Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Press Release Finland 03-11-2021

6 min read

Hitachi Energy lanseeraa EconiQ-muuntajia edistämään kestävää energiatulevaisuutta kaikille

EqoniQ_02

Ympäristöystävälliset EconiQ-muuntajat on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Työ on perustunut todistetusti toimiviin avoimiin tieteellisiin tutkimusmenetelmiin, jotta hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää läpi elinkaaren.

Hitachi Energy on tuonut markkinoille EconiQ-muuntajia, jotka vahvistavat yhtiön toiminnan tarkoitusta: edistää kestävää energiatulevaisuutta kaikille

EconiQ-muuntajat ovat ekotehokkaita ja kehitetty avointen tieteellisten tutkimusmenetelmien mukaisesti. Ne ovat todiste globaalin teknologia- ja markkinajohtajan sitoutumisesta hiilineutraaliuteen, joka on asetettu tavoitteeksi yhtiön kestävän kehityksen Sustainability 2030 -strategiassa. Tuoreessa lehdistötiedotteessaan, jossa Hitachi Energy ilmoitti toimintansa käynnistämisestä, yhtiö kertoi edistävänsä kiireellistä energiasiirtymää kehittämällä uraauurtavia teknologioita, jotka auttavat nopeuttamaan hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamista.

Muuntajat muuttavat jännitetasoja ja ovat kriittisen tärkeitä sähkön siirtämiselle tehokkaasti ja turvallisesti. Tuotantopaikan ja lopullisen kulutuspaikan välillä sähkö kulkee keskimäärin neljän tai viiden muuntajan läpi. Tässä prosessissa muuntajien arvioidaan kuluttavan lähes viisi prosenttia maailmanlaajuisesti tuotetusta sähköstä lämpöhäviöinä.

EconiQ-muuntajat edistävät hiilestä irtautumista, parantavat ihmisten turvallisuutta, suojelevat ekosysteemejä ja edistävät resurssien vastuullista käyttöä muuntajan koko elinkaaren ajan. Hitachi Energyn EconiQ-muuntajissa keskeistä on yhteistyö. Muuntajat räätälöidään asiakkaan erityisten kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti ja todistetusti toimivilla tieteellisillä menetelmillä. Yksi niistä on elinkaariarviointi, jolla arvioidaan tuotteen ympäristövaikutuksia¹.

Esimerkiksi 115/21 kV, 40 MVA EconiQ-muuntajan odotetaan elinkaarensa aikana vähentävän hiilidioksidipäästöjä noin 23 prosenttia¹ sekä rehevöittämis- ja vesitoksisuusvaikutuksia noin 15 prosenttia. Lisäksi se estäisi harvinaisiin öljyvuotoihin liittyvät ympäristövaikutukset.

”Globaalin energiasiirtymän nopea edistäminen edellyttää yhteistyötä ja innovointia. Olen innoissani vastuullisten ratkaisujen luomisesta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa – ja siitä, että EconiQ-muuntajamme auttavat suoraan nopeuttamaan etenemistä kohti tulevaisuutta, jossa kestävän kehityksen mukainen energia on kaikkien ulottuvilla”, Hitachi Energyn Transformers-liiketoiminnan globaali johtaja Bruno Melles sanoo.

EconiQ-muuntajien kehitystyössä noudatettiin ekologisen suunnittelun periaatteita, jotta kestävän kehityksen mukaisuus saatiin maksimoitua koko elinkaaren ajalta. Suunnittelussa keskeisiä tekijöitä optimoitiin lisää, muun muassa parantamalla energiatehokkuutta ja materiaalien vastuullista käyttöä esimerkiksi kierrätyksellä ja jätteiden käsittelyllä. Muuntajissa käytetään biohajoavia eristysnesteitä, joiden leimahdus- ja syttymislämpötilat ovat korkeammat. Tämä auttaa suojelemaan ympäröiviä ekosysteemejä ja parantaa ihmisten turvallisuutta. Aluksi EconiQ-muuntajia on saatavilla nestetäyttöisiin sovelluksiin.

Muuntajat valmistetaan fossiilivapaalla sähköllä Hitachi Energyn tehtailla. Yhtiö on asettanut kestävän kehityksen Sustainability 2030 -suunnitelmassaan tavoitteita toimintansa hiilineutraaliudelle. Se odottaa saavuttavansa ensimmäisen vaiheen tavoitteen täysin fossiilittomasta sähköstä omissa toiminnoissaan vuoteen 2022 mennessä.

Hitachi Energyn ekotehokas EconiQ-valikoima

Hitachi Energy julkisti ekotehokkaan EconiQ-valikoimansa aiemmin tänä vuonna. Valikoima yhdistää tuotteet, palvelut ja ratkaisut, joiden ympäristötehokkuus on todistetusti poikkeuksellinen perinteisiin ratkaisuihin verrattuna.

 

Viitteet

(1) Mainitussa EconiQ-muuntajan esimerkissä on otettu huomioon Euroopan unionin alueella käytettävät sähköntuotantomuodot ja se perustuu elinkaaren arviointitutkimukseen, jossa muuntajan käyttöajan oletetaan olevan 35 vuotta ja kuormituksen 75 prosenttia.

Hitachi Energy on globaali teknologiajohtaja, joka edistää kestävän kehityksen mukaista energiatulevaisuutta kaikille. Palvelemme verkkoyhtiöitä, teollisuutta ja infrastruktuurialojen asiakkaita innovatiivisilla ratkaisuilla ja palveluilla läpi koko arvoketjun. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa olemme teknologian edelläkävijöitä ja mahdollistamme digitaalisen muutoksen, jota tarvitaan nopeuttamaan energiamurrosta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kehitämme maailman energiajärjestelmää ympäristömyönteisemmäksi, joustavammaksi ja luotettavammaksi ja tasapainotamme samalla sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia arvoja. Hitachi Energyllä on vahva osaaminen ja kokemus ja vertaansa vailla oleva asennuskanta yli 140 maassa. Pääkonttorimme sijaitsee Sveitsissä, ja työllistämme noin 38 000 henkilöä 90 maassa. Liiketoimintamme volyymi on noin 10 miljardia USD.

About Hitachi Energy

 

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD. 

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

Contacts

Rebecca Bleasdale

Head of External Communications, Content & Media Relations

 

+41 78 643 26 13