่อต้านการฟอกเงิน Anti Money Laundering (" AML") เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามตรวจสอบ) การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านศุลกากรและการค้าโลก ผลประโยชน์ทับซ้อนและเงื่อนไขด้านความปลอดภัย) และการป้องกัน การตรวจจับ การสอบสวน และการแก้ปัญหาทางอาชญากรรมและการฉ้อโกง หรือกิจกรรมต้องห้าม หรือเพื่อปกป้องสิทธิทางกฎหมายและเพื่อจัดตั้ง ดำเนินการ หรือต่อสู้คดีทางกฎหมาย
 • การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การประมวลผลคำสั่งซื้อของลูกค้า และการให้การความช่วยเหลือลูกค้า การประมวลผล การประเมินและการตอบสนองต่อคำขอและข้อซักถาม
 • การจัดการซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ การติดต่อประสานงาน การจัดการระบบคลังสินค้าตามการสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ และการจัดการสัญญาเมื่อครบกำหนด
 • การใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานและผลิตภัณฑ์ และเพื่อใช้อ้างอิงทางเอกสาร เช่น ใบเบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ ใบรายงาน
 • ระบบควบคุมการเข้าถึงซึ่งควบคุมการเข้าและ/หรือออกด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตไปยังพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงและการลงทะเบียนของบุคลากรในสถานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
 • การตรวจจับการบุกรุก ได้แก่ การตรวจสอบบุคคลที่สามจากการข่มขู่ การตรวจสอบโดยทั่วไป จุดรักษาความปลอดภัยภายในและการดูแลรักษาพื้นที่/ระบบอัตโนมัติ
 • การดูแลรักษาและรักษาความปลอดภัยในเรื่องต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ ระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์และข้อมูล การป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามความปลอดภัย การฉ้อโกงหรือการกระทำทางอาญาหรือการกระทำที่เป็นอันตรายอื่นๆ และการสร้างธุรกิจให้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง และ
 • การจัดการทรัพยากรไอที และการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสำรองข้อมูล การช่วยเหลือในระบบข้อมูล การบริการเพื่อจัดการแอปพลิเคชัน การช่วยเหลือผู้ใช้ปลายทาง การทดสอบ การบำรุงรักษา การรักษาความปลอดภัย (การตอบสนองต่อเหตุการณ์ การจัดการความเสี่ยง ภาวะเสี่ยงและการละเมิด) การจัดการข้อมูลหลักและข้อมูลในที่ทำงาน ได้แก่ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมทั้งความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เป็นข้อมูลญาติผู้ใกล้ชิดและผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กรณีนี้ ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบเกี่ยวกับประกาศนี้เช่นกัน

ในกรณีที่ท่านทำงานในสถานที่ของบุคคลภายนอก (เช่น ในสถานที่ตั้งหรือสถานที่ของลูกค้า) บุคคลที่สามดังกล่าวนั้นอาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมข้อมูล เช่นนี้ ท่านจะได้รับหรืออาจร้องขอการประกาศความเป็นส่วนตัวแยกออกจากผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในทางกฏหมาย

 • เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อกำหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับบริษัท รวมทั้งในข้อตกลงการจ้างงานที่ใกล้เคียงกัน หรือเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการก่อนทำสัญญาเพื่อจัดจ้างงานและทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง
 • ในบางกรณี เราอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากมิใช่ผลประโยชน์ส่วนตน ได้แก่:

  - การตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบผ่านระบบไอที) การสอบสวนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน และข้อกำหนดและนโยบายภายในของ Hitachi Energy

  - การป้องกันการฉ้อโกงและการกระทำทางอาญา โดยการสอบสวนดังกล่าว ได้แก่ การใช้สินทรัพย์ ผลิตภัณฑ์และบริการของ Hitachi Energy ในทางที่ผิด รวมทั้งการรับรองความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลสำคัญตามสัดส่วนอย่างเคร่งครัด

  - การส่งข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่ม Hitachi Energy เพื่อการบริหารภายในในเรื่องที่สำคัญ เช่น การให้บริการจากศูนย์กลาง

 • ในบางกรณี เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องด้วยข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น บนพื้นฐานของกฎหมายแรงงานและประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง เงื่อนไขภาษีหรือหน้าที่ในการรายงาน ข้อปฏิบัติในการร่วมมือกับหน่วยงานหรือระยะเวลาเก็บรักษาตามกฎหมายเพื่อความรับผิดชอบตามสัญญาในฐานะนายจ้าง
 • เราอาจขอความยินยอมจากท่านขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกรณีพิเศษ เช่น ภาพถ่าย สื่อและกิจกรรมต่างๆ หากเราขอความยินยอมจากท่านเพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบถึงวิธีการดำเนินการดังกล่าว

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษ เราจะดำเนินการตามการบังคับใช้ในทางกฎหมายเท่านั้น โดย

 • จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการกระทำนั้นๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ;
 • กระทำเมื่อจำเป็นเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายการจ้างงาน ประกันสังคม หรือการคุ้มครอง หรือตามที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงร่วม หรือเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นอาชีวเวชศาสตร์ หรือและการประเมินความสามารถในการทำงาน หรือ
 • ในกรณีที่จำเป็นเพื่อการจัดตั้ง การดำเนินการ และต่อสู้คดีทางกฎหมาย
 • สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินบทลงโทษทางอาญาและความผิดทางอาญา เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย (ท้องถิ่น) ที่ได้รับอนุญาตให้บังคับใช้เท่านั้น

Hitachi Energy จะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับผู้รับเหมา ได้แก่

 • ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งที่ท่านเปิดเผยข้อมูลแก่เรา ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน/ระดับ นายจ้าง ที่อยู่นายจ้าง สัญชาติ หมายเลขผู้เสียภาษี ข้อมูลใบอนุญาตทำงาน/วีซ่า ที่อยู่อีเมล์ทางธุรกิจ ที่อยู่สถานที่ทำงาน หมายโทรศัพท์พื้นฐาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ที่อยู่อีเมล์ส่วนตัว เพศ วันเดือนปีเกิด
 • ข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านให้กับเราในระหว่างการรับงาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการมอบหมายงาน เงื่อนไขตามสัญญาของเรา และมาตรการก่อนทำสัญญา รวมทั้งข้อมูลการติดต่อ ข้อเสนอ การประมูล ประวัติย่อ ข้อมูลการตรวจสอบประวัติ เงื่อนไข ท่านสมบัติ/ประกาศนียบัตร ข้อมูลสัญญาและคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ประวัติคู่ค้าทางธุรกิจ บันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย/คำถาม/ข้อร้องเรียน/คำสั่ง การบันทึกเวลาทำงาน และบันทึกการฝึกอบรมและใบจบการศึกษา ป้ายทะเบียนรถ ข้อมูลการประกันภัย
 • ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย เช่น ใบแจ้งยอดธนาคาร รายละเอียดการชำระเงิน ธุรกรรมการเงิน การเรียกค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต
 • ข้อมูลการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บรวบรวมผ่านระบบสื่อสาร แอปพลิเคชันและเว็บเบราว์เซอร์ (ซึ่งผู้รับเหมาสามารถเข้าถึงได้หรือได้รับผลกระทบจากระบบหรือแอปพลิเคชันดังกล่าว และปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้) เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (การเข้าถึงระบบ ไอที และอินเทอร์เน็ต การใช้งาน) ตัวระบุอุปกรณ์ (รหัสอุปกรณ์มือถือ รหัสเครื่องพีซี) การลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบ ที่อยู่ไอพี ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและไฟล์บันทึก รหัสการวิเคราะห์ นามแฝง/ลายเซ็นดิจิทัล เวลาและ URL การค้นหา การลงทะเบียนเว็บไซต์และการบันทึกข้อมูลคุกกี้ (เช่น การบันทึกผ่านระบบเสียง/บันทึกการโทร การบันทึกผ่าน Skype)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่ท่านหรือบุคคลอื่น (เช่น เพื่อนร่วมงาน) อาจลงทะเบียนข้อมูลเหล่านี้ไว้บนระบบหรือในระบบ โปรแกรมและแอปพลิเคชัน เช่น เอกสารทางธุรกิจซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น แบบสอบถาม คำถาม ข้อร้องเรียน คำสั่งและบันทึกที่เกี่ยวข้อง อีเมล์ รายงาน สัญญา การนำเสนอ รายงานการประชุม ผลงาน)
 • ภาพถ่าย รูปภาพ และ/หรือวิดีโอ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ้างถึงนี้จะถูกรวบรวมและประมวลผลตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยและตามการมอบหมายงาน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษ เช่น ข้อมูลการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเดินทาง (กรุ๊ปเลือด ประวัติการรักษา อาการแพ้)
 • ข้อมูลการตัดสินบทลงโทษและความผิดทางอาญา เช่น ข้อมูลประวัติอาชญากรรมเพื่อใช้ตรวจคัดกรองประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลจากแหล่งสาธารณะที่เข้าถึงได้หรือส่งโดยบุคคลที่สาม (เช่น หน่วยงานด้านเครดิต) อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะถูกนำไปปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้แก่ ข้อมูลที่โอนไปยัง Hitachi Energy โดยนายจ้างหรือบริษัทที่ท่านได้รับมอบหมายให้กับ Hitachi Energy ข้อมูลทะเบียนการค้า ข้อมูลความน่าเชื่อถือ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานมีเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การจัดการทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานและบริการภายใต้การมอบหมายงาน/ใบแจ้งงานไปยัง  Hitachi Energy  โดยตรง รวมถึงการบริหารองค์กรและบุคคล การจัดการชั่วโมงการทำงาน การปรับปรุงและการดูแลพนักงานให้มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์กำลังคน การรายงานและการวางแผนภายในองค์กร
 • การจัดการซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการด้านการจัดซื้อ การขนส่ง และห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การติดต่อประสานงาน การประมูล การมีส่วนร่วม การประมวลคำสั่งซื้อ กระบวนการและการจัดการคำสั่งซื้อ การบริหารและการจัดการซัพพลายเออร์ ผู้ขาย ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ รวมถึงการพูดคุยและติดต่อ การประมวลผลและการจัดการระบบคลังสินค้าตามคำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ และการจัดการสัญญาเมื่อครบกำหนด
 • การโยกย้ายพนักงานจากบริษัทในเครือและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
 • การฝึกอบรมผู้รับเหมา
 • โปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยภายใน
 • การจัดการค่าใช้จ่ายและการเดินทาง การจัดระเบียบการเดินทางเพื่อธุรกิจ การติดตามผู้เดินทางเพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ความปลอดภัยสำหรับการเดินทาง การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย งานอาสาช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน การจัดการประกันภัย
 • บริการด้านการเงินและบัญชีร่วม ซึ่งได้จัดทำบันทึกเพื่อรายงาน การสั่งจ่ายเงินสดและซื้อเพื่อรับบริการ
 • การใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานและผลิตภัณฑ์ และเพื่อใช้อ้างอิงทางเอกสาร เช่น ใบเบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ ใบรายงาน
 • การปรับโครงสร้างองค์กร การสรรหาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หน่วยธุรกิจ และบริษัทต่างๆ
 • การเฝ้าติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายองค์กรของ Hitachi Energy เงื่อนไขของสัญญาและข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • การตรวจสอบ ทบทวน และพิจารณาบังคับใช้กฎระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแล
 • การดูแลรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ ระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์และข้อมูล การป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามความปลอดภัย การฉ้อโกงหรือการกระทำทางอาญาหรือการกระทำที่เป็นอันตรายอื่นๆ และการสร้างธุรกิจให้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง และ
 • การจัดการทรัพยากรไอทีและ การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสำรองข้อมูล การช่วยเหลือในระบบข้อมูล การบริการเพื่อจัดการแอปพลิเคชัน การช่วยเหลือผู้ใช้ปลายทาง การทดสอบ การบำรุงรักษา การรักษาความปลอดภัย (การตอบสนองต่อเหตุการณ์ การจัดการความเสี่ยง ภาวะเสี่ยงและการละเมิด) การจัดการข้อมูลหลักและข้อมูลที่ทำงาน ได้แก่ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมทั้งความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เราต้องการเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น การปรับปรุงบริการและการทดสอบระบบไอที เราจะใช้ข้อมูลการเปิดเผยชื่อในทางสถิติให้น้อยที่สุด โดยข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านหรือระบุปัจเจกบุคคลทั้งในทางตรง (ทางอ้อม) ได้อีกต่อไป

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับเหมาในทางกฏหมาย ไดแก่

 • เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขในสัญญาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการมอบหมายงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการก่อนการทำสัญญา
 • ในบางกรณีเราอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากมิใช่ผลประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่:

  - การดำเนินการ การจัดการ การพัฒนา และการส่งเสริมธุรกิจในความหมายกว้างๆ ที่สามารถเป็นไปได้นั้น ได่แก่ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ การปฏิบัติตามข้อตกลงและการจัดการคำสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ กระบวนการและระบบจัดการคลังสินค้าตามคำสั่งซื้อ การจัดการท่านภาพและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวกรองทางการตลาด การลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับโครงสร้างองค์กร การจัดหาและการส่งเสริมการขาย แผนกทางธุรกิจและบริษัท

  - ติดตาม ตรวจสอบและปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานและข้อกำหนดและนโยบายภายในของ Hitachi Energy

  - ป้องกันการฉ้อโกงและการกระทำทางอาญา ทั้งในการสอบสวนจากการปฏิบัติดังกล่าว การใช้ทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์และบริการของ Hitachi Energy ในทางที่ผิด โดยให้เป็นไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมในด้านความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลอย่างเคร่งครัด และ

  - การส่งข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่ม Hitachi Energy เพื่อการบริหารภายในองค์กรตามความจำเป็นที่เหมาะสม เช่น เพื่อการให้บริการจากศูนย์กลาง

 • ในบางกรณี เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อผูกมัดและข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น เงื่อนไขด้านภาษีหรือคดีความ ภาระข้อผูกพันในการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ระยะเวลาจัดเก็บหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของกฎหมายตามมาตรการรัฐหรือตุลาการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบพยาน ดำเนินคดี หรือบังคับใช้กฎหมายแพ่ง

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษ เราจะดำเนินการตามการบังคับใช้ในทางกฎหมายเท่านั้น และ

 • จะต้องได้รับความยินยอมโดยสมัครใจจากท่านในการกระทำนั้นๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ
 • ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้ง ดำเนินการ และต่อสู้คดีในทางกฎหมาย

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินบทลงโทษทางอาญาและความผิดทางอาญา เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย (ท้องถิ่น) ที่ได้รับอนุญาตให้บังคับใช้เท่านั้น

เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สมัครในด้านที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการจ้างงานที่ Hitachi Energy เท่านั้น ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ลักษณะการนำข้อมูลมาใช้ และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมจะแตกต่างกันไปตามประเทศที่ท่านสมัครงาน โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะนำมาใช้เพื่อประกอบการสมัครงาน ได้แก่ ข้อมูลการติดต่อ ประวัติการสมัครงานโดยย่อ เอกสารระบุตัวตน ใบจบการศึกษา ประวัติการทำงาน ข้อมูลการจ้างงานและเอกสารอ้างอิง

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพิจารณาด้านทักษะ ประสบการณ์ และการศึกษาให้เหมาะสมกับหน้าที่การทำงานในบริษัท Hitachi Energy ข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้จัดการในส่วนของการจ้างงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านการสรรหาบุคลากรเพื่อใช้ตัดสินใจว่าจะเชิญท่านเข้าสัมภาษณ์งานได้หรือไม่ ทาง Hitachi Energy อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อท่านเข้ามาสัมภาษณ์ (หรือเหตุการณ์ใกล้เคียง) การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ หมายความรวมถึงข้อมูลบันทึกการสัมภาษณ์ ผลการประเมิน ผลตอบรับและรายละเอียดข้อเสนอเข้าทำงาน

ในกระบวนการรับสมัครของเรานั้น รวมถึงขั้นตอนการสมัครงานและการรับเข้าของพนังงาน โดยเราจะยังมีการรวบรวมข้อมูลเฉพาะบุคคลจากผู้สมัครตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการทำงานในอนาคตของผู้สมัครที่ Hitachi Energy หรือการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการจ้างงานสำหรับผู้สมัครในอนาคต หรือเป็นความยินยอมโดยสมัครใจของปัจเจกบุคคล ซึ่งการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทุพพลภาพของผู้พิการแต่ละบุคคลเพื่อใช้วิเคราะห์หาความหลากหลายของพนักงาน เพราะเมื่อเริ่มต้นการทำงานแล้วนั้น การจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับความทุพพลภาพของแต่ละบุคคลจะถูกนำไปใช้เพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานให้กับผู้สมัครที่พิการทุพพลภาพตามความเหมาะสม นอกจากนี้ เราจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับผู้สมัครบางรายเพื่อนำไปประเมินท่านสมบัติการทำงานร่วมกับ Hitachi Energy หรือสำหรับลูกค้าของ Hitachi Energy ในบางประเทศ เราจะขอให้ผู้สมัครให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ (เช่น ข้อมูลด้านเชื้อชาติและชาติพันธุ์) วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบหาข้อมูลทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย แม้ว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความสมัครใจทั้งหมด แต่ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวโดยสมัครใจ เราอาจขอทำการประเมินเกณฑ์ในข้อมูลดังกล่าวโดยใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อใช้สรุปสัญญาจ้างและการเตรียมความพร้อมของพนักงาน เช่น หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลต่างๆ (เช่น ข้อมูลด้านภาษี สัญชาติ ประกันสังคม หรือหมายเลขประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านตามข้อกำหนดในแตละประเทศและบทบาทหน้าที่) รวมทั้ง ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ( เช่น ชื่อคู่สมรส/คู่ครอง บุตร ฯลฯ); ลายเซ็น; ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลการประกันภัย หมายเลขใบขับขี่ แบบบันทึกการฝึกอบรม ขนาดเสื้อผ้าและขนาดรองเท้าถ้าจำเป็น

ทาง Hitachi Energy จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้สมัคร ("ท่าน") ตามประเทศที่ท่านสมัครไว้ดังต่อไปนี้:

 • เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง – ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อสมัครงานผ่านเว็บไซต์สมัครงานของ Hitachi Energy โดยตรง
 • เก็บข้อมูลจากบริษัทจัดหางาน – ตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัทจัดหางานซึ่งมีข้อมูลของท่านได้ติดต่อเรามาเพื่อแนะนำท่านว่าเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพ
 • เก็บข้อมูลผ่านแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เปิดเผยสาธารณะ – ตัวอย่างเช่น โปรไฟล์การทำงานที่ท่านโพสต์ทางออนไลน์ (เช่น ข้อมูลบนเว็บไซต์ของนายจ้างปัจจุบัน หรือบนเว็บไซต์เครือข่าย เช่น LinkedIn)
 • เก็บข้อมูลจากการรับรองและอ้างอิง – ตัวอย่างเช่น ท่านได้รับการรับรองจากอดีตลูกจ้างหรือนายจ้าง หรือจากผู้รับรองที่ท่านระบุอ้างอิงไว้
 • เก็บข้อมูลจากผลการประเมินหรือการตรวจสอบประวัติ

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • การประเมินใบสมัครโดยพิจารณาจากประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Hitachi Energy เพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดในตำแหน่งงานที่เปิดรับ โดย Hitachi Energy จะต้องทำการประเมินและสัมภาษณ์ผู้สมัครตามความสนใจจากการสมัครงานของผู้สมัครให้ใกล้เคียงมากที่สุด
 • การสมัครงานในตำแหน่งเฉพาะด้านที่ Hitachi Energy หรือที่ Hitachi โดยทางเราจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามมาตรการก่อนการทำสัญญาจ้างงานและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เพื่อใช้ดำเนินการก่อนทำสัญญาจ้างงาน)
 • การรับสมัครงานที่ทาง Hitachi Energy หรือ Hitachi คาดว่าจะรับสมัคร โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้สมัคร
 • การรวบรวมผู้มีความสามารถ ซึ่งเราจะจัดสรรผู้สมัครให้อยู่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและเรียกผู้สมัครหากมีงานที่เหมาะสมตรงกับท่านสมบัติ โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้สมัคร
 • การตกลงสัญญาจ้าง – การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างและข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น การยืนยันว่าท่านจะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับภายในบริษัทและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน การออกสัญญาจ้างและการลงนามในสัญญาจ้าง รวมทั้งเอกสารการจ้างงานต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีที่จำเป็นต้องมีในระบบข้อมูลของเรา การอนุญาตให้ท่านเข้าถึง Hitachi Energy การแจ้งต่อหน่วยงานรัฐ การจัดหาชุดทำงานและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น และการปฐมนิเทศตามความเหมาะสมเพื่อให้ท่านทราบอุปกรณ์เครื่องมือ การฝึกอบรมและการให้ข้อมูลที่จำเป็นในตำแหน่งงานที่ท่านได้รับคัดเลือก

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครในทางกฎหมาย คือ:

 • ความยินยอมโดยสมัครใจของผู้สมัคร
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดึงความสนใจ สรรหาและจัดหาผู้มีความสามารถ
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลและจัดการใบสมัครต่อบทบาทและหน้าที่ที่ Hitachi Energy รวมถึงการคัดกรองและการคัดเลือกผู้สมัคร
 •  ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการว่าจ้างและเตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัครโดยยื่นข้อเสนอให้กับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบคัดกรองก่อนการจ้างงาน
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการทางเว็บไซต์สมัครงาน (รวมทั้ง การวิเคราะห์ทางสถิติ)
 • การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือกฏระเบียบข้อบังคับ (ดำเนินการตรวจสอบประวัติเพื่อรับประกันว่าผู้สมัครมีสิทธิ์เข้าทำงานได้)

เมื่อท่านว่าจ้างเราในการจัดหาสินค้าและบริการให้กับท่าน เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจด้านการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น

ในบริบทของการให้บริการแก่ลูกค้า ทาง Hitachi Energy จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าของเราโดยตรงร่วมด้วย (เช่น พนักงาน ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ของลูกค้า) ดูเพิ่มเติมได้ที่ "บุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า"

ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราเก็บรวบรวมและนำมาใช้เพื่อให้บริการนั้นเป็นการได้มาโดยสมัครใจของ (หรือเราเก็บรวบรวมจากแหล่งบุคคลที่สามตามคำขอของ) ลูกค้าของเรา ด้วยเหตุนี้ หากท่านเป็นลูกค้าของ Hitachi Energy แล้วนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมและนำมาใช้ โดยทั่วไป ได้แก่:

 • ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ บริษัทที่ทำงาน ตำแหน่งงาน และความเกี่ยวข้องของท่านกับบริษัท
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลที่สาม ซึ่งท่านให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับบริการ

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้:

 • เพื่อให้บริการแก่ท่าน
 • เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทและการดูแลท่านตามสัญญา
 • เพื่อการบัญชีและภาษี
 • เพื่อการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ
 • เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • เพื่อจัดตั้ง ใช้สิทธิ์ หรือต่อสู้ตามกฎหมาย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางประวัติและสถิติการบริการ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าในทางกฎหมาย คือ

 • การปฏิบัติตามข้อสัญญา
 • การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับ
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการจัดหาสินค้าและบริการให้กับท่าน รวมถึง การให้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและหนี้สินในการบริการต่างๆ โดยทันที
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการปกป้อง Hitachi Energy ทางด้านการเงินจากการกระทำทางอาญาโดยไม่เจตนา หรือการช่วยเหลือจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการฉ้อโกงต่าง ๆ (เช่น การก่อการร้าย)

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากซัพพลายเออร์ (รวมถึง ผู้รับเหมาช่วงและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาของเราเอง) ทั้งนี้ เพื่อจัดการความสัมพันธ์และสัญญา รวมทั้งเพื่อรับบริการจากซัพพลายเออร์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการโดยทั่วไปจะจำกัดเฉพาะข้อมูลติดต่อ (ได้แก่ ชื่อ ชื่อนายจ้าง โทรศัพท์ อีเมล์ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ) และข้อมูลทางการเงิน (ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน)

ก่อนการรับซัพพลายเออร์รายใหม่ ทางเราจะทำการเฟ้นหาซัพพลายเออร์ตามกรอบข้อกำหนดทั้งในด้านความซื่อสัตย์ และความเสี่ยงต่างๆ เช่น การต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต การตรวจสอบทาสยุคสมัยใหม่ การตรวจสอบสื่อที่ไม่พึงประสงค์ บุคคลที่มีสภาพทางการเมือง (PEP) การค้นหาและ/หรือการตรวจสอบรายชื่อเฝ้าระวัง

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของซัพพลายเออร์ในทางกฎหมาย คือ

 • การปฏิบัติตามข้อสัญญา
 • การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับ
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการจัดการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย และเพื่อรวบรวมหนี้ค้างและชำระคืนให้แก่ Hitachi Energy

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการปกป้อง Hitachi Energy ทางด้านการเงินจากการกระทำทางอาญาโดยไม่เจตนา หรือการช่วยเหลือจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการฉ้อโกงต่าง ๆ (เช่น การก่อการร้าย)

หากท่านต้องการเข้ามาติดต่อสำนักงาน โรงงาน หรือคลังสินค้าของ Hitachi Energy ทางเราจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถมอบสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ท่านได้ตรงเป้าหมาย (เช่น การเข้าอาคารและห้องประชุม หรือการเข้าถึง Wi-Fi) และเพื่อเป็นการควบคุมการเข้าออกอาคาร รวมทั้งรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน บุคลากร สินค้า และข้อมูลที่อาจเป็นความลับ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องการเก็บรวบรวม โดยทั่วไปจะจำกัดไว้เฉพาะชื่อ ข้อมูลการติดต่อ สถานที่ตั้ง และเวลาที่ท่านเข้าออกอาคาร

บันทึกการเข้าออกและบัตรของผู้มาติดต่อ
เรากำหนดให้ผู้มาติดต่อสำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้าของเราลงชื่อไว้ที่แผนกต้อนรับ ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลของผู้มาติดต่อไว้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ผู้มาติดต่อเข้าอาคารจะได้รับบัตรชั่วคราวเพื่อใช้เข้าออกอาคาร บันทึกของผู้มาติดต่อจะถูกนำมาตรวจสอบการส่งคืนบัตรเข้าออกอาคาร ตรวจหาเหตุการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยและในกรณีฉุกเฉิน (เช่น การอพยพผู้คนออกจากสำนักงาน)

ระบบ Wi-Fi
ทางเราจะตรวจสอบและบันทึกการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย Wi-Fi ของเรา ซึ่งจะมองเห็นข้อมูลการใช้เครือข่ายของผู้ใช้ได้อย่างจำกัด อย่างไรก็ตาม ทางเราจะต้องตรวจสอบเพื่อให้ทราบข้อมูลจากต้นทางและปลายทางหรือตรวจสอบหาผู้ใช้ที่กำลังเชื่อมต่อจากที่ใดไปยังที่ใดบ้าง

กล้องวงจรปิด
Hitachi Energy ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังได้ตามที่กฎหมายกำหนด ภาพจากกล้องวงจรปิดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เมื่อจำเป็นเท่านั้น (เช่น เพื่อใช้ดูเหตุการณ์) เราได้รับอนุญาตให้เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดตามการบังคับใช้ด้วยกฎหมาย นอกจากนี้เรายังสามารถเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดให้กับบริษัทประกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว การบันทึกจากกล้องวงจรปิดจะถูกลบหรืออัดทับโดยอัตโนมัติในเวลาไม่นาน เว้นแต่จะพบปัญหาที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

การตรวจสุขภาพ/ตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับผู้มาติดต่อ
เราขอให้ผู้มาติดต่อสำนักงาน โรงงานและคลังสินค้าของเราทุกคนให้ข้อมูลด้านสุขภาพและการเดินทางแก่เราเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่อทุกคน นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย ข้อมูลที่ทางเราจะสอบถาม คือ ท่านมีอาการที่อาจเกิดจากโรคโควิด-19 หรือไม่ (มีไข้ ไอ หายใจลำบาก หรือปัญหาระบบกับทางเดินหายใจอื่นๆ หรือไม่) ท่านเคยไปสถานที่ต่างๆ ตามรายชื่อประเทศเฝ้าระวังของ Hitachi Energy หรือไม่ และท่านเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่พบติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่

หากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในสถานประกอบการของเรา เราจะทำลายเอกสารจากการทำแบบสอบถามของท่านทันที (อย่างช้าที่สุดไม่เกินสิ้นสุดของวันที่ท่านเข้ามาติดต่อ) หากท่านเป็นผู้มาติดต่อด้านนอกและท่านตอบว่าไม่ในทุกคำถาม เราอาจเก็บแบบสอบถามของท่านไว้เป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อใช้พิสูจน์ว่าทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสำนักงานได้รับการคัดกรองอย่างจริงจัง

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ามาติดต่อภายในอาคารในทางกฎหมาย คือ

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการปกป้องสำนักงาน โรงงานและคลังสินค้า บุคลากร สินค้า และข้อมูลที่เป็นความลับ
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการป้องกันและตรวจจับอาชญากรรม การจัดตั้ง ดำเนินการและต่อสู้คดีในทางกฎหมาย

ข้อกำหนดทางกฎหมายด้านข้อมูลการตรวจสุขภาพ/ข้อมูลโควิด-19 ที่เรายึดถือปฏิบัติ คือ:

 • เพื่อเป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะนายจ้างนั้นเพื่อปกป้องและรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
 • เพื่อประโยชน์ของประชาชนในด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันอันตรายต่อสุขภาพระหว่างประเทศที่เกิดร้ายแรง หรือการประกันท่านภาพและความปลอดภัยในบริการสุขภาพตามมาตรฐานระดับสูง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์และช่องทางดิจิทัลอื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'เว็บไซต์ของเรา') แบ่งออกได้หลายประเภท

ข้อมูลที่ท่านยินยอมโดยสมัครใจ

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยสมัครใจผ่านเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อติดต่อเรา สมัครรับจดหมายข่าว สมัครรับสื่อและข้อมูลทางการตลาด การเข้าร่วมสำรวจความคิดเห็น หรือการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ข้อมูลจัดเก็บและรวบรวมจากท่านมีดังนี้:

 • ชื่อ
 • ตำแหน่งงาน ระดับหรือบทบาทและหน้าที่
 • การศึกษา
 • บริษัทหรือองค์กร
 • ข้อมูลบริษัท
 • ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลประชากร เช่น อุตสาหกรรม ประเทศ รหัสไปรษณีย์ ความชอบและความสนใจ
 • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าหรือการวิจัยที่ใกล้เคียงกัน
 • ข้อมูลที่บันทึกผ่านแบบฟอร์ม เช่น ข้อจำกัดด้านอาหาร ข้อมูลโรงแรมและเที่ยวบิน สถานะการลงทะเบียน/การเข้าร่วม การเข้าสัมภาษณ์สื่อ ประสบการณ์งานก่อนหน้า และเพศ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าและบริการให้กับท่าน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านสมัครใจเปิดเผยกับเรา

เราไม่มีเจตนาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เว้นแต่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่เราโดยสมัครใจ ทางเว็บไซต์มีกล่องข้อความให้ท่านเลือกป้อนข้อมูลได้อย่างอิสระ ทางเราไม่ประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนแก่เรา หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวนี้ ท่านรับทราบว่า ท่านยินยอมให้เราจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวโดยสมัครใจ

หากท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้ในระบบ CRM ของเรา ถ้าหากท่านเลือกไม่รับสื่อหรือข้อมูลข่าวสารจากเรา ข้อมูลการติดต่อพื้นฐานของท่านจะยังคงจัดเก็บตามที่เลือกไว้เช่นเดียวกัน

ข้อมูลที่เราจัดเก็บอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ที่อยู่ไอพี รหัสพิกเซล ประเภทอุปกรณ์ หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ที่ตั้งตามภูมิศาสตร์  (เช่น ที่ตั้งประเทศหรือเมือง) และข้อมูลทางเทคนิคด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ เรายังจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในวิธีการที่อุปกรณ์เลือกโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าเพจ, ชื่อ URL ปัจจุบัน, เวลาเข้าเว็บไซต์และลิงก์ที่คลิก การรวบรวมข้อมูลนี้ช่วยให้เราเข้าใจผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้นว่ามาจากไหนและเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ที่พวกเขาสนใจ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภายในของเราและจะใช้เพื่อปรับปรุงท่านภาพและความเกี่ยวข้องของเว็บไซต์กับผู้เยี่ยมชม ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมโดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่ใกล้เคียงกัน ข้อมูลอธิบายการประกาศคุกกี้เพิ่มเติม

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics และ Adobe Analytics เพื่อแสดงผลรายงาน ภาพ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมการประกาศความเป็นส่วนตัว และคลิก ที่นี่  เพื่อดูหลักการเพิ่มเติมที่ Google Adobe Privacy Center

เว็บไซต์ของเราใช้ปลั๊กอินทางโซเชียลมีเดีย

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ

 • เพื่อบริหารและจัดการเว็บไซต์ รวมทั้งเพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้และการป้องกันการเข้าถึงพื้นที่จำกัดในเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เพื่อเพิ่มประสบการณ์การท่องเว็บด้วยการแสดงเนื้อหา (รวมถึง โฆษณาที่ตรงเป้าหมาย) ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจมากกว่า
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อวัดปริมาณการเข้ามาท่องเว็บไซต์ของเราจากผู้ใช้
 • เพื่อดูข้อมูลของบริษัท องค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานที่ท่านทำงานให้หรือที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง
 • เพื่อพัฒนาธุรกิจและบริการ
 • เพื่อการสื่อสารการตลาด
 • เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์)
 • เพื่อเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมสนใจข้อมูลและฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ประเภทใด
 • เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน
 • เพื่อทบทวนท่านภาพและการบริหารความเสี่ยง
 • เพื่อให้จัดกิจกรรมต่างๆ ของเราให้ดีขึ้น
 • เพื่อให้ทีมจัดกิจกรรมประสานงานด้านแคมเปญ ส่งอีเมล์และแจ้งเตือนกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและสัมมนาทางเว็บไซต์ได้
 • เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาและติดต่อลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย
 • เพื่อให้บริการและส่งข้อมูลถึงท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ข้ออื่นๆ ตามที่ให้ข้อมูลแก่ Hitachi Energy ไว้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในทางกฎหมาย คือ:

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการส่งข้อมูลและบริการให้กับท่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ และประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน
 • ความยินยอมโดยสมัครใจของผู้เข้าเว็บไซต์

ในการเข้าชมเว็บไซต์และช่องทางดิจิทัลต่างๆ ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ผ่านการตั้งค่าคุกกี้ ท่านสามารถปรับการตั้งค่าควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ได้ กรุณาอ่าน ประกาศข้อมูลคุกกี้ เพิ่มเติม

Hitachi Energy ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศพื้นฐาน รวมทั้งการใช้งานอีเมล์ ตัวอย่างของเครื่องมือดังกล่าว ได้แก่

 • ระบบสแกนอีเมล์เข้าไปยังผู้รับอีเมล์ของ Hitachi Energy เพื่อหาสิ่งที่แนบมาและ URL ที่น่าสงสัย ซึ่งเพื่อเป็นการป้องกันการโจมตีของมัลแวร์
 • เครื่องมือตรวจจับปลายทางเพื่อใช้ตรวจจับภัยและการโจมตีที่ประสงค์ร้าย
 • เครื่องมือใช้บล็อกเนื้อหาหรือเว็บไซต์

หากท่านส่งอีเมล์ไปหาผู้รับอีเมล์ที่อยู่ใน Hitachi Energy อีเมล์ของท่านจะถูกสแกนด้วยเครื่องมือที่ Hitachi Energy สร้างมาเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านไอทีขั้นพื้นฐาน ซึ่งนอกจากผู้รับอีเมล์ เนื้อหาของท่านอาจถูกเปิดอ่านโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก Hitachi Energy

เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ติดต่อกับ Hitachi Energy ทางอีเมล์

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการรั่วไหลของข้อมูล
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการวิเคราะห์ปริมาณการใช้อีเมล์

เมื่อท่านโทรหา Hitachi Energy เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเท่านั้นที่จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราและจะถูกส่งไปยังผู้รับสายทางโทรศัพท์และทางอีเมล์ จะไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับการบันทึกทางเทคนิคและการบันทึกรายงานอาจถูกจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัท Microsoft จะเป็นผู้ให้บริการข้อความเสียงสำหรับ Hitachi Energy ซึ่งเมื่อท่านโทรหาบุคลากรใน Hitachi Energy และฝากข้อความเสียงไว้ ข้อความเสียงและข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Azure ทั่วโลก และจะถูกส่งไปยังผู้รับที่ท่านโทรหาเป็นคลิปเสียง MP3 ผ่านอีเมล์ โดยทาง Microsoft จะไม่เก็บบันทึกการโทรของท่านกับฝ่ายบุคคลที่ Hitachi Energy

เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ติดต่อกับ Hitachi Energy ผ่านทางโทรศัพท์และข้อความเสียง:

·         ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรักษาเครือข่ายการสื่อสาร

Hitachi Energy ถือว่าข้อมูลของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Hitachi Energy เป็นเรื่องส่วนบุคคล จึงควรเก็บเป็นความลับแม้จะไม่มีการระบุตัวตนหรือเปิดเผยชื่อก็ตาม การรายงานการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมผิดกฎหมายซึ่งเป็นการละเมิดมาตรฐานวิชาชีพที่ไม่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณของ Hitachi Energy และ/หรือในหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ นั้นมีช่องทางการรายงานดังต่อไปนี้:

- ผ่านช่องทาง เว็บพอร์ทัลและสายด่วนจริยธรรม

- (เฉพาะพนักงาน): ส่งอีเมล์ไปที่สำนักงานสืบสวนพิเศษ [email protected] ; หรือ

- ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานสืบสวนพิเศษตามที่อยู่นี้: George Hintzenweg 81 - 3068 AX Rotterdam, The Netherlands

เว็บพอร์ทัลและสายด่วนจริยธรรมประกอบด้วยการ การประกาศความเป็นส่วนตัวและคำยินยอม ซึ่งอธิบายแนวทางการปฏบัติของ Hitachi Energy ไว้ เราจะสนับสนุนและช่วยเหลือบุคคลที่ใช้เว็บพอร์ทัลจริยธรรมและสายด่วนจริยธรรมตามการอ้างถึงในประกาศความเป็นส่วนตัวและแบบฟอร์มการยินยอมนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ สำหรับการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยแสดงเจตนาในแง่ทางกฎหมายเท่านั้น ประเภทการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้:

เราขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ภาพรวมของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด เปิดดูได้ ที่นี่.

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ จำกัด เป็นนิติบุคคลภายในกลุ่มบริษัทฮิตาชิ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานอื่นๆ ในเครือบริษัทฮิตาชิ ภาพรวมของกลุ่มบริษัทฮิตาชิ เปิดดูได้ ที่นี่.

เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการรวบรวมนี้ให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมทั้ง บริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตร) ซึ่งได้รับการว่าจ้างมาให้บริการและส่งเสริมการทำงานภายในบริษัทของเรา ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ผู้ให้บริการเพื่อการจัดเตรียม (ก) เอกสารสำนักงานทั่วไป ได้แก่ การพิมพ์งาน การออกเอกสาร การจัดการและการจัดเก็บเอกสาร และบริการงานแปล (ข) บริการงานบัญชี การเงิน และการเรียกเก็บเงิน (ค) หน้าที่การทำงานระบบไอที ได้แก่ การจัดการระบบและการรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ แอปพลิเคชันทางธุรกิจ ข้อความเสียง และการจำลองระบบเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ/การฟื้นฟูจากภัยพิบัติ (ง) หน้าที่ของทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ให้บริการจ่ายเงินเดือนและชำระเงิน บริการฝึกอบรม จัดหางาน (จ) การตรวจสอบปัญหา การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบท่านภาพ และ (ฉ) ตัวแทนการขายบุคคลที่สาม โดยถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะใช้บริการจากบุคคลที่สาม ซึ่งต้องมีหน้าที่รักษาระดับการป้องกันข้อมูล ความปลอดภัย และเก็บความลับในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเขตอำนาจศาลซึ่งได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่แรก

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับข้อมูลจากการเปิดเผยข้อมูลได้แก่
 

 • บริษัทที่ปรึกษาชำนาญการ เช่น สำนักงานกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านภาษี หรือผู้สอบบัญชี
 • บริษัทประกัน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 • ธนาคาร
 • หน่วยงานกำกับดูแล
 • ภาษีและศุลกากร
 • หน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐานทางวิชาชีพ
 • ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานจดทะเบียน
 • สำนักจดทะเบียนกรรมการบริษัทและการถือหุ้น
 • ผู้ให้บริการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล
 • หน่วยงานอ้างอิงเครดิต
 • หน่วยงานฟื้นฟูการล้มละลายหรือเจ้าหนี้
 • ตัวแทนท่องเที่ยว
 • ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวมจะถูกถ่ายโอนออกไปเนื่องจากกรณีต่างๆ เช่น การซื้อขายบริษัท การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกัน ผู้ซื้อหรือผู้สืบทอดกิจการ Hitachi Energy อาจยังคงใช้ข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในประกาศนี้ โดยยินยอมปฏิบัติตามหรือมีภาระผูกพันตามข้อตกลงอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานและเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่ประกาศนี้ หรือเว้นแต่จะยินยอมเป็นอย่างอื่น

ทาง Hitachi Energy จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยข้อบังคับทางกฎหมายในบางกรณี รวมถึงการเปิดเผยในสถานการณ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับที่ใช้กับ Hitachi Energy หรือข้อปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานรัฐบาล มาตรการควบคุมการส่งออก หรือความจำเป็นด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย ในกรณีดังกล่าว Hitachi Energy จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นและจะตอบสนองต่อคำขอให้เปิดเผยข้อมูลตามที่อนุญาตได้เท่านั้น

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะใช้มาตรการการจัดการในทางเทคนิคและเชิงบริหารจัดการในองค์กรอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากท่าน มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เราใช้นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการรวบรวมเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจในแง่กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำไปดำเนินธุรกรรมต่างๆ (เช่น เพื่อให้บริการในกรณีที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย ด้านภาษี หรือด้านบัญชี)

หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบังคับใช้ในทางธุรกิจด้านกฏหมายอย่างต่อเนื่อง เราจะลบข้อมูลหรือจะไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นๆ หรือหากกระทำการเช่นนี้ไม่ได้ (ยกตัวอย่าง เช่น เหตุผลเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บไว้ในคลังเก็บข้อมูลสำรอง) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย โดยจะจัดแยกออกจากการประมวลผลใดๆจนกว่าจะสามารถลบข้อมูลได้

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ [email protected]

ประเทศที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

หน่วยงาน Hitachi Energy และผู้ให้บริการบุคคลที่สามเปิดดำเนินการอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราชอาณาจักร และทุกประเทศทั่วโลก หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกประมวลผลในประเทศต่างๆ โดยแต่ละประเทศอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากกฎหมายในประเทศของท่าน ภาพรวมสถานที่ตั้งของ Hitachi Energy ทั่วโลก เปิดดูได้ ที่นี่

 

หากมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ จะมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังดำเนินการอยู่นั้นได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการประกาศความเป็นส่วนตัว รวมทั้ง มาตรการป้องกันในกรณีที่ผู้ให้บริการและพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สามเป็นผู้ประมวลผลระหว่างประเทศ มาตรการป้องกันที่เราได้ดำเนินการนั้นรวมถึงการปรับใช้ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังศูนย์ Hitachi Energy ของเราที่ถูกจัดตั้งขึ้นนอกเขตกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป (EEA) โดยกำหนดให้หน่วยงานของเราที่ไม่ใช่ EEA นั้นปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป

 

ผู้ให้บริการและพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สามจะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมในแบบเดียวกันนี้ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามนอกเขต EEA นั้นเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการตัดสินใจเพื่อการคุ้มครองข้อมูลโดยคณะกรรมาธิการยุโรป หรือดำเนินการตามข้อสัญญามาตรฐานการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ [email protected]

การปรับปรุงข้อมูลการประกาศความเป็นส่วนตัว

การประกาศความเป็นส่วนตัวจะมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านกฎหมาย ด้านเทคนิคและ/หรือด้านพัฒนาธุรกิจ โดยหากมีข้อเปลี่ยนแปลงในการประกาศความเป็นส่วนตัวที่สำคัญด้านกฎหมายความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องใดๆ นั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนทุกครั้ง

ตรวจสอบวันปรับปรุงข้อมูลล่าสุดของการประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้จาก "การปรับปรุงล่าสุด" ซึ่งแสดงอยู่ส่วนท้ายของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ปรับปรุงล่าสุด: 13 ตุลาคม 2564